Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Projektowanie optymalnych sieci dystrybucji i zaopatrzenia

W dobie coraz bardziej rozbudowanych i skomplikowanych łańcuchów dostaw tylko optymalnie zaprojektowane sieci dystrybucji/zaopatrzenia pozwalają na pełną kontrolę kosztów prowadzenia biznesu. A tylko pełna kontrola kosztów prowadzenia biznesu pozwala na skuteczne konkurowanie na rynku. Czym zatem jest optymalna sieć dystrybucji/zaopatrzenia? Jest to taka sieć, którą zaprojektowano od podstaw w celu minimalizacji kosztów obsługi klientów przy zachowaniu dowolnej liczby R … right, czy jak kto woli W … właściwy. A projektowanie optymalnej sieci dystrybucji to znalezienie właściwych proporcji pomiędzy dwoma filarami logistyki, magazynowaniem i transportem, w tym kosztami realizacji obu tych działań. I prawdą jest, że „więcej magazynowania” oznacza mniejsze koszty transportu, prawdą jest jednak też twierdzenie przeciwne. W jakim zatem kierunku rozwijać sieć dystrybucji/zaopatrzenia? Odpowiedzi na tak postawione pytanie dedykowane jest niniejsze szkolenie.

Adresaci:

 • Menedżerowie logistyki, transportu i magazynowania oraz kierownicy wyższego szczebla, od których zależy wizja rozwoju sieci dystrybucji wyrobów firm handlowych, dystrybucyjnych i produkcyjnych, tak w skali krajowej, jak i międzynarodowej;
 • Właściciele firm, które stoją przed perspektywą decyzji o wyborze lokalizacji nowego magazynu / magazynów czy też miejsc magazynowania, relokacji już istniejących obiektów magazynowych czy miejsc magazynowania, tak własnych, jak i obcych;
 • Właściciele firm zwiększających swój obszar sprzedaży lub wielkość sprzedaży.

Cel szkolenia:

 • uporządkowanie, ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania sieci dystrybucji/zaopatrzenia, ich struktury i zjawisk warunkujących rozwój,
 • pełne zrozumienie zjawisk zachodzących w sieciach dystrybucji/zaopatrzenia, a warunkujących koszty funkcjonowania tych sieci,
 • nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania metod ilościowego i jakościowego planowania rozwoju sieci dystrybucji/zaopatrzenia, w tym planowania optymalnego.

Korzyści ze szkolenia:

 • przygotowanie do praktycznego podejmowania decyzji typu: ile powinno być magazynów,
  jak dużych, w jakich lokalizacjach powinny się znajdować?
 • wzbogacenie praktycznej wiedzy menedżerskiej w obszarze projektowania sieci dystrybucji/zaopatrzenia,
 • nabycie umiejętności profesjonalnego stosowania solvera MS Excel w praktyce,
 • możliwość samodzielnej realizacji projektów optymalizacyjnych w praktyce, w firmie – zmniejszenie zapotrzebowania na usługi firm doradczych,
 • możliwość zoptymalizowania logistyki firmy, w efekcie redukcji kosztów i podniesienia poziomu obsługi klienta.

Metody:

 • wykłady,
 • ćwiczenia – komputerowe (MS Excel – solver),
 • analiza przypadków.

Program szkolenia:

Dzień 1. Istota, technika i przebieg optymalizacji

Wprowadzenie

 • sieć dystrybucji/zaopatrzenia – istota i struktura
 • przyczyny rozwoju / rozbudowy sieci dystrybucji/zaopatrzenia
 • podstawowe relacje kosztowe
 • zjawiska i uwarunkowania w planowaniu rozwoju sieci dystrybucji/zaopatrzenia
 • zapasy w sieci dystrybucji/zaopatrzenia – zasada pierwiastka kwadratowego

Metody planowania rozwoju sieci dystrybucji/zaopatrzenia

 • podział
 • charakterystyka

Planowanie rozwoju sieci dystrybucji/zaopatrzenia na bazie przestrzennej lokalizacji miejsc powstawania popytu na wyroby (magazyn w jednej lokalizacji) – metoda środka ciężkości

 • istota i opis metody
 • budowa schematu przepływu wyrobów – więźba ruchu
 • metodyka postępowania (od zbierania danych wejściowych do rozwiązania i jego interpretacji)
 • ćwiczenia

Planowanie rozwoju sieci dystrybucji/zaopatrzenia na bazie przestrzennej lokalizacji miejsc powstawania popytu i podaży wyrobów (magazyny w wielu lokalizacjach, w tym magazyny pośrednie) – metoda transportowa

 • istota i opis metody
 • metodyka postępowania (od zbierania danych wejściowych do rozwiązania i jego interpretacji)
 • ćwiczenia

Planowanie optymalnego rozwoju sieci dystrybucji/zaopatrzenia z uwzględnieniem wzajemnych relacji magazynowania i transportu – metoda optymalizacyjna (metoda dokładna)

 • wprowadzenie do optymalizacji – budowa modelu matematycznego sieci dystrybucji
 • znaczenie prognozowania – planowanie na jutro, nie na wczoraj
 • metodyka postępowania (od zbierania danych wejściowych do rozwiązania i jego interpretacji)
 • ćwiczenia

Ćwiczenia – budowa modeli optymalizacyjnych

Dzień 2. Metody, narzędzia, przykłady optymalizacji

Wprowadzenie do wykorzystania narzędzia optymalizacyjnego solver programu MS Excel

 • omówienie solvera i jego parametrów
 • wykorzystanie solvera do optymalizacji sieci dystrybucji/zaopatrzenia
 • uzyskiwane wyniki i ich interpretacja
 • ćwiczenia

 Case study – optymalizacja krajowej sieci dystrybucji wyrobów branży FMCG

 • opis przypadku
 • budowa modelu matematycznego sieci dystrybucji
 • znalezienie optymalnej konfiguracji sieci dystrybucji z wykorzystaniem solvera
 • analiza i dyskusja otrzymanych wyników

Wariantowe planowanie rozwoju sieci dystrybucji – metoda heurystyczna (metoda przybliżona), bazująca na doświadczeniu i ocenie eksperckiej z elementami podejścia typu „green field”

 • istota i opis metody
 • metodyka burzy mózgów
 • metodyka wyboru rozwiązania / wariantu najlepszego w obliczu wielu kryteriów jego oceny

Trener:

Absolwent i pracownik Politechniki Poznańskiej. Doradca biznesowy, Trener. Całość w obszarze szeroko rozumianej logistyki oraz zastosowań technik ilościowych w zarządzaniu nią. W latach 1999-2001 pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, na stanowisku specjalisty. Wykonawca, w tym główny wykonawca i kierownik wielu projektów doradczych / konsultingowych z zakresu transportu i magazynowania, projektowania i przebudowy sieci dystrybucji, analizy procesowej i przebudowy procesów gospodarczych, optymalizacji i wspomagania decyzji (m.in. dla takich firm jak: BRENNTAG Polska Sp. z o.o., CUSSONS Polska S.A., ELEKTROSKANDIA S.A., FOTA S.A., KLER S.A., POLOmarket Sp. z o.o.). Autor szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu: zarządzania transportem, logistyki dystrybucji, zarządzania produkcją i logistyką, zarządzania zapasami (m.in. dla takich firm, jak: AQUANET S.A., BWI Poland Technologies Sp. z o.o., CAT LC Polska Sp. z o.o., GRUPA KAPITAŁOWA CERAMIKA TUBĄDZIN, COMARCH S.A., COMP-WIN Sp. z o.o., KLER S.A., KOMPANIA PIWOWARSKA S.A., PHILIPS LIGHTING Poland S.A., TESCO Polska Sp. z o.o., VATTENFALL Poland Sp. z o.o.). Członek: Polskiego Towarzystwa Logistycznego – PTL, EURO Working Group on Transportation – EWGT. Stypendysta UE – studia i staże w Portugalii oraz USA. Stały współpracownik amerykańskiej firmy doradczej MERCURY Associates, Inc.


Czas trwania: 2 dni

Wartość projektu: 7500 zł + 23% VAT

Cena zawiera: analizę potrzeb szkoleniowych (rozmowa telefoniczna/telekonferencja lub/i pretest i postest), realizację szkolenia wg ustalonego programu dla grupy do 10 osób , materiały dydaktyczne, dyplomy dla Uczestników; dojazd, nocleg i wyżywienie trenera


 Zapraszamy do kontaktu! 
dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

tel. 22 308 03 50 lub info@kompetea.pl

Kompetea all rights reserved