Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

"Szkolenie bardzo intensywne, dużo wiedzy praktycznej, ćwiczenia z wykorzystaniem przykładów z biznesu. Gorąco polecam."


Z-ca Dyrektora ds. ZZL, Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

Kompetea, opinia o szkoleniu HR, Wartościowanie stanowisk pracy
5.0
2022-02-28T21:57:25+00:00

Z-ca Dyrektora ds. ZZL, Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

"Szkolenie bardzo intensywne, dużo wiedzy praktycznej, ćwiczenia z wykorzystaniem przykładów z biznesu. Gorąco polecam."

"Bardzo ciekawe szkolenie. Duża dynamika i wiedza prowadzącego. Częste odniesienia do indywidualnych potrzeb. Rewelacja."


HR Manager, Polska Akcja Humanitarna

Kompetea, opinia o szkoleniu HR, Wartościowanie stanowisk pracy
5.0
2022-02-28T21:50:24+00:00

HR Manager, Polska Akcja Humanitarna

"Bardzo ciekawe szkolenie. Duża dynamika i wiedza prowadzącego. Częste odniesienia do indywidualnych potrzeb. Rewelacja."
5.0
2

Szkolenia HR w Kompetea

Jeżeli pracujesz w dziale personalnym a do Twoich zadań należy prowadzenie działań w zakresie wynagrodzeń, motywowania lub stoisz przed wyzwaniem opracowania etatyzacji/ optymalizacji zatrudnienia/ kosztów wynagrodzeń, to szkolenie HR jest dla Ciebie!

Program przygotowany jest w oparciu najlepsze praktyki rynkowe i zawiera przykłady realnych metod wartościowani. Podpowiada jak profesjonalnie prowadzić sprawy wynagrodzeniowe oraz wdrażać efektywne, systemowe rozwiązania zgodne z rozporządzeniem UE w kwestii równości płac.

Szkolenie zawiera 4 kluczowe obszary tematyczne:

opracowanie schematu wartościowania stanowisk pracy odpowiadającego na potrzeby utworzenia optymalnych rozwiązań płacowych

przeprowadzenie projektu wartościowania stanowisk pracy w organizacji

wykorzystanie wartościowania stanowisk pracy w tworzeniu systemu płac zasadniczych i wdrożenie tego systemu

zapewnienie aktualności rozwiązań płacowych po zakończeniu projektu

zasady efektywnego zarządzania wynagrodzeniami – motywacyjny system wynagradzania w koncepcji Employee Value Proposition

budowa efektywnych systemów premiowych i prowizyjnych w oparciu o wyniki pracy

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie z zarządzania wynagrodzeniami skierowane jest do

 • kierowników HR wyższego i niższego szczebla
 • ekspertów i specjalistów ds. HR
 • specjalistów ds. kadr / płac / wynagrodzeń
 • specjalistów ds. controllingu; analityków HR
 • HR Business Partnerów
 • oraz osób, które aspirują do tych ról

Zapraszamy również osoby początkujące w HR lub w obszarze wynagrodzeń. 

Cele szkolenia:

Główną ideą szkolenia jest ,,Sprawiedliwy i motywacyjny system wynagrodzeń zasadniczych pracowników jako baza systemu wynagrodzeń w firmie”, z niej wynikają cele szkolenia:

 • Poznanie stosowanych na rynku pracy metod Wartościowania Stanowisk Pracy, ustalenie zawartości maksymalnej i optymalnej schematu wartościowania Stanowisk Pracy
 • Zmierzenie się z wartościowaniem stanowisk pracy – poznanie metodologii wartościowania, wagi i znaczenia poszczególnych kryteriów wartościowania, prawidłowych sposobów wartościowania, wyzwań które się z tym wiążą *podczas szkolenia ćwiczone są 2 metody analityczno-punktowe oraz klasyfikacja, jeśli tempo pracy na to pozwoli

 • Ustalenie czym dokładnie jest, a czym nie jest Wartościowanie Stanowisk Pracy, do czego może być ono przydatne w organizacji a czego nie rozwiąże
 • Przećwiczenie opracowania karty projektu Wartościowania Stanowisk Pracy pomocnej w organizacji akcji wartościowania w Organizacji i wdrożeniu wyników wartościowania
 • Przygotowanie do zarządzania projektem Wartościowania Stanowisk Pracy i realizacji akcji wartościowania, w tym w zakresie typowych wyzwań i sposobów radzenia sobie z nimi
 • Ustalenie zakresu wdrożenia wyników Wartościowania Stanowisk Pracy w polityce płacowej firmy
 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i rozwój praktycznych umiejętności uczestników, z wykorzystaniem dobrych praktyk rynkowych i metodologicznych. Formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk i wzorów dokumentów

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (wersje otwarte, nie pdf). Znajdą się tam :

 • przykładowe casy analityczne,
 • inne przykłady dokumentów np. wzory tabel w analityce płacowej.

Uczestnikom jest też przekazywany bezpłatnie AUTORSKI zestaw kryteriów porównywania stanowisk między sobą:

 • PRZYKŁADOWE KRYTERIA WRTOŚCIOWANIA © – wzór w MS EXCEL
 • INSTRUKCJA WARTOŚCIOWANIA STANOWISK PRACY © – wzór w MS WORD
Program szkolenia:

Dzień 1. Wartościowanie stanowisk pracy.

 1. Wartościowanie Stanowisk Pracy:
  • Definicja, użyteczność, wykorzystanie Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Znaczenie Wartościowania Stanowisk Pracy z punktu widzenia prawa pracy,
  • Wartościowanie Stanowisk Pracy a ocena osób je zajmujących – wyzwania i rozróżnienie.
 2. Metody wartościowania i ich występowanie na rynku pracy:
  • Metody Wartościowania Stanowisk Pracy – kilka metod,
  • Użyteczność poszczególnych metod Wartościowania Stanowisk Pracy zależnie od potrzeb i specyfiki organizacji,
  • Realne stosowanie metod Wartościowania Stanowisk Pracy na rynku pracy, mody i trendy, przykłady schematów wartościowania,
  • Wartościowanie Stanowisk Pracy a mapowanie stanowisk – rozróżnienie, zastosowanie.
 3. Baza Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Opis stanowiska pracy,
  • Inne dokumenty przydatne w Wartościowaniu Stanowisk Pracy,
  • Metody radzenia sobie, jeśli z dokumentów nie płyną użyteczne informacje do Wartościowania Stanowisk Pracy.
 4. Procedury Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Przećwiczenie procedury Wartościowania Stanowisk Pracy kolejnymi metodami (rangowanie, porównywanie parami, klasyfikacja stanowisk, metoda analityczno-punktowa),
  • Przećwiczenie procedury posługiwania się metodami zastępczymi do Wartościowania Stanowisk Pracy (mapowanie stanowisk, carrier map).
 5. Dobór metody Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Kryteria Wartościowania Stanowisk Pracy a późniejsze wyniki wartościowania,
  • Dobór metody Wartościowania Stanowisk Pracy a późniejsze zarządzanie systemem wynagrodzeń,
  • Dobór metody Wartościowania Stanowisk Pracy a możliwości porównywania wynagrodzeń z rynkiem,
  • Wybór metody Wartościowania Stanowisk Pracy dostosowanej do specyfiki branży i charakterystyki stanowisk pracy w firmie.
 6. Uwzględnienie ścieżki kariery stanowiskowej i płacowej w ramach Wartościowania Stanowisk Pracy i jej znaczenie dla późniejszych procesów : rekrutacji i selekcji, oceny okresowej i motywowania oraz prawidłowej polityki płacowej i awansowej:
  • Znaczenie gradacji stanowisk dla doboru, utrzymania i motywacji pracowników oraz ich wynagradzania,
  • Jak prawidłowo uwzględnić gradację stanowisk w Wartościowania Stanowisk Pracy:
   • Awans płacowy w obrębie stanowiska i poza stanowiskiem,
   • Metoda kroków awansowych naturalnych i ryzykownych,
  • Znaczenie gradacji dla późniejszych decyzji personalnych wobec pracownika.
 7. Wyniki Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Wyniki wycen indywidulanych,
  • Finalna wycena stanowiska,
  • Punktacja (wyceny), ranking stanowisk, taryfikacja stanowisk (gradacja),
  • Rola moderatora w Wartościowaniu Stanowisk Pracy.
 8. Instrukcja Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Zakres i forma instrukcji, jej znaczenie w procesie Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Ogólne i szczegółowe wskazówki dla osób wartościujących stanowiska pracy,
  • Zapisy do Instrukcji – przykłady z rynku,
  • Praktyczne posługiwanie się Instrukcją,
  • Rekomendowany wzór i zakres Instrukcji Wartościowania Stanowisk Pracy.

Uwaga : z uwagi na prawa autorskie trener nie może przekazać raportów płac czy schematów wartościowania. Prezentowane są fragmenty odpowiednio zmodyfikowane.

Dzień 2. Warsztat z zakresu wdrażania projektu Wartościowania Stanowisk Pracy w Organizacji.

 1. Przeprowadzenie projektu Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Cele i korzyści projektu Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Podział ról i odpowiedzialności w projekcie:
   • Osoby zarządzające projektem wartościowania stanowisk pracy – zakres zadań i odpowiedzialność zespołu / stanowiska ds. Wartościowania Stanowisk Pracy
   • Komisja wartościująca – osoby wartościujące stanowiska – wybór osób i znaczenie tego wyboru dla akcji Wartościowania Stanowisk Pracy,
   • Szczególna rola moderatora prac Komisji,
   • Partycypacja zarządu, kadry kierowniczej i pracowników w procesie Wartościowania Stanowisk Pracy,
   • Miejsce i rola reprezentacji pracowników w procesie Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Przebieg projektu Wartościowania Stanowisk Pracy:
   • Etapy projektu i zakres prac Wartościowania Stanowisk Pracy, harmonogram prac,
   • Zakres i forma przygotowania osób wartościujących, moderatora i osób zarządzających projektem,
   • przygotowanie akcji Wartościowania Stanowisk Pracy, sprawy organizacyjne i formalne,
   • Przeprowadzenie Wartościowania Stanowisk Pracy, dokumentowanie wyników prac,
   • Konstruowanie siatki płac na podstawie wyników Wartościowania Stanowisk Pracy:
    1. Ranking stanowisk na podstawie wyników wartościowania,
    2. Ustalanie gradów, taryfikacji,
    3. Analityka płacowa, porównywanie wynagrodzeń z rynkiem i raporty płacowe (przykłady z rynku, ćwiczenia),
    4. Metodyka określania wynagrodzeń adekwatnych do zakresów zadań na stanowiskach pracy i wynagrodzeń na rynku pracy,
   • Polityka kształtowania płac zasadniczych na bazie Wartościowania Stanowisk Pracy:
    1. Sporządzanie założeń do systemu wynagrodzeń stałych,
    2. Racjonalizacja podejścia do wynagrodzeń w organizacji; polityka kształtowania płac zasadniczych względem rynku – zasady kształtowania, wykorzystanie benchmarków płacowych i raportów wynagrodzeniowych w praktyce, podejście do płac na tle branży i rynku regionalnego,
    3. Sporządzenie finalnego taryfikatora i siatki płac oraz zaszeregowania stanowisk,
    4. Koszty zmian wynagrodzeń a metody alternatywne, polityka dojścia do minimów i maksimów płacowych,
    5. Analiza długofalowych i pochodnych kosztów nowego systemu wynagradzania,
   • Formalne aspekty wdrażania nowego systemu wynagradzania:
    1. Komunikacja wyników Wartościowania Stanowisk Pracy, obsługa odwołań od wyników wartościowania,
    2. Regulamin wynagradzania lub zapisy do zakładowego układu zbiorowego pracy,
    3. Zmiany w dokumentach personalnych dot. warunków wynagradzania (w tym regulaminy wynagradzania i układy zbiorowe pracy oraz indywidualne umowy i pracę),
  • Kluczowe ryzyka i czynniki sukcesu projektu, sterowanie nimi,
  • Realizacja projektu wartościowania własnymi siłami oraz przy współudziale firmy doradczej:
   • Korzyści i ryzyka prowadzenia projektu własnymi siłami oraz przy współudziale firmy doradczej,
   • Koszty, korzyści, harmonogram projektu i podział ról w projekcie prowadzonym przy współudziale firmy doradczej, zakres odpowiedzialności firmy doradczej,
  • Rozwiązania informatyczne w projekcie.
 1. Zasady późniejszej aktualizacji tabel płac a koszty wynagradzania w czasie:
  • Wdrożenie jednolitych sposobów ustalania wynagrodzeń w firmie; taryfikator, tabele płac a ścieżki rozwoju, awansów i karier w organizacji,
  • Korzystanie z rynkowych przeglądów płacowych i benchmarków organizacyjnych:
   • Analiza wynagrodzeń wpisana w stałą praktykę firmy,
   • Okresowe zbieranie i weryfikacja informacji o wynagrodzeniach – raporty płacowe,
  • Wdrożenie mechanizmów aktualizacji wynagrodzeń w firmie z zachowaniem motywacyjnej funkcji podwyżek: zasady podwyżek płac zasadniczych akcyjnych, okresowych i indywidualnych,
 2. Aspekty formalny wdrażania nowych rozwiązań:
  • Włączanie w proces zmiany reprezentacji załogi – wymagania formalne,
  • Zmiany w dokumentach personalnych dot. warunków wynagradzania (w tym regulaminy wynagradzania i układy zbiorowe pracy oraz indywidualne umowy i pracę)
  • Porozumienie lub brak porozumienia a wdrożenie nowych rozwiązań płacowych.
  • Decentralizacja wynagrodzeń w firmie – przygotowanie menedżerów do zarządzania wynagrodzeniami – wady i zalety podejścia.

Zasady efektywnego zarządzania wynagrodzeniami

 1.    Funkcje nowoczesnych systemów motywacyjnych i rola systemy wynagradzania w motywacji
 2.    Koncepcja Wynagrodzenia Całkowitego obejmującego elementy finansowe i pozafinansowe
 3.    Nowy trend rynkowy : Koncepcja Employee Value Proposition a możliwości efektywnego budowania systemów motywacji i wynagradzania – zasady i warsztat
 4.    Składniki finansowe i niefinansowe – możliwości a praktyki rynkowe
 5.    Analiza systemu wynagrodzeń (wspólna analiza, czy obecnie stosowany system wynagrodzeń spełnia cele organizacji)

Zasady systemu zarządzania przez cele

 1. Cele strategiczne firmy, a cele jednostek organizacyjnych, zespołów i pracowników
 2.    Cele i główne funkcje systemu
 3.    Etapy w systemie :
  •    Planowanie
   •    Planowanie celów strategicznych na bazie BSC oraz w przypadku strategii niesparametryzowanej
   •    Kaskadowanie celów strategicznych w dół organizacji – zasady i ćwiczenie
   •    Parametryzacja celów / zadań – zasady i ćwiczenie
   •    Zasada SMART w planowaniu celów
   •    Postawienie celów zgodnie ze SMART – ćwiczenie
   •    Proste i zaawansowane wskaźniki realizacji celów
   •    Jakościowe i ilościowe podejście do wskaźników realizacji celów
  •    Realizacja celów i wsparcie w realizacji
   •    Monitoring realizacji celów / zadań przez menedżerów oraz zespół HR – zasady i ćwiczenie
   •    Wpływ systemu zarządzania przez cele na efektywność zarządzania zespołem przez menedżerów
   •    Wpływ systemu zarządzania przez cele na efektywność i motywację pracowników
  • Rozliczenie celów i akceptacja rozliczenia
   • Procedura odwoławcza w systemie zarządzania przez cele
   • Omówienie wpływu wyników rozliczania celów na możliwe decyzje względem pracownika
   • Przećwiczenie zastosowania standardowych dokumentów – przykładowe karty planowania, aktualizacji i rozliczania celów
 4. Inne koncepcje wynagradzania za efekty i ich zasady
  • Systemy wydajności
  • Systemy oceny wyników ilościowych
  • Systemy oceny jakości
  • Systemy oceny wskaźnikowej – KPI
 5. Powiązanie wynagrodzeń zmiennych z wynikami biznesowymi
  • Wynagradzanie za efekty – koncepcja motywowania
  • Kształtowanie wynagrodzeń zmiennych – najważniejsze zasady
  • Premiowanie na bazie systemu zarządzania przez cele
  • Wynagrodzenia zależne od target sprzedaży – systemy prowizyjne
  • Wynagrodzenia zależne od ilości – systemy akordowe
  • Wynagrodzenia zależne od jakości – premiowanie doskonalenia
  • Wynagrodzenia zależne od innowacyjności – premie projektowe
  • Nagrody za szczególne osiągnięcia i ich sprawiedliwe parametryzowanie
  • Składniki materialne (niefinansowe) i ich rozdział w zależności od wyników
  • Algorytmy naliczania wynagrodzeń zmiennych

Dodatkowo – na 2 przykładach: dodatki za role i funkcje

 • Idea rozwiązania i możliwości zastosowania
 • Przykłady rozwiązań dla typowych ról występujących w wielu organizacjach np. trener wewnętrzny, opiekun adaptacyjny
 • Omówienie możliwości stosowania na wybranych grupach / rolach występujących w organizacji
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Wartościowanie stanowisk pracy z elementami zarządzania wynagrodzeniami
2450 zł + 23% VAT/ osoba
29-30.07 i 06.09.2024 on-line