Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

5s / 6s – organizacja miejsca pracy

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania „szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Jak skutecznie wdrożyć 5S/ 6S? Jak radzić sobie z najczęstszymi wyzwania i oporem przed 5S/ 6S? Jak dobrać osoby aby zwiększyć skuteczność oraz efektywność wykonywanych zadań? Na te i inne pytania odpowiemy sobie podczas trwania warsztatów. Właściwa organizacja pracy na każdym stanowisku w firmie stanowi podstawę sprawnego systemu zarządzania organizacją. Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania programu 5S/ 6S. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera zespołu. Uczestnik szkolenia będzie partnerem mogącym podjąć skuteczną współpracę z pracownikami organizacji posiadającymi wiedzę w tym temacie. Zajęcia przygotowują do rozpoczęcia procesu pozytywnego wdrażania i kierowania zmianami spowodowanymi przez 5S/ 6S.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy produkcji, dozór bezpośredni, specjaliści i kierownicy odpowiedzialni za obszar objęty programem 5S, pracownicy administracyjni.

Cel szkolenia:
 • przygotowanie kadry kierowniczej i technicznej do wdrożenia programu 5S,
 • uświadomienie w jaki sposób program 5S może pomóc w usprawnieniu organizacji firmy, obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa i zmieniać kulturę organizacyjną,
 • dostarczenie wiedzy i umiejętności możliwych do zastosowania w praktyce.
Korzyści ze szkolenia:
 • Zrozumienie, co to jest 5S.
 • Wiedza jak przygotować wdrożenie 5 S oraz przeprowadzić akcję
 • Poznanie metod audytowania obszaru objętego standardem 5S
Metody pracy:
 • Wykład oraz ćwiczenia poprzez udział w grze symulacyjnej
 • Praca zespołowa
 • LEAN Coaching zespołowy
 • Praktyczne szkolenie w oparciu o model symulacyjny
 • Aktywność warsztatowa wsparta wykładem
 • Prezentacją CASE STUDIES
 • Dyskusja
 • Pytania i odpowiedzi – wymiana doświadczeń, „konfrontacja różnych praktyk”
 • Rozwiązywanie problemów
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. 5S – podstawowe definicje, terminy, założenia filozoficzne i organizacyjne.
 2. 1S – sortowanie; separacja rzeczy niepotrzebnych; strategia czerwonych etykietek.
 3. 2S – systematyka; oznaczenie rzeczy potrzebnych, definiowanie miejsca przeznaczenia rzeczy, eliminacja strat wynikających z działań nieproduktywnych.
 4. 3S – sprzątanie; co, jak i kiedy należy sprzątać:
 •       wdrażanie programu 5S – przygotowanie i wdrożenie pierwszych trzech,
 •       przygotowanie planu wdrożenia, promocja, rozdział zakresów odpowiedzialności, grupa sterująca,
 •       zaangażowanie pracowników – radzenie sobie z oporem wśród załogi.
 1. 4 S – standaryzacja; (wizualizacja, postępów wdrożenia programu, ustalanie punktów kontrolnych tworzenie procedur).
 2. 5 S – samodoskonalenie; utrzymanie standardów, audyty, kontrola codzienna, zakres odpowiedzialności kierownictwa, mistrzów, team leaderów i pracowników.
 3. Mamy 5S i co dalej? Może 6S – wdrożenie 5S to niezbędny początek.
Trener/Konsultant:

Specjalista w zakresie rozwoju i zarządzania biznesami wykorzystujący między innymi metody jak: Six Sigma, Lean Management (Lean Manufacturing, Lean Office), KAIZEN, TQM (mapowania procesów, zarządzanie projektami, rozwiązywanie problemów, normy), marketing 3.0, Hoshin Kanri (budowanie misji, wizji, strategii i KPI), BSC, MSA, QFD, FMEA, elementy logistyczne i tzw. „miękkie” standardy komunikacji. Prowadzi szkolenia, wdrożenia i projekty z zakresu produktywności, jakości, logistyki, marketingu czy zarządzania.

Wybrani Klienci: Bydgoska Fabryka Kabli, Bydgoska Fabryka Mebli – BFM, Jabil, LaCroix Electronics, Ster, Vobro, Zentis, Polipack, Sharp Polska, Horus, Papirus, Seald Air Polska Sp. z o.o., Lechpol Sp. z o.o., A T Sp. z o.o.,  ProCam Polska, Polmo Łomianki S.A., Basf Polska, Porta KMI Poland.

Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: 3800 zł + 23% VAT 4900 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia opartego w 100% na przykładach firmy zlecającej
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 30 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • możliwość realizacji szkoleń w trzech zmianach w ciągu dnia (szkolenia w popołudniowej lub nocnej zmianie) oraz w weekendy
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00073/2015

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved