Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

MTM – 1, 2, 3 i UAS – Methods Time Measurement w normowaniu czasów czynności

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania metodologii MTM-1,2,3 i MTM-UAS. Pierwsza metoda normatywów elementarnych, polegająca na wyznaczeniu dla każdego ruchu czasu jego trwania, została stworzona przez Segura (USA) już w latach 1920-1930. Od tego czasu metoda przeszła szereg zmian, była badana i sprawdzana przez różne osoby oraz instytucje. Metody normatywów elementarnych polegają na odpowiednim zestawieniu w tablicach wyodrębnionych i dokładnie określonych elementów pracy człowieka, którym przyporządkowane są wartości czasu ich trwania w zależności od różnych parametrów wykonywania pracy. Za pomocą elementów pracy można odtworzyć lub zaprojektować przebieg dowolnego cyklu pracy ręcznej i maszynowo-ręcznej (produkcja, serwis, mechanika, logistyka, usługi, czynności bazowe powtarzalne) oraz ustalić czas trwania tej pracy przez zsumowanie normatywnych wartości czasu odpowiadających tym elementom. Wartości czasu odczytuje się z tablic i wpisuje obok symboli elementów podstawowych pracy. Korzyści płynące ze stosowania metody MTM:

 • możliwość przeprowadzenia bardzo szczegółowej analizy pracy tak samo prawdziwej dla procesów istniejących jak i przewidywanych w przyszłości, prac projektowych,
 • proste zasady oznaczania ruchów,
 • prawdziwość danych (wieloletnie testowanie i sprawdzanie metody),
 • poprawa technologii, organizacji pracy, jakości i ułatwiony instruktaż pracowników.

Uniwersalny System Analityczny (UAS) – to system bloków procesowych MTM, oparty na Metodzie Podstawowej MTM-1, spełniający wymagania produkcji seryjnej. Służy do tworzenia bloków systemowych procesów, gdzie o oszczędności czasowej decydują minuty. Jest przeznaczony przede wszystkim dla branży elektronicznej, zalecany przy czynnościach montażowych. Natomiast możliwe jest jego wykorzystanie również przy produkcji seryjnej, w innych branżach, przy montażu.

Adresaci szkolenia:
 • osoby normujące czasy czynności w firmach usługowych lub produkcyjnych,
 • personel wszystkich szczebli zarządzania,
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie i uruchomienie nowych procesów,
 • technolodzy, kierownicy, pracownicy średniego szczebla nadzoru,
 • personel działu utrzymania ruchu,
 • personel z działów jakości,
 • operatorzy maszyn i urządzeń,
 • pracownicy administracyjni wykonujący operacje powtarzalne, ręczne
Korzyści ze szkolenia:
 • Poznanie koncepcji MTM-1,2,3 i MTM-UAS na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla stosowania koncepcji w zakładzie – zakresu implementacji metody,
 • Poznanie metod analizy danych i problemów,
 • Umiejętność powiązania programu MTM ze strategią przedsiębiorstwa/wydziału/działu,
 • Skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych),
 • Przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie normowania MTM.
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb; minimalny czas szkolenia to 3 dni, ale w zależności od potrzeb Zamawiającego szkolenie może zostać rozpisane nawet na 6 dni

Wstęp do MTM:

 • problemy mierzenia pracy ludzkiej,
 • powstawanie i rozwój metody MTM,
 • ogólna charakterystyka metody MTM, przykłady stosowania, jednostki.

Elementy pracy kończyn górnych:

 • Sięgnąć – R, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Przemieścić – M, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Obrócić – T, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Ruch korby – C, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Chwycić – G, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Puścić – RL, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Umiejscowić – P, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Nacisnąć – AP, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Rozdzielić – D, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania.

Elementy pracy oczu:

 • Przesunąć spojrzenie – ET, przyjrzeć się – EF.

Elementy pracy ciała i kończyn dolnych:

 • kończyny dolne: ruch stopy – FM i FMP, ruch nogi – LM,
 • ciało w płaszczyźnie poziomej: chodzić – W, kroki boczne – SS, obrócić tułów – TBC,
 • ciało w płaszczyźnie pionowej: pochylić się – B, schylić się – S, uklęknąć na jedno kolano – KOK, uklęknąć na oba kolana – KBK, usiąść – SIT, wstać – STD,

Praca jednoczesna obu rąk, ruch pokryty i pokrywający.

MTM- UAS: pobieranie i umieszczanie, M-ET i M-EH – wyjaśnienie, manipulowanie, naklejanie, montowanie przewodów elektrycznych, podłączanie, montowanie części znormalizowanych, mocowanie i luzowanie, kontrolowanie, mierzenie, rozpakowywanie, znakowanie, kosmetyka, przykręcanie śrub.

Praktyczne stosowanie metody MTM:

 • zaprojektowanie, wykonanie, analiza i ocena całościowej analizy MTM na przykładach, ćwiczeniach i studium przypadku przygotowanym przez prowadzącego.
Trener/Konsultant:

Specjalista w zakresie rozwoju i zarządzania biznesami wykorzystujący między innymi metody jak: Six Sigma, Lean Management (Lean Manufacturing, Lean Office), KAIZEN, TQM (mapowania procesów, zarządzanie projektami, rozwiązywanie problemów, normy), marketing 3.0, Hoshin Kanri (budowanie misji, wizji, strategii i KPI), BSC, MSA, QFD, FMEA, elementy logistyczne i tzw. „miękkie” standardy komunikacji. Prowadzi szkolenia, wdrożenia i projekty z zakresu produktywności, jakości, logistyki, marketingu czy zarządzania.

Wybrani Klienci: Bydgoska Fabryka Kabli, Bydgoska Fabryka Mebli – BFM, Jabil, LaCroix Electronics, Ster, Vobro, Zentis, Polipack, Sharp Polska, Horus, Papirus, Seald Air Polska Sp. z o.o., Lechpol Sp. z o.o., A T Sp. z o.o.,  ProCam Polska, Polmo Łomianki S.A., Basf Polska, Porta KMI Poland.

Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: zapytaj o cenę

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia opartego w 100% na przykładach firmy zlecającej
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 30 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • możliwość realizacji szkoleń w trzech zmianach w ciągu dnia (szkolenia w popołudniowej lub nocnej zmianie) oraz w weekendy
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00073/2015

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved