Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Trening NIE TYLKO DLA Trenerów – prowadzenie szkoleń wewnętrznych, zebrań, instruktaży, grup roboczych i projektowych

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia HR z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Sprawdź tutaj

Jeżeli jesteś osobą, do zadań której należy prowadzenie szkoleń wewnętrznych, spotkań, zebrań, instruktaży, grup roboczych i projektowych, a do tej pory nie miałeś okazji ukończyć szkoły trenerów, to szkolenie będzie dobrym wyborem. Przygotowaliśmy bowiem program – trening metodyczny – oparty na najlepszych praktykach edukacyjno-dydaktycznych, który przygotuje Cię do profesjonalnego zaprojektowania i poprowadzenia spotkania/projektu/szkolenia.

Program podzielony jest na kilka części: trenerską, procesową, narzędziową, diagnozy i rozwoju kompetencji osobistych oraz profesjonalizacji umiejętności menadżerskich (niezbędnych w efektywnym prowadzeniu zespołów i projektów), które każdemu uczestnikowi pozwolą na pełne poznanie i wykorzystanie własnego potencjału oraz rzeczywiste przygotowanie do pracy w obszarze szkolenia i rozwoju.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykujemy szczególnie osobom, które pełnią role związane z rozwojem pracowników tj. prowadzą szkolenia wewnętrzne, grupy projektowe i robocze, instruktaże stanowiskowe i wdrażające, zebrania, spotkania z pracownikami lub po prostu wspierają podległych pracowników w realizowaniu ich celów zawodowych.

Cel szkolenia:
 • Poznanie podstaw psychologii uczenia sie dorosłych
 • Nabycie umiejętności analizy potrzeb rozwojowych
 • Nabycie/doskonalenie umiejętności prawidłowego projektowania programu rozwojowego, zapewniającego realizację celu
 • Poznanie etapów rozwoju grupy, przygotowanie się na możliwe trudności
 • Nabycie umiejętności ewaluacji procesu szkoleniowego
 • Poznanie własnych możliwości/ kompetencji w zakresie prowadzenia szkoleń
 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników, z wykorzystaniem dobrych praktyk rynkowych. Formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk
Program szkolenia:

PSYCHOLOGIA UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH

 1. Przegląd koncepcji psychologicznych i zasad uczenia się dorosłych przydatnych w praktyce organizacyjnego zarządzania wiedzą
 2. Rodzaje interwencji rozwojowych dla osób dorosłych w procesach ZZL w organizacjach
 3. Model wykorzystywanych ról trenera/prowadzącego projekt/coacha/mentora/instruktora – praktyka organizacyjna
 4. „Szkolenia oparte na dowodach” – metodologia wspierająca proces dydaktyczny – implementacja praktyk dydaktycznych w rzeczywistość organizacyjną
 5. Strefa komfortu uczenia się, kiedy próba rozwoju może stać się nieefektywna – najczęściej popełniane błędy w procesie transferu wiedzy i umiejętności

IDENTYFIKACJA I ANALIZA PROCESÓW ORAZ WYDARZEŃ ROZWOJOWYCH W ORGANIZACJACH

 1. Praktyczne aspekty przeprowadzania identyfikacji i analizy potrzeb rozwojowych w kontekście efektywnych szkoleń/zebrań/grup projektowych i/lub eksperckich
 • Metody, modele, warianty, kryteria doboru metod
 • Interesariusze i poziomy potrzeb organizacyjnych
 • Narzędzia, gromadzenie i użyteczność danych, raportowanie (warianty wewnątrzorganizacyjny i konsultacyjny)
 • Wnioski z procesu i raport otwarcia, prezentacja do przełożonych, akcentowanie wytycznych raportu otwarcia w projekcie szkolenia (przełożenie na program, treści i formy pracy) – czyli narzędzia stosowane przez trenerów wspierające profesjonalizację prowadzących projekt lub grupę.

PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ w ujęciu wewnątrzorganizacyjnym

 1. Model skutecznego transferu wiedzy i umiejętności, czyli jak projektować by szkolenie służyło uczestnikom, uczącemu i celom biznesowym organizacji
 • Grupowanie, pozycjonowanie i kolejność informacji/ treści przekazywanych uczestnikom
 • Układ powtarzalnych treści
 • Semantyka w procesie uczenia się
 • Angażowanie wyobraźni i emocji uczestników jako akumulatora pamięci
 1. Proces uczenia się i elementy kształcenia – projektowanie sprzyjające płynności transferowej wiedzy i umiejętności uczestników oraz skuteczności przekazu
 • Uczenie oparte na mechanizmach funkcjonowania mózgu
 • Pamięć robocza (krótkotrwała)
 • Pamięć długotrwała
 • Rola mózgu w procesie uczenia się
 1. Cele edukacyjne i ich rodzaje w modelu przekazywania wiedzy, umiejętności i postaw wewnątrz organizacji.
 • Zdobycie nowej lub rozwinięcie posiadanej wiedzy i/lub umiejętności (wariant luka lub rozwój dotychczasowego poziomu)
 • Kształtowanie umiejętności proceduralnych (stanowisko pracy, efektywność zadaniowa)
 • Kształtowanie umiejętności strategicznych (zespół/grupa otoczenie pracownika, efektywność organizacyjna)
 1. Struktura logiczna szkolenia/ zebrania/ prezentacji/ wystąpienia i odpowiedni dobór treści
 2. Warianty modeli strukturalnych w projektowaniu szkolenia w zależności od oczekiwanych efektów kształcenia:
 • Model
 • Proces
 • Cykl
 • Level Up
 • Drzewo decyzyjne
 • Trening umiejętnościowy – feedback
 1. Narzędzia i formy pracy z zespołem/grupą roboczą – projektową wykorzystywane na salach szkoleniowych – ich adekwatność w wykorzystaniu wewnątrzorganizacyjnym do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych
 • Mini wykład, prezentacja
 • Instruktaże narzędziowe i proceduralne
 • Studium przypadku i rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Symulacje zadaniowe, strategiczne
 • Odgrywanie ról
 • Gry szkoleniowe
 • Analiza praktyk organizacyjnych
 • Praca indywidualna
 • Praca grupowa
 • Testy, ankiety, kwestionariusze

EFEKTYWNE PROWADZENIE GRUP ROBOCZYCH (szkoleń, zebrań, projektów, wydarzeń rozwojowych)

 1. Budowanie autorytetu osoby odpowiedzialnej za procesy (transferu wiedzy i umiejętności)
 2. Specyfika pracy z grupą roboczą w różnych typach spotkań – opisy i rekomendacje interwencji prowadzącego
 3. Charakterystyka procesu uczenia się w grupie roboczej (praktyki przydatne akcentowaniu kluczowych treści i założeń)
 4. Uwarunkowania procesu uczenia się w grupie szkoleniowej/roboczej (środowisko zawodowe, wariant otwarty i zamknięty)
 5. Kształtowanie relacji z grupą roboczą w poszczególnych fazach rozwoju grupy i umiejętność płynnego prowadzenia spotkania oraz osiągniecia założeń i celów spotkania.
 • Inicjowanie kontaktu z grupą i budowanie autorytetu trenera
 • Diagnoza grupy i ustawienie form współpracy z uczestnikami szkolenia
 • Faza orientacji i zależności
 • Faza buntu i konfliktu
 • Faza spójności i współpracy
 • Faza celowej i świadomej aktywności
 • Zakończenie kontaktu z grupą i relacje poszkoleniowe
 1. „Rytuały szkoleniowe” (elementy stałe wpływające na jakość procesu grupowego) – praktyki trenerów biznesu wspierające jakość transferu oraz budowanie profesjonalizacji osoby prowadzącej
 • Start szkolenia, agenda, kontrakt (R 1 dzień)
 • Start kolejnych dni/ dni w kolejnych cyklach (R 2/n dzień)
 • Rytuały końcowe (ewaluacja trenerska, procesowa, pożegnanie, follow-up, kontakt posesyjny)
 • Kontynuacja procesu szkoleniowego
 1. Trudności w grupach roboczych/ projektowych na „salach szkoleniowych” – profilaktyka, neutralizacja i wczesne reagowanie
 • Trudne grupy – sposoby postępowania i przygotowania prowadzącego i grupy do wymagającego wydarzenia rozwojowego
 • Trudni uczestnicy – sposoby radzenia sobie z nimi bezpośrednio podczas spotkania
 • Prowokowanie trudności przez prowadzącego (świadome i nieświadome mechanizmy)
 • Aktywności trenerskie ukierunkowane na neutralizowania czynników powodujących trudności
 1. Treści w przekazie „Sali szkoleniowej” (wyświetlone, przeczytane, omówione, przyswojone)
 2. Style kształcenia dorosłych w praktyce i ich wpływ na efektywność przyjmowanych treści – rekomendacje do stosowania w adekwatnym wyborze stylu do celu i założeń spotkania rozwojowego
 • Styl prezentacyjny
 • Styl sekwencyjny
 • Styl symulacyjny
 1. Wykorzystanie pełnego potencjału poszczególnych stylów kształcenia i przełożenie ich na efektywne dla uczestników metody i formy pracy

EWALUACJA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH

 1. Cele i wymiary ewaluacja procesu szkoleniowego (podczas szkolenia, grupy roboczej – projektowej/eksperckiej, prezentacji, spotkania moderowanego, wydarzenia szkoleniowego)
 2. Efekty i konsekwencje dopasowanej i niedopasowanej ewaluacji – dla prowadzącego, uczestników, działu HR, organizacji.
 3. Narzędzia diagnostyczne i agregacyjne wykorzystywane w procesie ewaluacji procesów organizacyjnych – jak zrobić dobrą ankietę, służącą organizacji oraz jak nie zepsuć postaw uczestników i prowadzącego nietrafionym narzędziem ewaluacyjnym.
 4. Modele ewaluacji Kirkpatricka i Philipsa (zastosowania wewnątrzorganizacyjne) – kiedy, co i komu służy a co nie jest efektywne.
 • Ocena wrażenia (bezpośrednio z Sali szkoleniowej)
 • Ocena efektów uczenia się
 • Ocena umiejętności
 • Ocena postaw
 • Ocena zachowań
 • Ocena wskaźników organizacyjnych
 1. ROI w szkoleniach – sposoby rozliczania efektywności szkoleń (grupa/jednostka/proces)
 2. Odpowiedzialność prowadzącego spotkanie za ewaluację (model pracy)

NARZĘDZIOWNIA PROWADZĄCEGO SPOTKANIA – indywidualna diagnoza uczestnika szkolenia

 • kompetencje osobiste przydatne w procesie grupowym
 • umiejętności menadżerskie przydatne w transferowaniu wiedzy i umiejętności
 • osobisty sposób przekazywania wiedzy i umiejętności
 • autorytet profesjonalny – kontekstowy do celu spotkania
 • czynniki motywacyjne osoby prowadzącej projekt prowadzenia grupy robiczej
 1. Etyka pracy osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zespołów i grup projektowych
Prowadzący:

trener Kompetea

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 08:45
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Trening NIE TYLKO DLA Trenerów-prowadzenie szkoleń wewnętrznych, zebrań, instruktaży, grup roboczych i projektowych
24-25.09.2020 Warszawa, 19-20.10.2020 Warszawa, 17-18.12.2020 Warszawa
1590 zł + 23% VAT