Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Cel szkolenia:

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • uświadomią sobie istotę autoprezentacji w wystąpieniach publicznych,
 • poznają zasady występowania przed ludźmi i przed kamerą,
 • dowiedzą się, jak należy przygotować się do wystąpienia publicznego i jak przygotować wystąpienie,
 • uświadomią sobie zasady wystąpień online,
 • uświadomią sobie własne gesty, mimikę i predyspozycje,
 • nauczą się wykorzystywać „grę ciała” w wystąpieniach publicznych,
 • uświadomią sobie rolę oddechu, artykulacji i emisji głosu w wystąpieniach i autoprezentacji,
 • dowiedzą się, na czym polegają błędy i bariery w komunikacji z audytorium podczas wystąpienia,
 • uświadomią sobie indywidualne schematy reagowania na stres w wystąpieniach publicznych i poznają techniki radzenia sobie ze stresem.
 Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy po szkoleniu:

 • będą potrafili skuteczniej przygotować się do wystąpienia (prezentacji), a także skuteczniej zaprezentować siebie i swoją organizację,
 • będą potrafili stworzyć scenariusz wystąpienia
 • będą potrafili „trafić” do różnego typu odbiorców,
 • będą potrafili budować własną wiarygodność w oczach publiczności,
 • będą znali zasady wystąpień online
 • będą bardziej pewni siebie,
 • będą lepiej potrafili sobie radzić z lękiem i stresem przed wystąpieniem publicznym.

Program szkolenia z wystąpień publicznych:

Moduł 1. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE ONLINE

Cel: Uświadomienie uczestnikom podstawowych zasad online w wystąpieniach publicznych

 • Praca z kadrem – jak ustawić kadr, żeby był wzmocnieniem przekazu.
 • Perspektywa – żabia, ptasia czy neutralna?
 • Światło – na co zwrócić uwagę, czego unikać.
 • Oko kamery – jak wykorzystać kamerę, żeby odbiorcy mieli poczucie, że przekaz jest kierowany do nich, a nie w próżnię.

Moduł 2. ZASADY TWORZENIA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH – SCENARIUSZ

Cel: Poznanie przez uczestników zasad wystąpień publicznych

 • Jak zacząć i jak zakończyć (zamknąć) wystąpienie? (Kierunek, Koszyści, Fun)
 • Struktura budowania wystąpienia publicznego.
 • Kotwice – jak zainteresować publiczność i sprawić, aby lepiej rozumiała i zapamiętała wystąpienie.
 • Schematy językowe w wystąpieniach publicznych. Jak mówić, a jak nie mówić, aby dobrze wypaść.
 • Zasady budowania kontaktu w trudnych sytuacjach

Moduł 3. JAK ZOSTAĆ CHARYZMATYCZNYM MÓWCĄ

Cel: Uświadomienie uczestnikom istoty komunikacji interpersonalnej w wystąpieniach publicznych

 • Istota autoprezentacji i wystąpień publicznych.
 • Psychologia pierwszego wrażenia
 • Mowa ciała: gesty – ich rola i znaczenie, mimika twarzy.
 • Techniki budowania kontaktu z audytorium.
 • Sposoby budowania własnej wiarygodności. Identyfikacja umiejętności i wewnętrznych zasobów w kontekście autoprezentacji  i wystąpień publicznych.
 • Spójność i brak spójności w wystąpieniach publicznych.
 • „Nie suknia zdobi człowieka”, a jednak „Habit czyni mnicha” – Jak cię widzą tak cię piszą, czyli jak dbać o własny wizerunek i godnie reprezentować instytucję, w której pracuję.
 • Stres w wystąpieniach publicznych: identyfikacja indywidualnych schematów reagowania na stres.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem w sytuacjach publicznych.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacji, z uwzględnieniem działań online
14.06.2024 Warszawa, 27.11.2024 Warszawa
890 zł + 23% VAT/ osoba
690 zł+ 23% VAT/ osoba
21.08.2024 on-line, 23.10.2024 on-line