Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

szkolenie zamknięte Zarządzanie magazynem e-commerce

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Adresaci:

Dyrektorzy oraz Kierownicy Magazynów i Logistyki, Magazynierzy, personel magazynowy, Szefowie Ekip Logistycznych, Kierownicy Działów Zaopatrzenia, Pracownicy Działów Logistyki

Cel szkolenia:

Zdobycie niezbędnej wiedzy w zakresie skutecznego zarządzania magazynem dla e-commerce.
Zapoznanie się z metodami, które prowadzą do skutecznego wzrostu wydajności i ergonomii magazynu.
Przekazanie wiedzy w zakresie optymalizowania kosztów, technik magazynowania oraz
stosowania narzędzi Lean w magazynie.

Metody pracy:

prelekcja, panel dyskusyjny, ćwiczenia

Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

1.Magazyn dla e-commerce, jak skutecznie nim zarządzać.

 • jak zagwarantować klientowi atrakcyjny termin dostawy
 • na co Manager Magazynu e-commerce powinien zwrócić szczególną uwagę
 • jak utrzymać bezpieczny stan i jakość produktów
 • jak zorganizować ciągłą kontrolę stanów magazynowych
 • w co powinien być wyposażony magazyn e-commerce-przegląd skutecznych rozwiązań technologicznych
 • jakie maszyny, urządzenia i technologie sprawdzają się w innych magazynach – przykłady wdrożonych i skutecznych rozwiązań
 • jak zorganizować szybką i sprawną kompletację zamówień internetowych lub jak działać, gdy pojawiają się niezapowiedziane peaki handlowe?(na przykładzie magazynu e-commerce)
 • jak weryfikować zgodność skompletowanych referencji  z zamówieniem aby nie opóźniać wysyłek oraz unikać błędów w zamówieniach klientów?
 • jak dopilnować terminowości wysyłek towarów oraz odpowiednio awizować dostawców.

2.Wzrost wydajności i ergonomia magazynu:

 • Optymalizacja – to słowo bardzo popularne w logistyce, co dokładnie się za tym kryje?
 • Gdzie szukać oszczędności, tych małych i dużych na przykładach innych magazynów:
  • skuteczne i wydajne zarządzanie zasobami ludzkimi, reorganizacja i optymalizacja polityki personalnej
  • tańsze, efektywniejsze zamienniki w gospodarce opakowaniowej (np. zamknięty obieg opakowań, palet, pojemników)
  • nowoczesne środki transportu-jakie i czy zawsze odpowiednie dla naszego biznesu?
  • nowoczesne techniki magazynowania (systemy regałów optymalnych dla danego magazynu, przykłady wdrożeń i omówienie ich funkcjonalności w codziennej pracy magazynu)
  • oszczędności (opakowania, energia, zbędne zapasy i zbędne ruchy, optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej, przykłady)

3.Najpopularniejsza technika magazynowa, najczęściej wdrażana w magazynach i logistyce magazynowej na przykładach magazynów e-commerce, produkcyjnych oraz dystrybucyjnych.

Wyposażenie magazynów – przykłady wdrożeń różnych rozwiązań, zastanówmy się co jest dla nas odpowiednie?

 • regały paletowe, standardowe, drive-in
 • regały półkowe-grawitacyjne
 • regały wspornikowe
 • antresole dla e-commerce i nie tylko
 • transport przenośnikowy-ładunków i palet, pudełek i  kartonów
 • automatyczny magazyn paletowy
 • automatyczny magazyn pojemnikowy.

4. Narzędzia Lean management-skuteczna pomoc w magazynie?

 • Podstawy narzędzi Lean wykorzystywane w magazynach- przykłady
 • Metoda budowania projektu 5 S (utrzymania bezpiecznego i wydajnego miejsca pracy), krok po kroku – na przykładzie wdrożeń w firmach produkcyjnych
 • Filozofia 5 S – na czym polega i jak można tę metodę skutecznie wykorzystać w magazynie
 • Continuous Improvement– ciągłe udoskonalanie obszaru i procesu

Kompetea all rights reserved