Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do osób chcących uzyskać równowagę między życiem zawodowym a osobistym, wzmocnić pewność siebie i dotrzeć do zasobów swojego potencjału.

Cel szkolenia:

Podniesienie świadomości uczestników dotyczącej równoważenia rozwoju zawodowego i osobistego oraz wyposażenie w praktyczne techniki podnoszące efektywność zawodową i osobistą. Poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z obciążeniami oraz obniżania poziomu stresu, poznanie narzędzi pozwalających lepiej zarządzać sobą w czasie i osiągnąć stan harmonii i równowagi.

Wzmacnianie pewności siebie, budowanie poczucia własnej wartości, docieranie do swoich kompetencji, zasobów i talentów. Odnalezienie harmonii pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, nabycie umiejętności relaksacji w stresujących warunkach oraz odnalezienia inspiracji do rozwoju i odszukania w sobie pozytywnych emocji.

 Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy uświadomią sobie, jak ważne jest równoważenie życia osobistego i zawodowego, poznają techniki, dzięki którym dotrą do swojego potencjał i podniosą efektywność. Wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz poznają techniki zarządzania emocjami. Poznają metody, dzięki którym uporządkują codzienne zadania i działania, aby podejmować skuteczniejsze decyzje, a przez to szybciej osiągać cele i odnosić większe sukcesy. Efektem udziału w warsztatach będzie odzyskanie poczucia kontroli nad własną pracą, większe zaufanie do podejmowanych decyzji i zdecydowane zmniejszenie odczuwanego stresu. Uczestnicy wzmocnią swoją pewność siebie, poznają techniki umożliwiające budowanie poczucia własnej wartości, nauczą się docierać i wykorzystywać  swoje  wewnętrzne zasoby. Poznają wiele technik mentalnych, zwiększą swój potencjał, wyznaczą cele, wytyczą drogę do realizacji swojej mapy marzeń.

 Metody pracy:

Trening ma charakter zajęć interaktywnych – ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych z wykorzystaniem m.in. następujących metod szkoleniowych: dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, pogadanka, mapy myśli, demonstracja, metafora, kwestionariusz osobowy, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń.  Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw.

Program szkolenia z work-life balance:

MODUŁ 1. RÓWNOWAGA W ŻYCIU PRYWATNYM I ZAWODOWYM 

Cel: Uświadomienie uczestnikom na czym polega równowaga zawodowa i osobista. 

 • Koło życia – mój stosunek do pracy i innych wartości
 • Role społeczne i maski
 • Poziomy neurologiczne Roberta Diltsa, ich kaskadowa struktura i wpływ na życie.
 • Przekonania – wewnętrzni sabotażyści czy uskrzydlacze naszych działań?
 • Jak wykorzystać siłę przekonań do osiągania sukcesu?
 • Wartości – motor napędowy naszych działań.

 MODUŁ 2. CZYM JEST STRES, JAKIE SĄ JEGO ŹRÓDŁA? FIZJOLOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE PRZEJAWY SYTUACJI STRESOGENNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA ZABURZENIE RÓWNOWAGI W ŻYCIU

Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych, które zaburzają poczucie kontroli, harmonii i równowagi

 • Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna)
 • Czym jest stres;  rodzaje stresu (eustres, dystres);
 • Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona
 • Przyczyny chronicznego stresu
 • Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
 • Fizjologiczne  przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała)
 • Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”
 • Następstwa chronicznego stresu (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność).

MODUŁ 3. JAK OSIĄGNĄĆ RELAKS I WEWNĘTRZNY SPOKÓJ

 Cel: wyposażenie uczestników w praktyczne techniki obniżające poziom stresu w celu wzmocnienia pewności siebie, zachowania równowagi i harmonii

 • Kiedy stres pomaga, a kiedy blokuje pewność siebie?
 • Gimnastyka mózgu – ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe
 • Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową
 • Ćwiczenia i zabawy ruchowe – ćwiczenia Dennisona, technika Jacobsona jak zredukować stres przed wystąpieniem publicznym
 • Ćwiczenia oddechowe – kontrola tętna, rozluźnianie mięśni
 • Trening relaksacji neuromięśniowej
 • Techniki umysłowe – wizualizacje, afirmacje
 • Techniki automotywacyjne
 • Odpoczynek i sen
 • Relaksująca muzyka
 • Dieta

 MODUŁ 4. JAK POPRAWNIE FORMUŁOWAĆ CELE 

Cel: Poznanie metod dobrze określonego celu oraz docierania do potencjału w celu osiągnięcia równowagi w życiu zawodowym i osobistym

 • Sztuka stawiania celu – SMARTER – kiedy nasze cele są paliwem?
 • Cele zawodowe i osobiste, czy są spójne?
 • Pytania kartezjańskie – matryca badania ekologii celu
 • Motywacja a realizacja wyznaczonych celów – metoda CUD.
 • Wizualizacja – sposób motywacji, wzbudzania pozytywnych emocji i wzmacniania pewności siebie
 • Wyobraźnia – jak ją wykorzystać przy realizowaniu celów
 • Docieranie do zasobów na linii  czasu
 • Mapa Marzeń – zaprojektuj swoją przyszłość, wzbudź pozytywne emocje i zmotywuj do działania

MODUŁ 5. STYLE PRACY A PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA CZASEM

Cel: Uświadomienie uczestnikom barier utrudniających skuteczne zarządzanie sobą w czasie oraz  analiza własna „rozpraszaczy” czasu

 • Bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić
 • Pozytywne i negatywne nawyki związane z wykorzystaniem czasu
 • Co zyskasz zarządzając czasem – korzyści z zarządzania sobą w czasie
 • Obalamy mity – wielozadaniowość i twórczy bałagan
 • Codzienna rutyna – ile czasu przecieka nam przez palce?
 • Remanent czasu – analiza własna
 • Pożeracze czasu – przyczyny i środki zaradcze

 MODUŁ 6. STRUKTURALIZACJA CZASU – NAJPIERW RZECZY NAJWAŻNIEJSZE, CZYLI JAK USTALAĆ  PRIORYTETY, ŻEBY MIEĆ POCZUCIE KONTROLI, RÓWNOWAGI I WEWNĘTRZNEGO SPOKOJU

Cel: Poznanie metod ustalania priorytetów

 • Hierarchia potrzeb wg A. Maslowa – dlaczego praca czasem nas frustruje?
 • Zasada Pareta – 20/80 – jak ustalić priorytety?
 • Metoda ABC – najpierw ważne czy pilne?
 • Krzywa wydajności pracy – jak ją określić i wykorzystać w planowaniu zadań?
 • Matryca Eisenhowera – gdzie powinno być nasze serce?

MODUŁ 7. PLANOWANIE PRACY WŁASNEJ – KLUCZEM DO SUKCESU. JAK WYKORZYSTAĆ NAWYKI, ŻEBY OSIĄGNĄĆ WORK- LIFE&BALANCE?

Cel: Poznanie metod planowania pracy własnej. Opracowanie skutecznych zasad codziennego zarządzania czasem Indywidualnego Planu Działania

 • Metoda ALPEN – jak wykorzystać do robienia harmonogramu
 • Reguła 60 : 40 – jak planować realistyczne plany
 • Kalendarz Covey’a – planowanie tygodniowe
 • Hierarchia ważności zadań tygodniowych
 • ZEN TO DONE Leo Babauty – innowacyjne podejście ułatwiające organizację pracy
 • Dwa ekspresowe rozwiązania Keith Abrahama
 • Zasady wspomagające skuteczną organizację pracy:
  • koło ratunkowe:  ”zasada 1”, „zasada 2 minut”, „zjedz tę żabę”, „reguła 5…4…3…2…1”
  • metoda POMODORO
  • listy kontrolne – samokontrola i redukcja codziennego stresu
 • Jak maksymalnie wykorzystywać swój umysł – organizacja jednostek pracy umysłowej, krzywa wydajności dobowej, przerwy, relaks i koncentracja

Moduł 8. MÓJ POTENCJAŁ, MOJA WEWNĘTRZNA SIŁA – JAK WZMACNIAĆ PEWNOŚĆ SIEBIE I JAK JĄ WYKORZYSTAĆ DO BUDOWANIA RÓWNOWAGI MIĘDZY ZYCIEM ZAWODOWYM A PRYWATNYM

Cel: Uświadomienie uczestnikom ich wewnętrznych zasobów i tego co buduje ich wewnętrzną siłę. 

 • Pewność siebie – od czego zależy?
 • Co wiem o sobie? Jak rozstać się ze schematami, które nas osłabiają i demotywują?
 • Moje mocne i słabe strony (samoocena)
 • Moja lista życiowych sukcesów, czyli jak nauczyć się doceniać siebie
 • Pewność siebie – jak zasilać swoje korzenie?
 • Mój system wartości – kręgosłup pozwalający wyznaczyć priorytety
 • Myśli  – afirmacja i jej znaczenie w budowaniu pewności siebie
 • Ograniczające przekonania – jak je zmienić na pozytywne
 • Wdzięczność – metoda czyszczenia mózgu z „chwastów”
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

centrum konferencyjne Golden Floor Millennium Plaza; Al.Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Work-life balance
05-06.08.2024 Warszawa, 25-26.11.2024 Warszawa
1550 zł + 23% VAT/ osoba
1290 zł + 23% VAT/ osoba