Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

o szkoleniach zamkniętych realizowanych dla ID Logistic: "Warsztaty zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników. Trenerka okazała się energetyczną i inspirującą osobą, a zaprezentowane i przećwiczone techniki twórcze - pomocne w codziennym rozwiązywaniu problemów"


Dominik Greta

Kompetea, opinia o szkoleniu, Trening twórczości
5.0
2022-03-03T09:21:49+00:00

Dominik Greta

o szkoleniach zamkniętych realizowanych dla ID Logistic: "Warsztaty zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników. Trenerka okazała się energetyczną i inspirującą osobą, a zaprezentowane i przećwiczone techniki twórcze - pomocne w codziennym rozwiązywaniu problemów"

o szkoleniach realizowanych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: "Firma Kompetea Sp. z o.o. przeprowadziła dwudniowe szkolenia Trening kreatywności. W szkoleniach udział wzięło 42 pracowników KPRM w podziale na 3 grupy. Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z zaakceptowanym programem oraz postanowieniami umowy."


Magdalena Bednarz

Kompetea, opinia o szkoleniu, Trening twórczości
5.0
2022-03-03T09:25:19+00:00

Magdalena Bednarz

o szkoleniach realizowanych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: "Firma Kompetea Sp. z o.o. przeprowadziła dwudniowe szkolenia Trening kreatywności. W szkoleniach udział wzięło 42 pracowników KPRM w podziale na 3 grupy. Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z zaakceptowanym programem oraz postanowieniami umowy."
5.0
2
Cel szkolenia:

Każdy ma w sobie twórczy potencjał, jednak nie każdy go w pełni wykorzystuje. Czasem z powodu wewnętrznych barier jak nieśmiałość, czy niska samoocena, a czasem zewnętrznych ograniczeń, jak np realia zawodowe. Tymczasem kreatywność stanowi o naszej efektywności, a w wielu przedsiębiorstwach jest podstawą rozwoju, osiągania przewagi konkurencyjnej i pozwala wyjść naprzeciw rosnącym oczekiwaniom Klientów.

Głównym celem tego warsztatu jest otwarcie umysłu – pokonywanie sztywności myślenia w atmosferze eksperymentowania i dobrej zabawy.

Korzyści ze szkolenia z treningu kreatywności:</h2

 • Zwiększenie umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów czy podejmowania wyzwań zawodowych, umiejętność spojrzenia na nie od innej strony i znalezienie do nich kreatywnych rozwiązań
 • Zwiększenie wiary we własną kreatywność i indywidualną motywację do działania
 • Poznanie technik twórczych, do zaadaptowania w miejscu pracy oraz w sytuacjach osobistych
 • Poprawa komunikacji i pracy w grupie
 Metody pracy:
 • prace grupowe i indywidualne,
 • prezentacje na forum,
 • praca z handoutami,
 • ćwiczenia papier – flamaster, kredka i ołówek,
 • ćwiczenia z niekonwencjonalnym przedmiotem,
 • zadania testowe,
 • dyskusje moderowane.

Program szkolenia z treningu twórczości:

Moduł 1. Istota myślenia twórczego – czym jest myślenie twórcze  i w jaki sposób je wyzwolić?

 • Definicje twórczości, kreatywności i innowacyjności – podstawowe pojęcia
 • Czynniki stymulujące i hamujące myślenie twórcze – na tropach morderców pomysłów i przeszkód pojawiających  w procesie twórczym.
 • Zmiana sposobu myślenia i działania: myślenie skojarzeniowe, zadawanie pytań, obserwacja, sieć idei, eksperymentowanie
 • Kruszenie barier i budowanie pomostów ku własnej twórczości

Moduł 2. Rozgrzewka twórcza – torująca drogę ku aktywnemu i wytrwałemu poszukiwaniu oryginalnych rozwiązań problemów

 • Ćwiczenia pobudzające myślenie twórcze – gimnastyka twórcza
 • Myślenie dywergencyjne (rozbieżne) zakładające wiele różnych punktów widzenia
 • Zdolności myślenia rozbieżnego: płynność, giętkość i oryginalność myślenia, wrażliwość na problemy, elaboracja idei

Moduł 3. Panorama technik heurystycznych pomocnych w twórczym rozwiązaniu problemów

 • Kreatywność a dobór właściwych technik twórczych do rozwiązania problemów
 • Wybrane techniki heurystyczne pomocne przy rozwijaniu innowacyjnych pomysłów/projektów:

– burza mózgów i jej odmiany,
– piramida skojarzeń Janusz Kujawskiego
– Scamper
– wymuszone dopasowania
– kula śniegowa
– metoda muzealna
– metaplan
– metoda ZWI
– analogia
– przypadkowe słowo/obrazek
– sześć myślowych kapeluszy Edwarda de Bono

* Dzięki kolejno opracowywanym technikom twórczego rozwiązywania problemów (przykłady problemów rzeczywistych), osoby biorące udział w szkoleniu o charakterze praktycznym,  pracując twórczo i z entuzjazmem, wejdą na samodzielną drogę autokreacji. Założeniem modułu jest szybsza adaptacja do zmian w pracy zawodowej.

Moduł 4. Być kreatywnym

 • Twórcze rozwiązywanie problemów integrujące rozmaite zdolności i umiejętności w celu usprawnienia procesu generowania nowych rozwiązań.
 • Wsparcie otoczenia w organizacji – co już możesz zmienić, czyli kreatywne rytuały.
Prowadzący:

Dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki twórczości; pedagog, edukator, licencjonowany superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, wykładowca; trener twórczego myślenia, myślenia projektowego (Design Thinking), myślenia wizualnego (Visual Thinking) oraz kompetencji miękkich, w ramach projektów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Autorka i współautorka wielu artykułów i książek branżowych.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:40
Zakończenie szkolenia 15:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:40
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów
14-15.10.2024 Warszawa, 09-10.12.2024 Warszawa
1690 zł + 23% VAT/ osoba
1490 zł + 23% VAT/ osoba
18-19.11.2024 on-line