Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zarządzanie przez wartości w procesie kształtowania kultury organizacyjnej

Cele szkolenia:

Zapoznanie się z nowoczesnymi koncepcjami budowy wysoko efektywnych organizacji i zespołów na bazie kultury organizacyjnej i kodeksów wartości. Poznanie i przećwiczenie metod diagnozowania kultury organizacyjnej i wartości wyznawanych przez pracowników oraz kreowania kultury organizacji wspierającej strategię biznesową, w tym posługiwania się metodami zarządzania przez wartości, zarządzania wiekiem i zarządzania różnorodnością.

Korzyści ze szkolenia:

Szkolenie na celu usprawnienie działań Uczestników poprzez

 • Zapoznanie się z ideą kształtowania kultury organizacyjnej i wartości w firmie
 • Zapoznanie się przydatnymi w praktyce typologiami kultur organizacyjnych i doborem rekomendowanych typów kultury organizacyjnej oraz zestawu wartości dla firmy
 • Przećwiczenie metod konstruowania badania kultury organizacyjnej i wyznawanych wartości oraz wykorzystanie gotowych metod badawczych
 • Zrozumienie zasad kształtowania rekomendacji zmian w sferze kultury organizacyjnej i wartości w kierunku wsparcia realizacji strategii biznesowej
 • Pogłębienie umiejętności kształtowania kultury organizacyjnej i wdrażania wartości firmowych na bazie rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi (HR) i przywództwa
 • Wzmocnienie kompetencji prowadzenia projektów i wdrażania zmian z uwzględnieniem aspektów wielokulturowych.

Metody pracy:

Szkolenie realizowane jest metodami aktywizującymi

 • analizy case study,
 • prace grupowe i indywidualne,
 • warsztaty, ćwiczenia,
 • dyskusje moderowane,
 • testy i kwestionariusze diagnozy sytuacji firmy i swojej własnej,
 • symulacje, gra decyzyjna.

Program szkolenia:

Dzień 1.

Wpływ kultury organizacyjnej na funkcjonowanie firmy i osiąganie sukcesu biznesowego

 • Kultura organizacyjna, elementy kultury organizacyjnej
 • Ważne dla biznesu i strategii firmy aspekty kultury organizacyjnej
 • Kultura organizacji a możliwości osiągania celów strategicznych i sukcesu rynkowego
 • Kiedy kultura organizacyjna pomaga a kiedy przeszkadza strategii, projektom, procesom, innowacjom i wdrażaniu zmian

Predefiniowane modele kultury organizacyjnej – poznanie typologii, diagnoza kultur przykładowych firm

 • Typologie kultur organizacyjnych m.in. Harrisona, Handy, Deala i Kenedy’ego, Hofstede, Frasera, Camerona i Quinna, Mattocka, Schneider’a,Graves’a i ich użyteczność w kształtowaniu postaw i zachowań pracowników i menedżerów w dzisiejszym biznesie
 • Dobór odpowiedniego typu kultury organizacyjnej
 • Style przywódcze w ramach danej kultury organizacyjnej
 • Zachowania pracowników w ramach danej kultury organizacyjnej

Diagnozowanie kultury organizacyjnej w firmie – warsztat

 • Badanie metodami gotowymi – metodologia przygotowania i prowadzenia badań w firmie
 • Prowadzenie badań autorskich – metodologia przygotowania i prowadzenia badań
 • Korzyści z ustalenia typu kultury Organizacyjnej firmy; wyzwania i problemy badania oraz jak im przeciwdziałać
 • Kształtowanie rekomendacji zmian w sferze kultury organizacyjnej

Zmiana kultury organizacyjnej w organizacji – warsztat

 • Priorytety nowej kultury organizacyjnej
 • Projekt faktycznego modelowania kultury organizacyjnej – zakres i wyzwania
 • Analizy wspierające prace nad zmianami kultury organizacyjnej: analiza as is / to be, model 6 ramek
 • Modele wspierające prace nad zmianami kultury organizacyjnej: model percepcji, model 7 kluczy

Nowe wzorce kulturowe w Organizacji w praktyce biznesu – warsztat

 • Rola i standardy zachowań zarządu, menedżerów i służb personalnych w kształtowaniu kultury organizacyjnej
 • Rozwiązania personalne w kształtowaniu odpowiedniej kultury organizacyjnej
 • Nowe wzorce kulturowe na przykładach typologii Camerona i Quinna, Frasera oraz Hofstede

Dzień 2.

Zarządzanie przez wartości

 • Wartości jako gwarant odnoszenia trwałego sukcesu przez firmy
 • Wartości jako próba uelastycznienia systemu zarządzania przepływem pracy i pracownikami
 • System wartości jako element modelujący postawy, zachowania menedżerów i pracowników oraz jako narzędzie wzmacniające strategię biznesową
 • Wyznaczanie wartości firmy, opis wartości w oparciu o interesariuszy

Wyznaczanie wartości firmy i opracowanie kodeksu wartości w firmie

 • Kształtowanie spójnego zestawu wartości
 • Kluczowe mechanizmy zarządzania wartościami
 • Opracowanie i wdrożenie kodeksu wartości
 • Określenie standardów zawodowych na stanowiskach pracy na bazie wartości

Wartości pracowników a sukces organizacji

 • Wewnętrzne przekonania menedżerów i pracowników a biznes
 • Kotwice Kariery Zawodowej i osobiste wartości pracowników – obserwacja, diagnoza, zmiana
 • Dominujące wartości współczesnych pracowników, zmiany pokoleniowe a trendy zarzadzania wiekiem i zarządzania różnorodnością
 • Specyfika polska a zagranica – zmiany w sferze wartości

Uspójnianie wartości formy z wartościami pracowników

 • Kwestionariusz wstępnej integracji wartości firmy z wartościami osobistymi
 • Opracowanie systemu ocen i systemu rekrutacji na bazie wartości, wartości a osobowość i kompetencje pracowników
 • Opracowanie programu kształcenia z zakresu wartości – szkolenia i inne formy wdrażania wartości m.in. manuale, budowa samokontroli po stronie pracowników
 • Utrzymywanie wartości w organizacji: komisje ds. wartości, audyty wartości, reagowanie na kryzysy wartości

Wartości organizacji wysoko efektywnych i innowacyjnych

 • High Performance Organization & High Performance Team
 • Pracownicy wysoko zaangażowani – ich wybór i kształcenie
 • Kreowanie zespołów wysoko zaangażowanych poprzez odpowiednią kulturę organizacyjną i kodeks wartości
 • Koszyk korzyści dla pracowników wysoko zaangażowanych

Trener :

Irmina Gocan

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, a obecnie konsultant i trener. W swojej dotychczasowej karierze odpowiedzialna m.in. za administrację kadrową, opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych w zzl, rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w energetyce i przemyśle m.in. Polskich Sieciach Energetycznych oraz PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, controllingu personalnego i wiele innych.

Współpracowała od strony klienta z firmami Delloite, Ernst & Young, Hewitt, Hudson, Sap Polska, PwC, HRK. Autor wielu publikacji z zakresu kadr i HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa WoltersKluwer Polska, m.in. praktycznych procedur, wzorów dokumentów i narzędzi HR. Autor ogólnopolskiego Badania ,,HR Index” prowadzonego pod agendą WoltersKluwer Polska i Aida Consulting oraz kilkunastu innych kompleksowych narzędzi z zakresie controllingu HR (w tym w obszarze wynagradzania).

Partner merytoryczny obszaru HR i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników” oraz ,,Controlling HR” na na Akademii Leona Koźmińskiego. Wykłada również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na kilku mniejszych uczelniach. Prowadzi szkolenia z zakresu zzl dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. Łącznie przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych w ramach szkoleń zewnętrznych i 5000 godzin szkoleniowych jako trener wewnętrzny. Absolwentka m.in. Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, oraz studiów  MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

do ustalenia

Harmonogram godzinowy: 2 dni

1 dzień: 09.00-16.00
2 dzień: 09.00-16.00

Koszt uczestnictwa:

1390 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie przez wartości w procesie kształtowania kultury organizacyjnej
do ustalenia
1390 zł + 23% VAT/ osoba