Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Jak być sprawiedliwym liderem, przewodnikiem dla swojego zespołu/brygady? Jak rozpoznawać pozytywnych liderów, pracowników? Jak dobrać sobie osoby aby zwiększyć skuteczność oraz efektywność wykonywanych zadań? Na te i inne pytania odpowiemy sobie podczas trwania warsztatów. Procesowe ujecie funkcjonowania zespołu, jest istotnym narzędziem w zakresie poprawy sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Właściwie zidentyfikowane i zarządzane procesy w firmie przez liderów oraz ich zespoły stanowią podstawę sprawnego systemu zarządzania organizacją. Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania metod kierowania i zarządzania, mając za cel wzrost stabilności procesów oraz zespołowe wypracowanie usprawnień. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera zespołu. Uczestnik szkolenia będzie partnerem mogącym podjąć skuteczną współpracę z pracownikami organizacji posiadającymi wiedzę w tym temacie. Szkolenie przygotowuje do rozpoczęcia procesu pozytywnego kierowania podległymi pracownikami i usprawnienia komunikacji w firmie.

 Adresaci szkolenia:

Brygadziści, liderzy, mistrzowie produkcji, specjaliści wsparcia zespołów produkcyjnych tj. technolodzy, inżynierowie procesów, planiści, mistrzowie i liderzy utrzymania ruchu, jakości, logistyki, kierownicy produkcji.

Cel szkolenia:

Praktyczne przećwiczenie technik komunikacyjnych pomocnych w pracy lidera i mistrza. Określenie stylu komunikowania uczestników oraz zdefiniowanie najlepszych stylów współpracy we własnych zespołach produkcyjnych.

 Korzyści ze szkolenia:
 1. Uświadomienie sobie mocnych i słabych stron jako lidera zespołu,
 2. Rozwój umiejętności kierowania zespołem,
 3. Wzrost efektywności pracy drogą polepszenia komunikacji,
 4. Wzmocnienie skutecznego motywowania podwładnych,
 5. Podniesienie umiejętności delegowania zadań,
 6. Poznanie sztuki budowania i rozwijania zespołu,
 7. Pobudzenie do rozwoju najważniejszych kompetencji zawodowych,
 8. Poznanie metod i technik przekazywania informacji zwrotnej podwładnym.
 Metody pracy:
 • Inspirująca dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • Studium przypadku
Program szkolenia:
 1. Wstęp:
 •  przedstawienie się prowadzących oraz uczestników,
 •  sprawy organizacyjne, przedstawienie programu i zasad wspólnej współpracy.
 1. Rola i zadania kierownika zespołu – wprowadzenie:
 •  diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem – Analiza SWOT,
 •  podstawowe i rozszerzone umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem.
 1. Metody budowania autorytetu w zespole:
 •  podstawowe czynniki budujące autorytet,
 •   autorytet funkcji, wiedzy i osobowości.
 1. Test – umiejętności komunikacyjnych.
 2. Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie kierowania:
 • komunikat „JA”,
 • narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,
 • parafraza,
 • konstruktywna krytyka,
 • komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,
 • umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem,
 • bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,
 • trening komunikacji – język proaktywny (ćwiczenia).
 1. Zespoły i grupy:
 • style kierowania zespołem i grupą,
 • etapy pracy zespołu,
 • typy i role ludzi w zespole,
 1. Zebranie jako metoda pracy zespołowej:
 • etapy i metody pracy zespołowej,
 • zalety i wady pracy zespołowej,
 • warunki efektywności zebrań.
 1. Rola i zadania kierownika zespołu:
 • rola komunikacji w relacjach „szef-podwładny” oraz podwładny – szef”,
 • motywowanie pracowników/rodzaje motywacji (Model Maslowa i Herzberga),
 • delegowanie zadań,
 • asertywne formułowanie próśb,
 • sposoby przekazywania informacji zwrotnej,
 • obiekcje i zastrzeżenia – sposoby postępowania,
 • ocenianie pracowników.
 1. Rozwiązywanie konfliktów:
 • „wczoraj kolega dziś szef”,
 •  diagnoza umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 1. Rola autorytetu:
 • podstawowe czynniki budujące autorytet,
 • autorytet funkcji, wiedzy i osobowości.
 1. Przykładowe techniki zarządzania:
 •  matryca kompetencji,
 •  szkolenia krzyżowe.
 1. Ćwiczenia praktyczne.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty
05-06.02.2019 Wrocław
1250 zł + 23% VAT/ osoba