Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

W dobie obecnej sytuacji gospodarczej wiele przedsiębiorstw szuka dodatkowych możliwości wzrostu sprzedaży poprzez testowanie różnych kanałów. Przedsiębiorstwa decydują się na współpracę z partnerami, z którymi wcześniej nie współpracowali podejmując ryzyko związane z brakiem doświadczenia (np. współpraca z sieciami handlowymi). W dobie coraz bardziej ograniczonych możliwości wzrostu wolumenów sprzedaży przedsiębiorstwa skupiają się na szukaniu oszczędności w łańcuchach dostaw. Nowe trendy w handlu niewątpliwie wpływają na zarządzanie łańcuchami dostaw oraz stosowanie różnych rozwiązań optymalizacyjnych. Nowe trendy w handlu zmieniają zasady współpracy z klientami, dostawcami lub operatorami logistycznymi. Istotnym więc jest aby wiedzieć jak wykorzystać nowe trendy oraz co robi konkurencja aby czerpać inspirację we wdrażaniu skutecznych rozwiązań optymalizacyjnych własnego łańcucha dostaw.

Obecnie podejście do zarządzania łańcuchem dostaw uległo zmianie. W przeszłości obserwowaliśmy pogoń za najtańszymi rozwiązaniami z punktu widzenia kosztowego. Obecnym trendem jest poszukiwanie rozwiązań optymalnych, gdyż to co najtańsze nie zawsze jest dobrej jakości (np. usługi logistyczne). Nawet jeśli uda się wdrożyć podejście najniższego możliwego kosztu to prędzej czy później zakończy się ono porażką gdyż np. odwrócą się od nas klienci lub nasz partner biznesowy zrezygnuje ze współpracy. Dlatego bardzo ważną umiejętnością w zarządzaniu łańcuchem dostaw jest wyszukiwanie i wdrażanie rozwiązań optymalnych na każdym etapie łańcucha.

Łańcuch dostaw to łańcuch powiązań. Powiązania tworzą partnerzy biznesowi. Łańcuch pęka tam gdzie najsłabsze ogniwo, tam gdzie najsłabsze powiązania. Sztuką jest zbudowanie łańcucha silnych i mocnych powiązań. Operator logistyczny jest kluczowym ogniwem w łańcuchu dostaw dlatego musi być pewnym jego punktem. Wybór właściwego operatora logistycznego nie jest procesem łatwym, a czas na strach i obawę jest przed podjęciem decyzji o wyborze operatora logistycznego, gdyż po jej podjęciu nie ma na to miejsca. Dokonanie właściwego wyboru to początek – kluczem do sukcesu jest efektywna współpraca.

Adresaci:

 • Kierownicy działów zarządzania łańcuchem dostaw
 • Kierownicy operacyjni
 • Kierownicy ds. zakupów usług logistycznych
 • Członkowie zespołów projektowych związanych z przejściem na model outsourcingu usług logistycznych
 • Osoby odpowiedzialne za współpracę z operatorami logistycznymi
 • Osoby, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę w/w obszarze

Cel szkolenia:

 • podniesienie kompetencji w zakresie efektywnej współpracy z operatorem logistycznym
 • nabycie umiejętności związanych z budowaniem partnerskich relacji z operatorem logistycznym
 • przygotowanie do przeprowadzenia przetargu na usługi logistyczne
 • nabycie umiejętności efektywnego monitorowania projektów
 • uświadomienie roli i znaczenia komunikacji w zarządzaniu projektami międzynarodowymi w kontekście  sytuacji kryzysowych

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie wybranych technik zarządzania projektami logistycznymi
 • Poznanie pułapek związanych z podpisywaniem umów z operatorami logistycznymi
 • Poznanie skutecznych technik kontroli efektywności operatora logistycznego
 • Wymiana doświadczeń z trenerami oraz innymi uczestnikami szkolenia

Metody pracy:

Warsztaty interaktywne, prezentacje, dyskusje. Warsztat jest przygotowany według najwyższych standardów szkoleniowych. Trenerzy kładą nacisk na jak najlepsze zrozumienie zagadnień przez uczestników. Liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz skuteczne wykorzystanie wielu technik szkoleniowych (np. cykl Kolba) to gwarancja zadowolenia uczestników. Trenerzy bazują na własnym kilkunastoletnim doświadczeniu biznesowym popartym wieloma sukcesami w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw.

Program szkolenia:

Określenie kluczowych wymagań wobec operatora logistycznego

– gotowość na partnerstwo?

– gdzie są granice?

– nastawienie i oczekiwania?

Organizacja przetargu związanego z wyborem operatora logistycznego

-lista pretendentów?

– moje zapytanie ofertowe?

– chcę najlepszego, ale kim on jest?

Zarządzanie projektem przejścia na outsourcing logistyczny

– popełniam grzechy?

– nie boję się ryzyka?

– sukces gwarantowany?

Efektywna kontrola operatora logistycznego

– właściwe wskaźniki?

– optymalnie idealnie?

– co chcę osiągnąć?

Skuteczne motywowanie do podnoszenia jakości obsługi przez operatora logistycznego

– kij czy marchewka?

– najlepsze praktyki?

– chcesz certyfikat?

Zagrożenia wynikające z konstrukcji umów z LSP

– operator logistyczny ma przewagę?

– kary i nagrody?

– przezorny zawsze ubezpieczony?

Trenerzy:

Tomasz Sączek

Posiada 15-letnie doświadczenie w logistyce i łańcuchach dostaw, obecnie związany z branżą doradczą. Do 2011 roku zarządzał operacjami logistycznymi w Carrefour Polska. W latach 2007 – 2008 zajmował stanowisko Dyrektora Logistyki firmy Gorenje Polska. Wcześniej pracował w firmie BEKO na stanowisku Regionalnego Dyrektora Logistyki (Polska, Węgry,Czechy i Słowacja) gdzie budował procesy logistyczne w związku z wejściem firmy na nowe rynki europejskie. Specjalizuje się w obniżaniu kosztów logistyki, przebudowywaniu  i optymalizacji procesów logistycznych. Certyfikowany Trener Biznesu House of Skills. Przez 8 lat zasiadał we władzach Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki. Prowadzi gościnne wykłady z logistyki na Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Rozpoczął prace nad doktoratem z dziedziny logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Norbert Ołtarzewski

Zajmuje obecnie stanowisko Logistics & Customer Service Managera w firmie Bakalland S.A.. Zarządza Działem Logistyki i Działem Obsługi Klienta, jest odpowiedzialny za obszar importu, exportu, dystrybucji krajowej i magazynowania. Reprezentuje firmę Bakalland na wielu konferencjach branżowych. Wcześniej wprowadził firmę do członków ECR. Przez 5 lat pracował w MGL METRO Group Logistics Polska w Dziale Operacyjnym. Odpowiadał za współpracę z największymi operatorami logistycznymi w Polsce. Z branżą logistyki związany od 15 lat.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

do ustalenia

Harmonogram godzinowy: 1 dzień

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

690 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw: współpraca z operatorem logistycznym  
do ustalenia
690 zł + 23% VAT/ osoba