Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zarządzanie kosztami na produkcji jest podstawową umiejętnością w każdym przypadku gdy chcemy zrealizować dowolne plany produkcyjne. Najprostsze podejście do zarządzania produkcją zweryfikowane przez wiele firm wykorzystujących drogę LEAN polega na skupieniu uwagi na: jakości, kosztach i wartości dodanej. Szkolenie podejmuje tematykę kontroli drugiego z tych elementów. Podstawą jest analiza procesów i ich kosztów.

 Adresaci szkolenia:

kadra zarządzająca w dziale produkcyjnym

 Korzyści ze szkolenia:
 1. Uświadomienie sobie mocnych i słabych stron firmy,
 2. Rozwój umiejętności dostrzegania i eliminowania kosztów,
 3. Wzrost efektywności pracy,
 4. Poznanie metod i technik radzenia sobie z kosztami w całej organizacji.
 Metody pracy:
 • Inspirująca dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • Test psychologiczny
Program szkolenia:
 1. Wstęp do Lean Manufacturing. Metody szczegółowego opisu procesu i identyfikacji źródeł kosztów.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie wstępu do projektu redukcji kosztów:
  • analiza wyników i kosztów,
  • tworzenie skutecznych wskaźników, SMART.
 3. Prawidłowe rozpoznawanie i zarządzanie ryzykami projektu ograniczania kosztów.
 4. Koszty utrzymania procesu w ruchu i eliminacja strat niewykorzystanych maszyn i zapasów.
 5. Koszty złej jakości. 
 1. Metody eliminowanie braków i marnotrawstwa.
 2. Metody budowania budżetów:
  • rodzaje kosztów,
  • techniczne wyliczanie kosztów stałych, zmiennych i całkowitych.
 3. Inwestycje na produkcji:
  • dokonywanie najlepszych decyzji inwestycyjnych,
  • budowanie zespołów eliminacji kosztów,
  • harmonogramowanie zadań,
  • typowanie ryzyk w ograniczaniu kosztów.
 4. Metody ciągłej poprawy kosztów w procesach. 
 5. Monitorowanie realizacji budżetów.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkoleń >>> SPRAWDŹ

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu

Zarządzanie kosztami na produkcji
zapytaj o termin lub zamów szkolenie zamknięte
1350 zł + 23% VAT/ osoba