Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenie super. Spełniło wszystkie moje oczekiwania. Trener świetnie wykonała swoją pracę nie jednokrotnie pokazując i objaśniając elementy poboczne, aby mieć dobry kontekst i właściwą wiedzę do zrozumienia problemu.

Jak w przyszłości będę szukać szkoleń to z pewnością będę sprawdzał ofertę Kompetea, bo świetną pracę wykonujecie.

Jeszcze raz dziękuję serdecznie za kawał dobrej pracy ????


STILL Polska Sp. z o.o., Inżynier Serwisu

Kompetea, opinia o szkoleniu HR, Train the trainer
5.0
2022-11-04T09:09:45+00:00

STILL Polska Sp. z o.o., Inżynier Serwisu

Szkolenie super. Spełniło wszystkie moje oczekiwania. Trener świetnie wykonała swoją pracę nie jednokrotnie pokazując i objaśniając elementy poboczne, aby mieć dobry kontekst i właściwą wiedzę do zrozumienia problemu. Jak w przyszłości będę szukać szkoleń to z pewnością będę sprawdzał ofertę Kompetea, bo świetną pracę wykonujecie. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za kawał dobrej pracy ????
5.0
1
Jeżeli prowadzisz szkolenia wewnętrzne, instruktaże, grupy robocze czy projektowe i chcesz rozszerzyć swoje kompetencje, a do tej pory nie miałeś okazji ukończyć metodycznej szkoły trenerów, to szkolenie jest dla Ciebie!

“TRAIN THE TRAINER PREMIUM” to 3 dni szkolenia otwartego oraz indywidualna standaryzowana superwizja. Dzięki takiemu układowi nie tylko uporządkujesz swoją wiedzę i przećwiczysz poszczególne kompetencje trenerskie, ale także zyskasz przestrzeń na omówienie osobistych trudności.

TRENING WŁAŚCIWY - 3 dni

24 h zegarowe intensywnego warsztatu, prowadzonego przez metodyka i autora szkoły trenerskiej; kurs został przygotowany tak, by każdy uczestnik po jego ukończeniu miał rzeczywiste umiejętności do pracy w obszarze szkolenia i rozwoju

 

SUPERWIZJA - 3h

praca 1:1 z Trenerem w formule online; przestrzeń do przećwiczenia wybranego elementu szkolenia, przeanalizowania przygotowanych przez siebie materiałów czy planu warsztatu pod kątem metodycznym, przeanalizowania napotkanych trudności w pracy z grupą itp.;

sam decydujesz kiedy i na co wykorzystasz swój czas!

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do osób pełniących rolę trenera wewnętrznego (lub osób przygotowujących się do tej roli) realizujących zarówno szkolenia miękkie, jak i instruktażowe, onboardingowe etc

 Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli m.in:

 • Zidentyfikować potrzeby szkoleniowe uczestników
 • Samodzielnie zaprojektować szkolenie zgodnie z cyklem uczenia się dorosłych
 • Dobrać właściwe ćwiczenia, gry, case’y
 • Przygotować czytelne materiały szkoleniowe dla uczestników
 • Samodzielnie poprowadzić szkolenie stacjonarne lub on-line
 • Reagować na pojawiające się sytuacje trudne
 • Zarządzać czasem na szkoleniach
 • Umiejętnie zaprojektować i przeprowadzić aktywności ewaluacyjne zgodnie z założeniami projektu
 • Zbudować profesjonalny wizerunek Trenera Eksperta
 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystywane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady, prezentacje
 • Instruktaże narzędziowe, symulacje wdrożeń
 • Ćwiczenia indywidualne , zespołowe, grupowe
 • Testy, kwestionariusze, diagnostyka użytkowa – do wykorzystania w praktyce własnej uczestników oraz narzędzia diagnozujące zespoły wraz interpretacja wyników i konsultacja bieżąca w wymiarach indywidualnym i/lub grupowym
 • Analiza studiów przypadków, praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk rynkowych w ramach tematyki merytorycznej
 • Zadanie pre-work
 • Zadanie wdrożeniowe
 • Konsultacje poszkoleniowe dla każdego uczestnika wraz z rekomendacjami wdrożeniowymi
 • Superwizja trenerska
Program szkolenia:

WPROWADZENIE DO SZKOLENIA

 1. Przedstawienie agendy, celów szkolenia i potrzeb szkoleniowych uczestników
 2. Kontrakt szkoleniowy (organizacyjny, logistyczny, merytoryczny)
 3. Twórcza rozgrzewka

FUNDAMENT – METODYKA SZKOLEŃ I ROZWOJU W ORGANIZACJACH

Cel modułu: dowiesz się o najważniejszych elementach procesu uczenia się dorosłych oraz roli trenera wewnętrznego w organizacji

 1. Proces uczenia się dorosłych i elementy kształcenia – jakie mechanizmy warto znać, z punktu widzenia prowadzenia szkoleń
 2. Etapy uczenia się dorosłych: cykl uczenia się doświadczalnego według Kolba oraz stożek doświadczenia Dale’a – jak je wdrożyć w plan szkolenia?
 3. Rola trenera wewnętrznego w organizacji – kluczowe cechy skutecznego działania rozwojowego; możliwości i ograniczenia
 4. Najczęściej popełniane błędy w procesie transferu wiedzy i umiejętności

IDENTYFIKACJA I ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Cel modułu: dowiesz się jak zidentyfikować deficyty w wiedzy, umiejętnościach i postawach

 1. Metody stosowane w diagnozie potencjału rozwojowego pracowników – jak wybrać technikę adekwatną do potrzeb
  • Ankieta
  • Wywiad
  • Grupa focusowa
  • Rozmowa z interesariuszami projektu
  • Przegląd dokumentów organizacyjnych, raportów, analiz
  • Benchmark
 2. Wnioski z procesu ->prezentacja do osób decyzyjnych z rekomendacją działań rozwojowych

PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA 

Cel modułu: dowiesz się jak zaprojektować efektywne (a nie tylko efektowne) szkolenie

 1. Definiowanie celów rozwojowych w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw
 2. Wybór metod szkoleniowych – omówienie i rekomendacja
  • Miniwykład
  • Case study
  • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
  • Gry szkoleniowe
  • Scenki
  • Dyskusje moderowane
  • Kwestionariusze itp
 3. Planowanie struktury szkolenia – grupowanie, pozycjonowanie i kolejność treści przekazywanych uczestnikom
 4. Przygotowanie materiałów szkoleniowych
  • Czytelność a atrakcyjność
  • Zasady merytoryczne i wizualne projektowania poszczególnych materiałów szkoleniowych: prezentacja wiodąca, skrypty, manuale, testy i kwestionariusze, arkusze ćwiczeń
  • Techniczne aspekty szkolenia – przygotowanie sprzętu audiowizualnego ( m.in. rzutnik, flipchart, projektor multimedialny) i przygotowanie sali – przestrzeń pracy trenera
  • Semantyka w procesie uczenia się
  • Skąd czerpać pomysły?
 5. Przygotowanie różnych aktywności szkoleniowych dla realizacji wybranych procesów organizacyjnych:
  • On-boardingu
  • Instruktaży stanowiskowych
  • Wsparcia on-the-job podległych pracowników
  • Instruktaży zadaniowych
 6. Karta Strategiczna Projektu jako narzędzie wspierające Trenera we wdrożeniu i koordynacji szkolenia
 7. Kwestionariusz Strategic Project matrix jako narzędzie skutecznego projektowania procesu szkoleniowego (jednostki szkoleniowej, cyklu, programu typu akademia) 

REALIZACJA SZKOLENIA – TRENING WŁAŚCIWY NA SALI SZKOLENIOWEJ LUB ON-LINE

Cel modułu: dowiesz się jak przeprowadzić szkolenie stacjonarne lub on-line, dbając o proces grupowy, ramy czasowe, aktywność uczestników; nauczysz się reagować na sytuacje trudne

 1. Proces grupowy
  • Fazy rozwoju grupy i role grupowe
  • Utrzymywanie pozytywnego nastawienia i koncentracji – budowanie klimatu
  • Trudne zachowania uczestników – postępowanie wobec oporu w grupie, radzenie sobie z trudnymi emocjami
 2. Autoprezentacja trenera i jej wpływ na przekaz szkoleniowy:
  • Mowa ciała, praca głosem
  • Panowanie nad stresem
  • Jak zdobyć zaufanie grupy?
 3. Treści w przekazie „sali szkoleniowej” (wyświetlone -> przeczytane -> omówione  -> przyswojone)
 4. Trudności na sali szkoleniowej – jak im zapobiegać i jak je neutralizować
  • Mała aktywność uczestników
  • Niezdyscyplinowana grupa
  • Zbyt duża ilość pytań
  • Problemy techniczne
  • Sytuacja kryzysowe
 5. Udzielanie instrukcji do zadań i moderowanie dyskusji
 6. Sposoby angażowania/aktywizowania uczestników
 7. „Rytuały szkoleniowe”– praktyki trenerów biznesu, które wspierają jakość transferu wiedzy i budują markę własną Trenera
 8. Zarządzanie czasem na szkoleniach
  • Planowanie harmonogramu i efektywne wykorzystanie czasu
  • Dynamika grupy a plan szkolenia – co zrobić kiedy założenia rozmijają się z możliwościami
  • Korzystanie z marginesów czasowych
 9. Interaktywne metody pracy z uczestnikami szkoleń (m.in. Kahoot, Miro, Whiteboard)
 10. Aplikacje do prowadzenia szkoleń online (m.in. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet)

EWALUACJA SZKOLENIA

Cel modułu: dowiesz się jak ocenić skuteczność szkolenia, zidentyfikować obszary do poprawy i dostosować przyszłe działania szkoleniowe

 1. Modele ewaluacji Kirkpatricka i Philipsa  – kiedy, co i komu służy a co nie jest efektywne
  • Ocena wrażenia (bezpośrednio/ pośrednio po szkoleniu)
  • Ocena efektów uczenia się
  • Ocena umiejętności
  • Ocena postaw
  • Ocena zachowania
  • Ocena wskaźników organizacyjnych
 2. Jak przygotować dobrą ankietę
 3. ROI w szkoleniach – sposoby rozliczania efektywności szkoleń
 4. Korzyści niewymierne szkolenia i wartości dodane z projektów szkoleniowych
 5. Raport poszkoleniowy jako punkt wyjścia do kolejnych projektów rozwojowych w organizacji
 6. Efekty i konsekwencje dopasowanej i niedopasowanej ewaluacji – dla prowadzącego, uczestników, działu HR, organizacji.

INDYWIDUALNA KARTA ROZWOJU ZAWODOWEGO – rozwój marki osobistej trenera

Cel modułu: jakie są moje mocne strony jako trenera, w jakim obszarze chcę się rozwijać

 1. Kompetencje osobiste – sposób przekazywania wiedzy i umiejętności, budowanie autorytetu
 2. Samorozwój trenera w kontekście doskonalenia umiejętności i wiedzy merytorycznej; self-directed learning
 3. Trendy w obszarze szkolenia i rozwoju
 4. Model CCAF – skuteczne narzędzie bieżącego feedbacku szkoleniowego dla trenera
 5. Etyka pracy trenera
Prowadzący:

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:40
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

SUPERWIZJA: 3h pracy online z Trenerem, ustalane indywidualnie; do wykorzystania przez 6 msc od dnia ukończenia szkolenia

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

TRAIN THE TRAINER PREMIUM - trening dla trenerów wewnętrznych z superwizją
17-19.07.2024 Warszawa (ostatnie wolne miejsca), 25-27.09.2024 Warszawa, 20-22.11.2024 Warszawa
2890 zł + 23% VAT/ osoba