Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Kaizen SSP – jak stworzyć i skutecznie rozwijać System Sugestii Pracowniczych

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Sięgając do potencjału każdego pracownika możemy odkryć prawdziwe i pełne możliwości naszej organizacji. Umiejętne i oparte o dobre intencje odkrywanie tego potencjału pozwala nam osiągać nowe, praktyczne rozwiązania dla kosztochłonnych problemów z których często nawet nie zdajemy sobie sprawy. To właśnie poprzez tworzenie ludzi w kulturze nieustępliwego dążenia do poprawy, tego co mamy dziś sprawiamy, że nasze granice niepostrzeżenie przesuwają się coraz dalej, a nasze postrzeganie i możliwości tworzenia coraz lepszego dla ludzi, bardziej dochodowego biznesu rosną w wykładniczy sposób. Wielkie zmiany następują małymi krokami. Małe pomysły wielkich – zwykłych ludzi potrafią przenieść organizację w kolejny wymiar rozwoju biznesowego oraz dostarczyć namacalnych, finansowych walorów. Nasz program szkoleniowy, prowadząc uczestników przez proces tworzenia systemu Kaizen, dostarcza także odniesień, doświadczeń i wiedzy jak zadbać o pracowników, którzy chętnie podzielą się tym co w nich najlepsze – wyobraźnią, wiedzą i sumienną pracą.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy odpowiedzialni za koordynację wdrożenia oraz rozwój programu sugestii pracowniczych Kaizen, kierownicy produkcji oraz innych działów wspierających produkcję, technolodzy, planiści, pracownicy zarządzania zasobami ludzkimi, specjaliści systemów jakościowych.

Cel szkolenia:
 • Przedstawienie metod budowania zespołu Kaizen , motywowanie, przywództwo
 • Omówienie elementów składowych programu Kaizen
 • Wymiana doświadczeń w oparciu o studium przypadku oraz praktykę uczestników
 • Praktyczne ćwiczenia i udział w symulacji zastosowania wybranych narzędzi LEAN
Korzyści ze szkolenia:
 • Uczestnik po szkoleniu będzie znał metody organizacji systemu sugestii pracowniczych Kaizen
 • Uczestnik szkolenia zostanie zaangażowany w tworzenie systemu Kaizen a także dowie się jakie aspekty psychologiczne należy uwzględniać przy pracy z ludźmi w systemie Kaizen.
Metody pracy:

ćwiczenia w zespołach, prezentacje uczestników, wykład, symulacja, studium przypadku, najlepsze praktyki – wymiana doświadczeń

Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. Po co i jak budować zespół Kaizen ? – powitanie
 2. Rola Kaizen w kulturze Lean – wprowadzenie, praca zespołowa
 3. MUDA Hunting, czyli jak odkrywamy marnotrawstwo …
 4. Kaizen w systemach World Class Manufacturing oraz odniesienia do innych narzędzi Domu Toyoty
  • 5S + BHP
  • TPM
  • SMED
  • VSM i innych.
 5. Jak funkcjonuje system sugestii pracowniczych Kaizen ?
  • model podstawowy,
  • wymiana doświadczeń,
  • dyskusja,
  • najlepsze praktyki vs szanse wynikające z najczęściej występujących problemów
 1. Symulacja produkcji i generowanie nowych rozwiązań Kaizen – praca zespołowa
 2. Tworzenie sytemu sugestii pracowniczych – praca zespołowa w oparciu o studium przypadku
  • Miejsce systemu w strukturze ciągłego doskonalenia
  • Nazwa i zasady działania
  • Formy zgłaszania pomysłów
  • Jak nadzorować system Kaizen – dynamika działania
  • System komunikacji z pracownikami, marketing
  • Rejestracja wniosków, decyzja o wdrożeniu, wdrożenie – kto? jakimi zasobami? kiedy?
  • Kalkulacja oszczędności
  • Jak nagradzać za Kaizen ? – motywowanie osobiste, nagrody, pieniądze – przykłady, dyskusja
  • Statystyki programu Kaizen
  • Budowanie kultury Kaizen – „ad astra”, motywowanie, tworzenie i utrwalanie korzystnego myślenia i nawyków
  • Rola kierownika, koordynatora, lidera – postawa pro-Kaizen, przywództwo
 3. Tworzenie systemu Kaizen – praca zespołowa
 4. Ludzka strona Kaizen
  • Jak tworzy się (każdy) zespół Kaizen – praca zespołowa, dysfunkcje
  • „Umysły w każdym z nas” – paradygmaty, poziomy komunikacja
  • Zarządzanie zmianą – utrzymanie komfortu w procesie zmiany
  • Tworzenie pozytywnego środowiska
 5. Podsumowanie warsztatu, sesja informacji zwrotnej GOLD, wręczenie certyfikatów, zakończenie

Kompetea all rights reserved

Kaizen SSP - System Sugestii Pracowniczych
zapytaj o termin lub zamów szkolenie zamknięte
1390 zł + 23% VAT/ osoba