Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PMI

Korzyści ze szkolenia:

 • umiejętność zdefiniowania zakresu i celów projektu,
 • znajomość najważniejszych kroków w projekcie,
 • prowadzenie projektów w oparciu o PMI (Project Management Istitute),
 • umiejętność stosowania łańcucha krytycznego w projektach.

Program szkolenia:

1.     Wprowadzenie do Zarządzania Projektami

 • co to jest jest projekt, zadanie, działanie, proces?
 • „złoty trójkąt projektu” – zakres, czas, budżet,
 • dlaczego project management?

2.     Definiowanie projektu:

 • definiowanie celów i specyfikowanie wymagań zgodnie z zasadą SMART,
 • wpływ jakości definiowania na jakość realizacji przedsięwzięcia i klarowność rozliczenia się z pracy przy odbieraniu produktów projektu,
 • konflikt celów,
 • kontekst realizacji projektu zadaniowego,
 • zorganizowanie i struktura przedsięwzięcia zadaniowego,
 • komitet sterujący, kierownik pojektu, klient, sponsor, koordynator projektów (środowisko wieloprojektowe),

3. Planowanie projektu:

 • budowanie zespołu projektowego,
 • zawarcie zakresu w WBS (strukturze podziału prac),
 • podział projektu na dostarczane produkty,
 • zasady numeracji i tworzenia szablonów WBS,
 • matryca alokacji zasobów do WBS,
 • szacowanie pracochłonności, czasu, kosztu,
 • metody eksperckie, dane historyczne – kiedy wolno stosować?,
 • budowa diagramu sieciowego i metoda CPM (ścieżki krytycznej),
 • harmonogramowanie działań/zadań w oparciu o wykres Gantt’a,
 • zadania krytyczne, niekrytyczne, podkrytyczne,
 • metody skracania ścieżki krytycznej,
 • optymalizacja alokacji zasobów i redukcja kosztów.

4.     Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • planowanie i zarządzanie ryzykiem,
 • definicja i rodzaje ryzyk,
 • metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem,
 • metody oceny, hierarchizacji i analizy ryzyk,
 • zaplanowanie reakcji i sposobów monitorowania ryzyk w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
 • wyćwiczenia podejścia pro – aktywnego, a nie reaktywnego,
 • dobór właścicieli ryzyk,
 • wprowadzenie ewentualnych zmian do planu projektu zadaniowego,
 • zatwierdzenie planu bazowego projektu.

5.     Wdrożenie Projektu

 • ustalenie zespołu projektowego
 • struktura i organizacja zespołu
 • wartość wypracowana
 • raporty z realizacji

6. Zarządzanie Zespołem Projektowym

 • ustalanie odpowiedzialności funkcyjnej projektu
 • motywowanie zespołu projektowego
 • konstruktywna krytyka
 • konflikty w zespołach projektowych

Trener:

Maciej Grzeszyk – trener praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem w zakresie przywództwa, motywacji, budowania zespołów, stylów kierowania i sprzedaży. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Współpracował jako trener z najlepszymi organizacjami szkoleniowymi na świecie m.in.: Zig Ziglar Training i Dale Carnegie Training. W szkoleniach kładzie nacisk na integrację zespołu i właściwe procesy wewnątrz grupowe.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

do ustalenia

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1250 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PMI
do ustalenia
1250 zł + 23% VAT/ osoba