Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Cel szkolenia:

Uczestnicy poznają różne strategie walki ze stresem oraz rozwiną swoje umiejętności w zakresie odporności na stres, w tym kontroli własnych reakcji. Nauczą się, jak zapobiegać   wypaleniu zawodowemu i dbać o równowagę w życiu zawodowym i osobistym .

 Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy uświadomią sobie, czym jest wypalenie zawodowe i jakie są jego przyczyny. Dowiedzą się, jak przeciwdziałać objawom wypalenia zawodowego oraz efektywnie radzić sobie z przeciążeniem zadaniami.

Uczestnicy odnajdą harmonię pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, nabędą umiejętności relaksacji w stresujących warunkach oraz odnajdą inspirację do rozwoju i odszukania w sobie pozytywnych emocji. Wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz poznają nowe techniki zarządzania emocjami.

 Metody pracy:

Trening ma charakter zajęć interaktywnych – ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych.  Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw.

Program szkolenia:

MODUŁ 1. CZYM JEST STRES, JAKIE SĄ JEGO ŹRÓDŁA?

Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych.

 • Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna)
 • Czym jest stres; rodzaje stresu (eustres, dystres);
 • Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona

MODUŁ 2.  FIZJOLOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE PRZEJAWY SYTUACJI STRESOGENNEJ

Cel:  uruchomienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu.

 • Przyczyny chronicznego stresu
 • Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
 • Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała)
 • Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”
 • Następstwa chronicznego stresu (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność).

MODUŁ 3. „JAK STRES WPŁYWA NA MNIE?” – AUTODIAGNOZA

Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na stres i radzenia sobie z nim, wprowadzenie do budowania „antystresowej osobowości” na co dzień.

 • Jakie sytuacje są dla mnie trudne? – typologia indywidualna
 • Jak reaguję na sytuacje trudne? – schematy, nawyki działania
 • Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla skuteczności radzenia sobie ze stresem
 • Świadomość własnego wzorca zachowań w obliczu stresu – wg F. Littauer

MODUŁ 4. TRENING KONTROLI EMOCJI W SYTUACJACH TRUDNYCH, TECHNIKI REDUKCJI DUŻEGO STRESU

Cel: wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu.

 • Ćwiczenia oddechowe – kontrola tętna, rozluźnianie mięśni
 • Trening relaksacji neuromięśniowej
 • Techniki umysłowe – wizualizacje, afirmacje
 • Gimnastyka mózgu – ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe
 • Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową
 • Ćwiczenia i zabawy ruchowe – żonglowanie piłeczkami, ćwiczenia Dennisona, technika Jacobsona
 • Techniki automotywacyjne
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 08:45 Rozpoczęcie szkolenia 09:00 Przerwa obiadowa 13:00 Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:00 Przerwa obiadowa 12:00 Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Pobierz program szkolenia

SZKOLENIE STACJONARNE

Miejsce realizacji szkolenia: SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU

SZKOLENIE ON-LINE

Miejsce realizacji szkolenia: on-line


Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU. Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki (rekomendowane).

Kompetea all rights reserved

Trening antystresowy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
18-19.08.2021 Warszawa, 04-05.10.2021 Warszawa
1390 zł + 23% VAT
1190 zł + 23% VAT
02-03.11.2021