Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych

Adresaci:

Dla Managerów, dla Junior Managerów, dla Team Leaderów i dla Wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje menedżerskie

Cel szkolenia:

Pozyskanie i rozwój umiejętności menedżerskich w dziedzinie zarządzania zasobami (np.: ludzkimi, czasem, zadaniami)

Korzyści ze szkolenia:

Zdobycie wiedzy na temat poszczególnych umiejętności menedżerskich i kompetencji bazowych, zarządczych i przywódczych; pewność w działaniach zarządczych.

Metody pracy:

Dyskusja moderowana, praca w podgrupach z prezentacją oraz informacją zwrotną otrzymaną od grupy, symulacje rozmów z pracownikami, zadanie domowe, Narzędzia: karty DIXIT; MIX wiedzy teoretycznej, doświadczania (symulacje i zadania domowe) i autorefleksji (feedback);

Proponowany program szkolenia bazuje na rozwijaniu kluczowych kompetencji menedżerskich. Rekomendujemy rozpoczęcie programu szkoleniowego od kompetencji bazowych (takich jak komunikacja i wywieranie wpływu), poprzez kompetencje zarządcze (zarządzanie sobą i innymi w czasie, planowanie i organizowanie) i przywódcze (leadership).

Program szkolenia:

I. Cele szkolenia – vs. oczekiwane efekty;   PRE-Test;

II. Komunikacja – wywieranie wpływu i asertywność

III. Niezbędnik menedżera i rozumienie roli menedżera

IV. „7 nawyków skutecznego działania wg. R.Covey’a jako inspiracja do rozwoju umiejętności menedżerskich”

V. Zarządzanie przez cele (wyznaczanie i realizacja celów)

VI. Rozwiązywanie problemów

VII. Zarządzanie ludźmi

  • delegowanie zadań,
  • motywowanie,
  • egzekwowanie,
  • monitorowanie

VIII. Rekrutowanie członków zespołów projektowych

IX. Przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom; prowadzenie rozmów okresowych

X. Budowanie współpracy w ramach podległego zespołu

XI. Leadership – budowanie własnego stylu przywództwa

XII. Negocjowanie

XIII. Podsumowanie programu szkoleniowego

Trener:

Aneta Szyłańska
Senior Konsultant, posiada 7-letnie doświadczenie w branży doradztwa personalnego. Asesor w projektach diagnozy potencjału kompetencji menedżerskich pracowników z różnorodnych branż. Twórca metodologii i manager projektów AC/DC. Specjalizuje się w prowadzeniu indywidualnych i grupowych procesów outplacementowych. Prowadzi warsztaty aktywizacji zawodowej w projektach kreowania kariery. Jest autorką warsztatów w ramach Akademii Przywództwa. Posiada doświadczenie w pracy zarówno w środowisku korporacyjnym, jak i w branży consultingowej. Tłumacz języka angielskiego. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego (Zarządzanie ludźmi w firmie; Zarządzanie kompetencjami Pracowników; Szkolenie i Rozwój oraz Kurs Trenerski). Posiada akredytację Insights Discovery, BELBIN, EXTENDED DISC. Akredytowany Coach Praktyk Biznesu (International EMCC Practitioner Coach).


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

do ustalenia

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1250 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych
do ustalenia
1250 zł + 23% VAT/ osoba