Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania HR, menedżerów i pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej i płacowej.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotować Uczestników do procesu opisu stanowisk pracy i ich wartościowania pod kątem budowy systemów płacowych, zarówno od strony metodologicznej jak i zakomunikowania całego procesu pracownikom.

 Metody pracy:

Trening prowadzony jest w formule aktywnej, większość opiera się na case studies, ćwiczeniach i warsztatach oraz wymianie opinii. Części wykładowe (mini wykłady) są stosowane tylko tam, gdzie niezbędne jest wprowadzenie koncepcji i metod pracy, a także wzorów gotowych dokumentów.

Program szkolenia:
 1. Wycena wybranych stanowisk
  • Metody wartościowania i ich występowanie na rynku pracy
  • Dobór metody wartościowania a późniejsze zarządzanie systemem wynagrodzeń
  • Wybór metody wartościowania stanowisk dostosowanej do specyfiki branży i charakterystyki stanowisk pracy w firmie
  • Kryteria wartościowania a późniejsze wyniki
  • Proces wartościowania w firmie
 1. Zdefiniowanie założeń wartościowania stanowisk pracy
 2. Wybór metody – diagnoza plusów i minusów w korelacji metody i potrzeb organizacji
 3. Opracowanie listy kryteriów wartościowania
 4. Definicja kryteriów analitycznych i syntetycznych
 1. Opisy stanowisk pracy
  • Znaczenie opisu stanowiska pracy w projekcie wyceny stanowisk
  • Rozróżnienie opisu stanowiska od zakresu zadań pracownika
  • Elementy składowe opisu stanowiska pracy w części porządkowej i jego poprawne sporządzanie
  • Opis stanowiska pracy w części zadaniowej (główne zadania, odpowiedzialności i uprawnienia) i jego poprawne sporządzanie
  • Opis stanowiska pracy w części kwalifikacyjno-kompetencyjnej i jego sporządzanie
  • Typowe problemy i wyzwania z opisywaniu stanowisk pracy
 1. Przygotowanie szablonów opisów stanowisk pracy
 2. Przygotowanie organizacji i ludzi do wartościowania
  • proces komunikacyjny
  • grupy wsparcia
  • zasady budowania zespołu projektowego, komitetu wartościującego oraz komisji ds. wartościowania
  • działania wdrożeniowe
 3. Zasady konstrukcji optymalnych dla organizacji tabel płacowych
  • Metodyka określania wynagrodzeń adekwatnych do zakresów zadań pracowników i wynagrodzeń na rynku pracy
  • Konstruowanie siatki płac na podstawie wyników wartościowania
  • Porównywanie wynagrodzeń z rynkiem i raporty płacowe (przykłady z rynku)
  • Polityka kształtowania płac zasadniczych względem rynku
  • Koszty zmian wynagrodzeń a metody alternatywne
  • Sporządzenie finalnego taryfikatora i siatki płac oraz zaszeregowania stanowisk
 1. Podsumowanie – pakiet „dobrych praktyk” stosowanych w polskich organizacjach w projekcie wartościowania stanowisk pracy.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Zobacz także:

Opisy stanowisk pracy >>> https://kompetea.pl/szkolenia/opisy-stanowisk-pracy/

Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami >>> https://kompetea.pl/szkolenia/profesjonalne-zarzadzanie-wynagrodzeniami/

Kompetea all rights reserved

Wartościowanie stanowisk pracy
11-12.07.2019 Warszawa, 16-17.09.2019 Warszawa, 18-19.11.2019 Warszawa
1390 zł + 23% VAT/ osoba