Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i płac zarówno firm jak pracodawców należących do sfery budżetowej (szkoły, urzędy itp.), osób odpowiedzialnych za naliczanie składek i podatków, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników

Cel szkolenia:

na szkoleniu przedstawiona zostanie problematyka prawna związana z ZFŚS, ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia regulaminu ZFŚS, prawidłowego wydatkowania środków

Program szkolenia:

1. Pracodawcy tworzący ZFŚS:

• pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników,
• pracodawcy należący do sfery budżetowej,
• zasady ustalania liczby zatrudnionych,
• rezygnacja z tworzenia ZFŚS,

2. Finansowanie ZFŚS:

• odpisy podstawowe,
• zwiększenie odpisu,
• zasady ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu dokonania odpisu na ZFŚS,
• terminy wpłat na ZFŚS,

3. Regulamin ZFŚS; ustalanie treści regulaminu – współpraca ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.
4. Świadczenia urlopowe:

• pracodawcy wypłacający świadczenia urlopowe,
• wysokość świadczenia urlopowego,
• kryteria przyznawania świadczeń urlopowych.

6. Gospodarowanie środkami ZFŚS:

• osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS,
• przeznaczenie środków ZFŚS,
• kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS – (nowe orzecznictwo SN i PIP)
• administrowanie ZFŚS.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:15
Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
640 zł + 23% VAT/ osoba