Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Power Query

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Power Query jest od 2016 roku częścią Excela. Pobieranie i przekształcanie, czyli nazwa sekcji w której znajduje się edytor Power Query najtrafniej oddaje ideę narzędzia. Jeżeli pobierasz dane z różnych źródeł (txt, web, bazy danych), przygotowujesz do analizy (scalasz, dzielisz, poprawiasz) to po tym szkoleniu zrobisz to szybciej, wydajniej. Do tego wszystkiego Power Query umożliwia automatyzację tych procesów, co sprawia, że praca staje się o wiele wydajniejsza.

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podczas zajęć trener wspólnie z kursantami pracuje na plikach programu MS Excel, w których znajdują się ćwiczenia oraz opis narzędzia czy funkcji. Dodatkowo uczestnicy szkolenia samodzielnie wykonują zadania związane z omawianymi tematami.

Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

Podstawowe informacje o Power Query
 • Pobieranie i przekształcanie
 • Formatuj jako tabela- wymagania Power Query
 • Omówienie okna Power Query
Pobieranie danych – różne źródła
 • Źródła danych
  • Dane z tabeli Excela (dane w tym samym pliku)
  • Dane z pliku Excela (dane z pliku zewnętrznego)
  • Łączenie danych z różnych arkuszy Excela
  • Dane z plików tekstowych, CSV
  • Łączenie danych z różnych plików Excela
  • Pobieranie danych ze strony www
  • Inne źródła danych (np. bazy Access)
Przekształcanie danych
 • Typy danych
  • Tekst
  • Liczba
  • Data
 • Usuwanie zbędnych rekordów – inne działanie filtra
 • Operacje na danych
  • Dzielenie
  • Łączenie (scalanie)
  • Wyodrębnianie wybranych znaków
  • Uzupełnianie danych
  • Zmiana kolejności kolumn
 • Anulowanie przestawienia kolumn – udoskonalona transpozycja tabel
 • Sortowanie danych
 • Grupowanie danych
 • Zastosowane kroki
  • Cofanie kroku
  • Zmiana kolejności
  • Edycja kroku
 • Parametry
Zapisanie danych Power Query
 • Zapisanie danych do tabeli w MS Excel
 • Zapisanie danych jako połączenie
 • Tworzenie tabeli przestawnej
 • Zapisanie danych do modelu danych
Operacje łączenia danych
 • Scalanie tabel (bardziej wydajna alternatywa dla wyszukaj.pionowo lub x.wyszukaj)
  • Jako nowe zapytanie
  • Jako nowy krok w zapytaniu
 • Dołączanie tabel – łączenie dwóch lub więcej tabel
Funkcje języka Power Query M
 • Informacje podstawowe o funkcjach języka PowerQuery M
 • Przykładowe funkcje
  • Funkcja IF
  • Workbook
Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: zapytaj o cenę

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika (w wersji papierowej lub elektronicznej, w zależności od formuły szkoleniu)
 • realizacja szkolenia stacjonarnego lub on-line (Microsoft Teams)
 • nocleg i dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart, komputery)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00073/2015

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved