Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia HR z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Sprawdź tutaj

Cel szkolenia:

Każdy ma w sobie twórczy potencjał, jednak nie każdy go w pełni wykorzystuje. Czasem z powodu wewnętrznych barier jak nieśmiałość, czy niska samoocena, a czasem zewnętrznych ograniczeń, jak np realia zawodowe. Tymczasem kreatywność stanowi o naszej efektywności, a w wielu przedsiębiorstwach jest podstawą rozwoju, osiągania przewagi konkurencyjnej i pozwala wyjść naprzeciw rosnącym oczekiwaniom Klientów.

Głównym celem tego warsztatu jest otwarcie umysłu – pokonywanie sztywności myślenia w atmosferze eksperymentowania i dobrej zabawy.

 Korzyści ze szkolenia:
 • Zwiększenie umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów czy podejmowania wyzwań zawodowych, umiejętność spojrzenia na nie od innej strony i znalezienie do nich kreatywnych rozwiązań
 • Zwiększenie wiary we własną kreatywność i indywidualną motywację do działania
 • Poznanie technik twórczych, do zaadaptowania w miejscu pracy oraz w sytuacjach osobistych
 • Poprawa komunikacji i pracy w grupie
 Metody pracy:
 • prace grupowe i indywidualne,
 • prezentacje na forum,
 • praca z handoutami,
 • ćwiczenia papier – flamaster, kredka i ołówek,
 • ćwiczenia z niekonwencjonalnym przedmiotem,
 • zadania testowe,
 • dyskusje moderowane.
Program szkolenia:

Moduł 1. Istota myślenia twórczego – czym jest myślenie twórcze  i w jaki sposób je wyzwolić?

 • Definicje twórczości, kreatywności i innowacyjności – podstawowe pojęcia
 • Czynniki stymulujące i hamujące myślenie twórcze – na tropach morderców pomysłów i przeszkód pojawiających  w procesie twórczym.
 • Zmiana sposobu myślenia i działania: myślenie skojarzeniowe, zadawanie pytań, obserwacja, sieć idei, eksperymentowanie
 • Kruszenie barier i budowanie pomostów ku własnej twórczości

Moduł 2. Rozgrzewka twórcza – torująca drogę ku aktywnemu i wytrwałemu poszukiwaniu oryginalnych rozwiązań problemów

 • Ćwiczenia pobudzające myślenie twórcze – gimnastyka twórcza
 • Myślenie dywergencyjne (rozbieżne) zakładające wiele różnych punktów widzenia
 • Zdolności myślenia rozbieżnego: płynność, giętkość i oryginalność myślenia, wrażliwość na problemy, elaboracja idei

Moduł 3. Panorama technik heurystycznych pomocnych w twórczym rozwiązaniu problemów

 • Kreatywność a dobór właściwych technik twórczych do rozwiązania problemów
 • Wybrane techniki heurystyczne pomocne przy rozwijaniu innowacyjnych pomysłów/projektów:

– burza mózgów i jej odmiany,
– piramida skojarzeń Janusz Kujawskiego
– metoda Scamper
– technika wymuszonego dopasowania
– technika kuli śniegowej
– metoda muzealna
– metoda metaplanu
– metoda ZWI
– technika analogii
– technika przypadkowego słowa/obrazka
– metoda sześciu myślowych kapeluszy Edwarda de Bono

* Dzięki kolejno opracowywanym technikom twórczego rozwiązywania problemów (przykłady problemów rzeczywistych), osoby biorące udział w szkoleniu o charakterze praktycznym,  pracując twórczo i z entuzjazmem, wejdą na samodzielną drogę autokreacji. Założeniem modułu jest szybsza adaptacja do zmian w pracy zawodowej.

Moduł 4. Wiara w siebie wspierająca kreatywność

 • Test samooceny – zadania twórcze
 • Jak zachęcić innych do dzielenia się własnymi pomysłami?
 • Podsumowanie – ewaluacja
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:30
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Szkolenie zamknięte dla ID Logistics S.A.

„Warsztaty zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników. Trenerka Monika Just, okazała się energetyczną i inspirujacą osobą, a zaprezentowane i przećwiczone techniki twórcze – pomocne w codziennym rozwiązywaniu problemów” (ID Logistics Polska S.A.)

Read More »

Szkolenie zamknięte dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

„Firma Kompetea Sp. z o.o. przeprowadziła dwudniowe szkolenia Trening kreatywności. W szkoleniach udział wzięło 42 pracowników KPRM w podziale na 3 grupy. Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z zaakceptowanym programem oraz postanowieniami umowy”

Read More »

Kompetea all rights reserved

Trening kreatywnego myślenia
21-22.09.2020 Warszawa, 07-08.12.2020 Warszawa
1390 zł + 23% VAT/ osoba
1090 zł + 23% VAT
09-10.11.2020