Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami – Prince, PMI czy własna? Jeden cel, a wiele dróg. Szkolenie pokazuje zarówno metodykę pracy nad projektem, jak i podział ról grupowych w zespole projektowym.

Program szkolenia

Moduł 1:

 • Integracja zespołów, wstęp, definicja projektu a procesu
 • Metodyka zarządzania projektami: PRINCE 2, PMI czy własna? Rozwiązanie problemów z wyborem właściwej metodyki Project Management,
 • Planowanie projektów organizacyjnych,
 • Kryteria wyboru projektów,

Moduł 2:

 • Pojęcia: cele, zakres, budżet, harmonogram, ryzyko, udziałowcy i interesariusze projektu,
 • Formułowanie Karty (Mapy) projektu obejmującej wymagania:
  • Cel projektu zgodny z metodyką SMART,
  • Zakresu projektu,
  • Harmonogramu projektu i niezbędnych zasobów,
  • Oczekiwanych, mierzalnych produktów projektu, ze względu na klienta projektu,
  • Analizy ryzyka projektu według metodyki COSO 2004.

 Moduł 3:

 • Role w zespole, identyfikacja kluczowych członków zespołu, kryteria doboru, rola lidera:
  • Różnica między grupą a zespołem,
  • Psychologia pracy zespołowej,
  • Test Mereditha-Belbina – wnioski do doskonalenia.

Moduł 4:

 • Uczestnicy, w praktyce warsztatowej planują projekt dla własnej organizacji, po jednym na zespół:
  • Określają cele wytypowanego projektu, wskazują oczekiwane rezultaty i wymagane produkty projektu,
  • Tworzą Kartę (Mapę) projektu w programie Xmind i wyciągają wynikające z niej wnioski,
  • Wizualizują strukturę projektu wykorzystując do tego technikę mind mappingu,

Moduł 5:

 • Określenie niezbędnych zadań do wykonania i ułożenie z nich harmonogramu Gantt’a (w programie GanttProject, później załączonym do Xmind’a),
 • Przyporządkowanie zasobów dla poszczególnych etapów projektu,
 • Określenie kamieni milowych i metody oceny skuteczności realizacji projektu,
 • Określenie ścieżki krytycznej projektu,

Moduł 6:

 • Opracowanie budżetu projektu w PLN, biorąc pod uwagę jego jakość, ścieżkę krytyczną, wszelkie koszta zasobów materialnych i wirtualnych, także maszynogodzin oraz roboczogodzin
 • Dokonanie analizy ryzyka projektu według metodyki COSO 2004 oraz diagramu Ishikawy i załączenie do mapy projektu w programie Xmind

Moduł 7:

 • Określenie sposobu oceny skuteczności i efektywności realizowanych w firmie projektów organizacyjnych.

Trener:

Specjalista w zakresie rozwoju i zarządzania biznesami wykorzystujący między innymi metody jak: Six Sigma, Lean Management (Lean Manufacturing, Lean Office), KAIZEN, TQM (mapowania procesów, zarządzanie projektami, rozwiązywanie problemów, normy), marketing 3.0, Hoshin Kanri (budowanie misji, wizji, strategii i KPI), BSC, MSA, QFD, FMEA, elementy logistyczne i tzw. „miękkie” standardy komunikacji. Prowadzi szkolenia, wdrożenia i projekty z zakresu produktywności, jakości, logistyki, marketingu czy zarządzania.

Wybrani Klienci: Bydgoska Fabryka Kabli, Bydgoska Fabryka Mebli – BFM, Jabil, LaCroix Electronics, Ster, Vobro, Zentis, Polipack, Sharp Polska, Horus, Papirus, Seald Air Polska Sp. z o.o., Lechpol Sp. z o.o., A T Sp. z o.o.,  ProCam Polska, Polmo Łomianki S.A., Basf Polska.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

06-07 września 2017, Katowice
06-07 listopada 2017, Wrocław

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1290 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie projektami
06-07 września 2017 Katowice, 06-07 listopada 2017 Wrocław
1290 zł + 23% VAT/ osoba