Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami – dyscyplinowanie, motywowanie, tworzenie planów naprawczych

Cele szkolenia:

Warsztat oparty na ćwiczeniach i case study mający na celu podwyższenie kompetencji dotyczących :

 • skutecznego delegowania zadań i motywowania pracowników do ich wykonania poprzez rozmowę,
 • okresowej i bieżącej oceny pracowników oraz udzielania im informacji zwrotnej,
 • motywowania i angażowania podwładnych oraz realnego wspierania pracowników w poprawie wyników pracy (wraz z ustaleniem planów naprawczych) oraz rozwoju kompetencji (wraz z ustaleniem planów rozwojowych),
 • asertywnego i jednocześnie przyjaznego prowadzenie rozmów dotyczących sytuacji pracowników, ich postaw i zachowań w oparciu o typowe przypadku (np. problemy z dyscypliną pracy, fluktuacją zaangażowania, niechęcią do dzielenia się wiedza, brakiem zaangażowania ….).

Korzyści ze szkolenia:

 • Wzmocnienie autorytetu lidera w grupie zintegrowanych pracowników
 • Zdobycie umiejętności realistycznej obserwacji działań pracowników, docierania do przyczyn zachowań oraz bieżącej i okresowej oceny pracowników
 • Wypróbowanie konstruktywnego udzielania pracownikom informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej
 • Nabycie umiejętności konkretyzowania planów i oczekiwań względem pracowników oraz ustalania i egzekwowania standardów działań
 • Otwarcie się na poszukiwanie i budowanie metod motywowania i angażowania pracowników w oparciu o realistyczne plany naprawcze i rozwojowe
 • Nauka asertywności i stanowczości
 • Wypracowanie zachowań w zakresie realnego przewodzenia i kształtowania postaw pracowników
 • Przepracowanie trudnych przypadków pracowniczych

Program szkolenia:

1. Nabycie umiejętności konkretyzowania planów i oczekiwań względem pracowników.

a. Omawianie z pracownikami celów i zadań biznesowych i celów rozwoju,

b. Przydatne zasady konkretyzowania planów : Smart, Warto, Makro.

c. Ustalanie wskaźników oceny realizacji celów i zadań (KPI).

d. 4-etapowy model kontroli.

e. Wzmacnianie postaw pozytywnych i korygowanie postaw negatywnych – warsztat, odgrywanie scenek.

2. Bieżąca i okresowa ocena pracowników jako baza działań menedżerskich.

a. Kompetencje skutecznego pracownika.

b. Obserwowanie pracowników w działaniu i wyciąganie wniosków co do ich kompetencji.

c. Zakres analiz i gromadzonych danych niezbędnych do rzetelnej oceny.

d. Posługiwanie się modelem kompetencji (może być uniwersalny lub Firmy)

e. Feedback na bazie oceny – warsztat, odgrywanie scenek.

3. Pułapki oceniania a realne problemy po stronie pracownika.

a. Psychologiczne pułapki oceniania i sposoby przeciwdziałania im.

b. Realne powody nierealizowania przez pracowników celów i zadań na związanych z nimi planów działań oraz pozyskiwanie zaangażowania pracowników do ich realizacji – warsztat, odgrywanie scenek.

c. Przygotowanie pracownikowi realnego pola do działania a późniejsze oceny – model 7 kluczy.

4. Wypróbowanie konstruktywnego udzielania pracownikom informacji zwrotnej.

a. Zasady udzielania szczerego i konstruktywnego feedbacku.

b. Przygotowanie się do rozmów przez menedżera – case study, warsztat.

c. Przygotowanie miejsca i czasu spotkania.

d. Przygotowanie do rozmowy pracownika przez menedżera – komunikacja o spotkaniu – case study, warsztat.

e. Typowy scenariusz rozmowy feedbackowej – case study, warsztat.

f. Schematy udzielania informacji zwrotnej : sandwich, zorro, aid – zasady, case study, warsztat.

g. Komunikowanie ocen pozytywnych i ich motywacyjne oddziaływanie – odgrywanie scenek.

h. Komunikowanie ocen negatywnych i ich motywacyjne oddziaływanie – odgrywanie scenek.

5. Problemy działania zbiorowego i oporu pracowników.

a. Podejmowanie decyzji, komunikowanie decyzji a reakcja na decyzje.

b. Decydowanie autorytarne i partycypacyjne – 7 modeli i sytuacje ich najlepszego zastosowania.

c. Decydowanie autorytarne – case study i warsztat.

i. Korzyści i konsekwencje.

ii. Asertywność w decydowaniu autorytarnym.

iii. Zmiana decyzji w decydowaniu autorytarnym.

d. Decydowanie partycypacyjne – case study i warsztat.

i. Korzyści i konsekwencje.

ii. Dialog i/lub współdecydowanie.

iii. Metody podejmowania decyzji grupowych i modele głosowania.

iv. Asertywność w decydowaniu partycypacyjnym.

v. Zmiana decyzji w decydowaniu partycypacyjnym.

6. Twórcze ustalanie z pracownikiem/pracownikami przyczyn zachowań, postaw, problemów.

a. 5 * dlaczego (podążanie w głąb problemu) i 5 * dlaczego (podążanie wertykalne w ramach problemu)

b. Burza mózgów i karuzela pomysłów.

c. Strukturyzacja problemu na podstawie diagramu Ischikawy (diagram rybia ość).

d. Drzewo zachowań i konsekwencji.

e. Okno Johariego.

7. Generowanie i ustalanie z pracownikiem/pracownikami pomysłów na rozwiązania i zmiany.

a. Argumenty „za” i „przeciw”.

b. Metoda tabele decyzyjne.

c. Metoda drzewo decyzyjne.

d. Budowanie wizji końca.

e. Metoda kartezjańska.

8. Poznanie zasad wspierania i rozwoju pracowników.

a. Top 20 problemów z pracownikami, stojące za tym problemy efektywnościowe i kompetencyjne oraz proponowane programy naprawcze i rozwojowe.

b. Ustalanie planów naprawczych i rozwoju kompetencji w mniej typowych przypadkach w oparciu o modele 4 i 7 etapowe.

c. Budowania motywacji pracownika do realizacji planów naprawczych i rozwojowych w oparciu o rozmowy – warsztat, odgrywania scenek.

d. Odpowiedzialność za rozwój pracownika po stronie pracownika i menedżera, kluczowe aktywności.

e. Plany wdrożenia nowych umiejętności.

f. Ocena realizacji planów i planowanie dalszego doskonalenia.

9. Zamiast podsumowania : działania na rzecz wzmocnienia autorytetu lidera.

Trener:

Irmina Gocan – posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, a obecnie konsultant i trener. W swojej dotychczasowej karierze odpowiedzialna była m.in. za rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w energetyce i przemyśle m.in. Polskich Sieciach Energetycznych oraz PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA. Współpracowała od strony klienta z firmami Delloite, Ernst & Young, Hewitt, Hudson, Sap Polska, PwC, HRK.

Autorka wielu praktycznych rozwiązań z zakresu szkoleń, rozwoju, coachingu i motywacji płacowej i pozapłacowej menedżerów. Autor wielu publikacji z zakresu kadr i HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, m.in. praktycznych procedur, wzorów dokumentów i narzędzi HR.Partner merytoryczny obszaru HR i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, m.in. na studiach MBA i MBA specjalistycznych. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Kompetencjami Pracowników na ALK. Wykłada również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na kilku mniejszych uczelniach.Prowadzi szkolenia z zakresu zzl i menedżerskie dla firm komercyjnych, spółek skarb u państwa i urzędów. Absolwentka zarządzania na PAN oraz licznych studiów podyplomowych m.in. Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, oraz studiów  MBA dl dry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego.


Czas trwania: 2 dni

Wartość projektu: 8500 zł + 23% VAT

Cena zawiera: analizę potrzeb szkoleniowych (rozmowa telefoniczna/telekonferencja lub/i pretest i postest), realizację szkolenia wg ustalonego programu dla gr do 10 osób, materiały dydaktyczne, dyplomy dla Uczesników


 Zapraszamy do kontaktu! 
dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

tel. 22 308 03 50 lub info@kompetea.pl

Kompetea all rights reserved