Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenie jest profesjonalnym kompendium praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego. Warsztaty praktyczne pozwolą Uczestnikom zapoznać się z zagrożeniami i korzyściami wynikającymi z udziału w rynku zamówień publicznych.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do prawników, radców prawnych, członków komisji przetargowych, osób zajmujących się przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia, jak również osób ubiegających się o nie, wszystkich zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy i kompetencji w zakresie Zamówień Publicznych.

Cel szkolenia:

Szkolenie dostarczy Uczestnikom kompleksowej wiedzy o procedurze przeprowadzania zamówień publicznych oraz zapozna z metodami właściwego reagowania na niespodziewane sytuacje, w jakich znajdują się Zamawiający i Wykonawcy w postępowaniach przetargowych.

Korzyści ze szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami i praktycznymi aspektami udzielania zamówień publicznych oraz skutecznym ubieganiem się o zamówienia. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na najczęściej popełniane błędy oraz problemy związane z zamówieniami publicznymi, zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Metody pracy:

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, nowe akty wykonawcze, orzecznictwo zespołów arbitrów i sądów powszechnych, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady z praktyki. Warsztaty poprowadzone zostaną przy użyciu następujących metod: prezentacji multimedialnej z elementami wykładu, analizy przypadków, case study, dyskusji moderowanej, ćwiczeń praktycznych.

Program szkolenia:

1. Pojęcia związane z tematyką zamówień publicznych

 • Zamówienie publiczne – czym są?
 • Zamawiający
 • Kiedy stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych?
 • Zamówienia poniżej progów

2. Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne

 • Zasady postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 • Wartość przedmiotu zamówienia i fakty z tego wynikające
 • Przygotowanie dokumentacji postępowania

3. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne

 • Ogłoszenia
 • Tryby udzielania zamówień publicznych

4. Rozstrzygnięcie postępowania, w tym przesłanki do unieważnienia

 • Wybór najkorzystniejszej oferty

5. Dokumentowanie postępowania
6. Umowy w sprawach zamówień publicznych

 • Treść umowy a opis przedmiotu zamówienia
 • Forma umowy
 • Nieważność umowy

 Trener:

Maciej Kasperowicz

Prawnik/Trener z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego. Skończył prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (kierunek Prawo). W latach 2010-2012 prowadził (w Dzienniku Gazecie Prawnej) Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń. Współpracował także z Polską Agencją Prasową. Jest autorem ponad 200 artykułów i publikacji związanych prawem cywilnym i prawem administracyjnym, które ukazały się w Dzienniku Gazecie Prawnej m.in.: „Zamówienia publiczne poniżej 14000 euro”, „Umowy zlecenia w praktyce”, „Ochrona danych osobowych w praktyce”, „Wynagrodzenia pracownicze”,

Maciej Kasperowicz posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń  z zakresu zamówień publicznych, zarówno dla administracji samorządowej: Urzędu Miasta w Ostrołęce, UM w Gnieźnie czy UM w Zambrowie, jak również dla przedsiębiorstw z kapitałem prywatnym. Jest także wykładowcą akademickim – prowadzi zajęcia z zakresu prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

do ustalenia

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1190 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Zamówienia publiczne
do ustalenia
1190 zł + 23% VAT/ osoba