Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Budowanie zaangażowania zespołu w procesie wdrożenia narzędzi oraz kultury LEAN manufacturing

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Wiemy, że niskie zaangażowanie w proces wdrożenia narzędzi oraz kultury LEAN manufacturing jest zwykle podstawowym problemem firm podążających tą drogą. Wymierne i oczywiste korzyści wynikające z wdrożeń LEAN bardzo często są kwestionowane w imię utrzymania sytuacji „tak jak jest” z obawy przed utratą wypracowanego zwyczajowo, wygodnego statusu. Bardzo często, pomimo posiadania wiedzy dotyczącej technik LEAN takich jak 5S, TPM, SMED, Kaizen, TWI, VSM ..i innych, organizacje nie potrafią wzbudzić lub utrzymać zaangażowania kluczowych osób na wymaganym do osiągnięcia SUKCESU poziomie.

Nasz warsztat umożliwimy Państwu zaplanowanie drogi i przebycie drogi od „nie da się”, „to bez sensu” do „zróbmy to” i „to ma sens ! ”.

Adresaci szkolenia:

Osoby zajmujące się koordynacją wdrożeń LEAN / KAIZEN, kierownicy produkcji, mistrzowie, kierownicy projektów Lean i innych, specjaliści każdego szczebla.

Cel szkolenia:

Przekazanie umiejętności i wiedzy w zakresie budowania zaangażowania zespołów we wdrożenia KULTURY i NARZĘDZI LEAN.

Korzyści ze szkolenia:

• Aktywny trening technik pracy zespołowej
• Przegląd narzędzi LEAN vs. budowanie zaangażowania
• Poznanie technik angażowania ludzi w projekty
• Przećwiczenie technik komunikacyjnych zmierzających do budowania zaangażowania
• Poznanie zasad tworzenia skutecznych zespołów
• Poznanie struktury motywowania i pułapek „demotywowania”
• Zrozumienie roli PRZYWÓDZTWA LEAN
• Zrozumienie ról: coach / mentor / szef

Dodatkowo – konsultacje e-mail z trenerem do 14 dni od zakończenia szkolenia

Metody pracy:
 • ćwiczenia w zespołach,
 • prezentacje uczestników,
 • wykład,
 • CASE STUDIES,
 • Best Practice – wymiana doświadczeń,
 • PROBLEM SOLVING – rozwiązywanie problemów przy zastosowaniu narzędzi LEAN oraz narzędzi COACHing.
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. Zaangażowanie
 • Definicja zaangażowania – co to oznacza?
 • Techniki LEAN a „MUDA nie zaangażowania”, selekcja narzędzi do modelu symulacyjnego
 • Uwarunkowania braku zaangażowania, typy uczestników zespołów, role w zespołach
 1. Budowanie zespołu
 • Modele tworzenia zespołów – dobór członków zespołu, kryteria pomiaru sukcesu
 • Budowanie zespołu a negocjacje w zespole
 1. Komunikacja w zespole
 • Poziomy komunikowania w zespole

[*symulacja 1 – zespół buduje linę montażową z zastosowaniem narzędzi LEAN]

 • Stres test, czyli audyt Lean
 • Dysfunkcje pracy zespołowej
 • Techniki komunikacyjne – prezentacja, ćwiczenie na forum, informacja zwrotna
 1. Motywowanie
 • Struktura motywowania
 • Pułapki demotywowania
 • Anty – de motywatory, zmiana stanu, parafrazy

[*Symulacja 2 – zespół uruchamia i balansuje produkcję, co pójdzie nie tak, co z tym zrobimy, jak pokonamy konflikty i przeszkody – zastosowanie PRBLEM SOLVING, technik komunikacyjnych i motywowania]

 1. Przywództwo
 • Rola PRZYWÓDZTWA w ZAANGAŻOWANIU w LEAN
 • Rozumienie, zmiana i tworzenie SKUTECZNYCH NAWYKÓW a narzędzia LEAN
 • Znaczenie środowiska w budowaniu zaangażowania
 • ….. ad astra …..do gwiazd – jak obudzić jasną stronę wątpliwości; zmiana = szansa
 1. Coaching i mentoring
 • „Trudny klient – trudny członek zespołu” – zastosowanie technik komunikacyjnych w praktyce przez uczestników

Kompetea all rights reserved

Budowanie zaangażowania zespołu w procesie wdrożenia narzędzi oraz kultury LEAN manufacturing
zapytaj o termin lub zamów szkolenie zamknięte
1290 zł + 23% VAT/ osoba