Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Wprowadzenie do planowanych eksperymentów (ang. Design of Experiment, DOE)

Tradycyjne, szeroko stosowane podejście do eksperymentowania wymaga zmiany jednego czynnika w czasie, przez co proces eksperymentowania jest nieefektywny, niepraktyczny, prowadzi do sub-optymalizacji systemu i nie jest w stanie opisać skomplikowanych relacji między parametrami (interakcji). Alternatywą do tradycyjnego podejścia są planowane eksperymenty (ang. Design of Experiments), które w sposób systematyczny i strukturalny pozwalają na zrozumienie relacji przyczynowo-skutkowej Y=f(x) w procesach, dzięki czemu stają się najefektywniejszą metodą rozwiązywania problemów. Stosowanie planowanych eksperymentów pozwala na efektywne zdobywanie wiedzy przez organizację i wykorzystywanie tej wiedzy w celu osiągnięcia innowacji i konkurencyjności. Organizacja, która chce usprawniać swoje produkty i procesy, potrzebuje pracowników, którzy są zdolni planować i przeprowadzać eksperymenty w celu podejmowania akcji mających na celu redukcję strat i optymalizację procesów, co w rezultacie przyczynia się do wzrostu satysfakcji klienta oraz przynosi korzyści finansowe dla organizacji. Podstawą szkolenia jest Metoda Naukowa czyli proces indukcji i dedukcji, gdzie eksperyment jest podstawą do walidacji stawianych hipotez. Większość modułów ma charakter ćwiczeń praktycznych wzbogaconych o własne przykłady (case study), co pozwala uczestnikom aktywnie uczestniczyć w szkoleniu oraz efektywnie zdobywać wiedzę, dzięki której będą rozwiązywać obecne i przyszłe problemy organizacji. Szkolenie jest intensywne i prowadzane za pomocą cyfrowego rzutnika pisma z minimalnym wykorzystaniem programu PowerPoint.
Programem komputerowym używanym podczas szkolenia jest Minitab.

Program szkolenia:

Dzień 1 :
Wprowadzenie do zmienności
– podstawowe statystki,
– model zmienności naturalnej i specjalnej

Wprowadzenie do eksperymentowania

Porównanie różnych podejść do eksperymentowania:
– Trial & Error
– OFAT
– DOE

Planowanie eksperymentu:
– walidacja systemu pomiarowego (metoda EMP by D. Wheeler)
– wybór metryk
– wybór czynników i ich poziomów

Eksperyment pełno-czynnikowy (ang. Full Factorial Design)
– konstrukcja i analiza (praktyczna, graficzna i ilościowa)

Dzień 2

Eksperyment Ułamkowy (ang. Fractional Factorial Design)
– konstrukcja i analiza eksperymentu
– ryzyko i zalety stosowania eksperymentów ułamkowych
– strategie eksperymentowania

Analiza i wnioskowanie
– co wpływa na to, że wyciągnięte na podstawie eksperymentu wnioski sprawdzą się w praktyce produkcyjnej?
– skąd wiedzieć, że rozwiązanie które znaleźliśmy jest optymalne i zaprowadzi nas do oczekiwanych rezultatów ?

Ćwiczenia praktyczne podczas których uczestnicy samodzielnie planują, przeprowadzają i analizują eksperymenty, dzięki czemu mogą zweryfikować i zastosować w praktyce wiedzę zdobytą podczas szkolenia.

Trener:

Tomasz Leśniewicz
Lean Six Sigma Master Black Belt trener i konsultant; Inżynier, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych Lean Manufacturing na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Certyfikowany Six Sigma Black Belt. Ukończył ponad dwuletni program szkoleniowy Global OpEx (Six Sigma) Master Black Belt zakończony dwustopniową certyfikacją (20 tygodni szkolenia). Doświadczenie zdobywa w korporacji Whirlpool Polska Sp z o.o. gdzie jest głównym Master Black Beltem dla Działu Rozwoju Elektroniki oraz produkcji (3 fabryki). Ekspert odpowiedzialny za planowanie i pomoc w realizacji transformacji Lean Six Sigma i projektów mających na celu zbudowanie organizacji uczącej się, skoncentrowanej na poprawie produktów i zmniejszeniu kosztów w ramach jednostki biznesowej oraz łańcucha dostaw (szacowane oszczędności w projektach: 1 mln EUR). Używa narzędzi do kierowania zmian organizacyjnych, kulturowych i technologicznych. Trenuje i mentoruje cały personel w obszarze Lean Six Sigma oraz zapewnia ciągły rozwój umiejętności. Zakres prowadzonych szkoleń to: Green Belt, Black Belt, Lean Product Development, Lean Experience, A3 Thinking, Problem Sloving, Graphical Excellence, Lean Management.
Pasjonat statystyki inżynierskiej, a w szczególności zaawansowanych technik planowania eksperymentów (DOE) oraz aktywnego użycia kart kontrolnych.


Czas trwania: 2 dni

Wartość projektu: 13 000 zł + 23% VAT

Cena zawiera: analizę potrzeb szkoleniowych (rozmowa telefoniczna/telekonferencja lub/i pretest i postest), realizację szkolenia wg ustalonego programu dla grupy do 10 osób , materiały dydaktyczne, dyplomy dla Uczestników; dojazd, nocleg i wyżywienie trenera


 Zapraszamy do kontaktu! 
dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

tel. 22 308 03 50 lub info@kompetea.pl

Kompetea all rights reserved