Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Wdrożenie One Piece Flow poprzez VSM – odchudzanie procesu produkcji

Mapowanie Strumienia Wartości (ang. VSM  – Value Stream Mapping) jest techniką polegającą na opisaniu w sposób graficzny (tworząc mapę) przepływu wartości (materiału, informacji) z perspektywy Klienta w procesach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Poprzez połączenie na jednej mapie procesów dostarczania wyrobów i usług, przepływu informacji oraz innych działań zachodzących w przedsiębiorstwie otrzymujemy obraz sytuacji obecnej (VSA – ang. value stream analisys), co pozwala nam lepiej zrozumieć w jaki sposób przez firmę przepływa to za klient gotowy jest zapłacić. W wyniku „zmapowania” przepływu wartości (obiegu materiału oraz informacji) organizacja identyfikuje obszary występowania marnotrawstwa a następnie opracowuje obraz stanu przyszłego (VSD – ang. value stream design) oraz plan wdrożenia działań, które zmierzają do optymalizacji i odchudzenia procesu (krótszy czas, mniej materiału, mniejsze zapasy, lepsza komunikacja).

Wartym podkreślenia jest fakt, że metoda VSM znajduje zastosowanie zarówno w optymalizacji procesów produkcyjnych jak i usługowo-administracyjnych.

Przepływ jednej sztuki (ang. One Piece Flow – OPF) jest takim sposobem organizacji pracy który pozawala wykonać produkt finalny bez generowania zapasów na poszczególnych stanowiskach przez co zaoszczędzane są miejsce na produkcji, kapitał zaangażowany w materiał oraz czas wykonania gotowych wyrobów dla klienta.

vsm

Nasza symulacja pozwoli Państwu praktycznie przećwiczyć proces wykonywania mapowania VSM oraz projektowania docelowego – bardziej wydajnego i oszczędnego  – modelu produkcji z uwzględnieniem Przepływu Jednej Sztuki.

Adresaci:

Pracownicy nadzorujący procesy produkcyjne oraz administracyjne, technolodzy, planiści, kierownicy projektów i jednostek organizacyjnych, pracownicy logistyki a także inni specjaliści.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodami Mapowania Strumienia Wartości oraz Przepływu Jednej Sztuki a także praktyczne przećwiczenie ich wdrożenia na symulowanym procesie produkcyjnym.

Korzyści ze szkolenia:

 • Wiedza jak poprawić wydajność gniazd produkcyjnych poprzez VSM oraz OPF
 • Zrozumienie, co jest wartością w procesie oraz czym jest mapowanie strumienia wartości
 • Odkrycie korzyści z Przepływu Jednej Sztuki
 • Nauka metody VSM oraz OPF

Metody pracy:

Wykład oraz ćwiczenia poprzez udział w wykonaniu map stanu obecnego oraz przyszłego dla prezentowanego procesu. Cześć teoretyczna jest uzupełniona aktywnym uczestnictwem w procesie analizy map oraz przygotowania dokumentów wynikających ze stosowania metodologii VSM. Prezentacja przykładów oraz studium przypadku wykonania mapowania oraz wdrożenia jego wyników.

Program szkolenia:

 • Stworzenie zespołu z uczestników szkolenia, zapoznanie uczestników, ćwiczenie
 • Wprowadzenie do LEAN / Kaizen, zrozumienie podejścia continuous improvement
 • Omówienie MUDA – wg doświadczeń uczestników, prezentacja kanonu marnotrawstwa, dyskusja
 • Czynności dodające wartość (VA) oraz czynności pozbawione wartości dodanej (NVA)
 • Omówienie narzędzia Value Stream Mapping cz.1
 • Prezentacja CASE STUDY
 • Omówienie VSM  cz.2
 • Praca na modelu symulacyjnym – runda 1  / warsztat praktyczny /
 • Value Stream Mapping a inne narzędzia Lean Manufacturing
 • Cele i korzyści doskonalenia przy wykorzystaniu VSM
 • Obliczanie TAKT TIME – praktyka
 • Praca na modelu symulacyjnym  – runda 2 / warsztat praktyczny /
 • Dokumenty wspierające wdrożenie VSM
 • Tworzenie mapy stanu obecnego
 • Planowanie doskonalenia stanu obecnego
 • Praca na modelu symulacyjnym  – runda 3-4 / warsztat praktyczny /
 • Opracowanie map stanu obecnego w zespołach  / warsztat praktyczny /
 • Prezentacja zespołowych map stanu obecnego oraz propozycji do planu doskonalenia
 • Wprowadzenie do mapowania stanu przyszłego
 • Metoda mapowania stanu przyszłego
 • Wprowadzenie do Przepływu Jednej Sztuki  – One Piece Flow
 • Tworzenie mapy stanu przyszłego
 • Praca na modelu symulacyjnym  – runda 5-6 – stan przyszły / warsztat praktyczny /
 • Opracowanie kompletnej mapy przez uczestników warsztatu
 • Opracowanie planu działań dla omawianego procesu
 • Prezentacja rezultatów wdrożenia VSM oraz OPF  – stan „przed” vs. stan „po”

Podsumowanie warsztatu, sesja informacji zwrotnej, zakończenie

Trener:

Ireneusz Poznański – TRENER BIZNESU, KONSULTANT LEAN / KAIZEN, COACH z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu Lean Management. Od początku swojej kariery związany z wdrażaniem zmian w organizacjach o zasięgu międzynarodowym – lider zespołów Change Management. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu wydajnymi organizacjami planowania i sterowania produkcją, logistyki, zarządzania gospodarką magazynową a także we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Lean / Kaizen. Pracował w organizacjach prowadzących produkcję seryjną (przemysł kolejowy) oraz produkcją jednostkową (przemysł energetyczny).
Specjalizuje się w doradztwie, szkoleniach, planowaniu oraz organizacyjnym wsparciu wdrożeń w obszarach zarządzania produkcją oraz logistyką (5S, TPM, Kaizen, VSM). Dodatkowo, pełniąc rolę Pełnomocnika Zarządu ds. Lean Manufacturing, koordynuje wdrożenie inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia na poziomie kadry zarządzającej. Współtwórca pakietu mierników KPI (Key Performance Indicators) na poziomie przedsiębiorstw. Do jego codziennych obowiązków należało zarządzanie zespołem pracowników planowania i logistyki, organizacja pracy produkcji, zagwarantowanie dostaw na czas, zarówno materiałów jak i wyrobów gotowych, wdrożenie narzędzi Lean (m.in. Kanban, 5S, visual management). Doświadczenie trenerskie zdobył podczas szeregu szkoleń oraz warsztatów (ponad 1000 godzin szkoleniowych). Uczestnik szeregu szkoleń oraz warsztatów z zakresu zarządzania produkcją, Lean / Kaizen, TOC, warsztatów trenerskich
a także uczestnik konferencji oraz prelegent na spotkaniach skupiających praktyków Lean („Eliminacja oporu wobec Lean”, „Lean w produkcji jednostkowej”, „Kaizen – system sugestii pracowniczych”, budowanie zaangażowania, inne). Prywatnie wraz z żoną wychowuje 3 dzieci, interesuje się m.in. historią polski oraz starożytności. Zawsze znajduje czas na trening biegowy, czasami także start w zawodach. Wyznaje zasadę, że „wszystko, co łatwe, na początku przez chwilę bywa trudne” – wdraża ją w życie, przekraczając ograniczenia swoje i innych – także jako Coach.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

14-15 września 2017, Wrocław
06-07 listopada 2017, Warszawa

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1250 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Wdrożenie One Piece Flow poprzez VSM - odchudzanie procesu produkcji
14-15 września 2017 Wrocław, 06-07 listopada 2017 Warszawa
1250 zł + 23% VAT/ osoba