Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

6s w praktyce – organizacja miejsca pracy

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Metoda 6S jest szeregiem nieskompilowanych zasad, które pozwalają zorganizować stanowisko pracy w sposób czysty, uporządkowany, ergonomiczny oraz wydajny. Wdrożenie systemu pięciu poziomów, pozwala na zmniejszenie marnotrawstwa i ilości popełnianych błędów oraz zwiększenie produktywności, bezpieczeństwa i polepszenie jakości wyrobów bądź usług. 6S jest podstawą do wdrożenia pozostałych narzędzi Lean Management. 6S zwiększa stabilność procesów.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy produkcji, dozór bezpośredni, specjaliści i kierownicy odpowiedzialni za obszar objęty programem 5S, pracownicy administracyjni.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodą 5S oraz wprowadzenia do Lean Manufacturing, w oparciu o symulację wdrożenia uzupełnionej prezentacją case studies.

Korzyści ze szkolenia:
 • Praktyczne „dotknięcie narzędzi LEAN” – 5S + S
 • Praktyczna nauka korzystania z metody 5S +S
 • Wstępna wiedza o podstawowych metodach Lean Manufacturing
 • Przeżycie zmiany 5S „na sobie” i zobaczenie jej „w liczbach”
Metody pracy:
 • Wykład oraz ćwiczenia poprzez udział w grze symulacyjnej
 • Prezentacja szeregu Case Studies z zakresu wdrożenia
 • Rozwiązywanie problemów w trakcie wdrożenia 5S-> 6S
 • Praca zespołowa
 • LEAN Coaching zespołowy
 • Praktyczne szkolenie w oparciu o model symulacyjny
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 • Przywitanie uczestników, zawiązanie zespołu
 • Wprowadzenie do Lean Manufacturing
  • Rola 5S w programie ciągłego doskonalenia oraz struktura wdrożenia LEAN
  • MUDA – omówienie marnotrawstwa jako źródła braku „S”
  • Ćwiczenie związane z MUDA Hunting oraz sesja PROBLEM SOLVING
  • Diagnoza świadomości 5S
  • Motywacja podczas wdrożenia 5S
  • Rola standardów zachowania oraz sposoby zmiany nawyków w procesie wdrożenia 5S
  • Magazyny i Logistyka, a 5S
 • Cz. 1. SYMULACJI wprowadzającej do 5S
  • Praca w obszarze pozbawionym standardów, omówienie symulacji
  • Identyfikacja MUDA i potencjał KAIZEN
  • Omówienie techniki 5S wsparte przykładami CASE STUDY wdrożenia
 • Cz. 2 SYMULACJI – praktyczne ćwiczenie wdrożenia 5S (model treningowy)
  • Sortowanie – wdrożenie 1 S w pracy na modelu treningowym
  • Systematyka, a SYSTEM – tworzenie systemu pracy
  • Sprzątanie – higiena etapu kontroli systemu oraz czystości
  • Standaryzacja wizualna i opisowa obszaru, procesu, stanowiska, systemy zarządzania wizualnego
  • Samodyscyplina – arkusz audytowy, harmonogram, poczucie odpowiedzialności, kultura utrzymania rezultatów pracy, audyt 5S
 • Cz. 3 i 4 SYMULACJI – od push do pull – Yamazumi i system logistyki wewnętrznej KANBAN
  • Safety jako uzupełnienie 5S -> 6S
  • Plan ekspansji programu – warunki wdrożenia
  • Rola lidera, mistrza, kierownika
  • Podstawy przywództwa LEAN Manufacturing
 • Posumowanie szkolenia
Trener/Konsultant:

Trener i konsultant zarządzania – praktyk z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu Lean Management. Od początku swojej kariery związany z wdrażaniem zmian w organizacjach o zasięgu międzynarodowym – lider zespołów Change Management. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu wydajnymi organizacjami planowania i sterowania produkcją, logistyki, zarządzania gospodarką magazynową, a także we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Lean / Kaizen. Pracował w organizacjach prowadzących produkcję seryjną (przemysł kolejowy) oraz produkcję jednostkową (przemysł energetyczny).

Specjalizuje się w doradztwie, szkoleniach, planowaniu oraz organizacyjnym wsparciu wdrożeń w obszarach zarządzania produkcją oraz logistyką (5S, TPM, Kaizen, VSM). Dodatkowo pełni rolę koordynatora wdrożeń inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia na poziomie kadry zarządzającej. Współtwórca pakietu mierników KPI (Key Performance Indicators) na poziomie przedsiębiorstw.

Do jego codziennych obowiązków należało zarządzanie zespołem pracowników planowania oraz  logistyki, organizacja pracy produkcji, zagwarantowanie dostaw na czas zarówno materiałów jak i wyrobów gotowych, wdrożenie narzędzi Lean (Kanban, 5S, Visual management). Doświadczenie trenerskie zdobył podczas szeregu szkoleń oraz warsztatów (ponad 5000 godzin szkoleniowych).

Uczestnik szeregu szkoleń oraz warsztatów z zakresu zarządzania produkcją, Lean / Kaizen, TOC, warsztatów trenerskich a także uczestnik, prelegent oraz prowadzący konferencje i spotkania skupiające praktyków Lean (eliminacja oporu wobec Lean, Lean w produkcji jednostkowej, KAIZEN – system sugestii pracowniczych, praktyczne aspekty wdrażania projektów optymalizacyjnych).

Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: 7900 zł + 23% VAT 8900 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia opartego w 100% na przykładach firmy zlecającej
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 30 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • możliwość realizacji szkoleń w trzech zmianach w ciągu dnia (szkolenia w popołudniowej lub nocnej zmianie) oraz w weekendy
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00173/2019

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved