Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zarządzanie strategiczne i operacyjne flotą pojazdów ciężarowych

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Adresaci szkolenia:
 • Pracownicy firm logistycznych i transportowych, w tym KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych), ale także firm nietransportowych (produkcyjnych, handlowych, usługowych, dystrybucyjnych) posiadających własne potrzeby przewozowe;
 • Pracownicy działów/departamentów transportu organizacji rządowych i pozarządowych (publicznych, wojewódzkich, miejskich);
 • Pracownicy firm branży CFM (Car Fleet Management);
 • Pracownicy działów finansowych, kadr/HR, zakupów, działów technicznych odpowiedzialnym za planowanie, zakupy, organizację pracy flot samochodowych.
Cel szkolenia:
 • uporządkowanie, ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania taborem, tak na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym
 • pełne zrozumienie uwarunkowań, potrzeb w zakresie tworzenia, jak i efektywnej eksploatacji floty pojazdów ciężarowych
 • poznanie narzędzi matematycznych pozwalających na podejmowanie podstawowych strategicznych i operacyjnych decyzji w obszarze zarządzania flotą
Korzyści ze szkolenia:
 • przygotowanie do praktycznego podejmowania decyzji dotyczących flot samochodowych,
 • wzbogacenie praktycznej wiedzy menedżerskiej w obszarze zarządzania taborem,
 • nabycie umiejętności profesjonalnego stosowania metod matematycznych w praktyce flotowej,
 • możliwość samodzielnej realizacji analiz strategicznych i operacyjnego planowania pracy floty – zmniejszenie zapotrzebowania na usługi firm doradczych.
Metody pracy:
 • wykłady,
 • ćwiczenia,
 • analiza przypadków.
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

Tworzenie floty

Gestia transportowa

 • czym jest?
 • reguły INCOTERMS
 • czy opłaca się zachować, czy sprzedać gestię transportową?

 Transport własny czy obcy?

 • sens outsourcingu
 • problem make OR buy a make AND buy
 • plusy i minusy opcji make i opcji buy
 • metody podejmowania decyzji, rozwiązywania problemu make OR/AND buy
 • case study

 Skład i wielkość floty

 • problemy fleet sizing (FS) i fleet composition (FC) – istota
 • rozwiązanie problemu make OR/AND buy a skład i wielkość floty
 • metody podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów FS i FC
 • ćwiczenia

Wymiana taboru

 • istota problemu
 • planowanie wymiany pojedynczych pojazdów a odnowa floty
 • TCO – Total Cost of Ownership i RV – Residual Value
 • formy finansowania inwestycji flotowych
 • case study

 Planowanie pracy taboru

 • istota problemu
 • przydział pojazdów do zadań transportowych
 • planowanie tras / marszrutyzacja / VRP – Vehicle Routing Problem

 Wskaźniki w zarządzaniu taborem

 • ocena efektywności realizacji przewozów
 • ocena efektywności wykorzystania taboru
 • ocena stanu taboru
 • benchmarking

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie strategiczne i operacyjne flotą pojazdów ciężarowych
zapytaj o termin lub zamów szkolenie zamknięte
1450 zł + 23% VAT / osoba