Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów HR, kadry kierowniczej oraz dla właścicieli firm.

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z nowoczesnymi koncepcjami budowy wysoko efektywnych organizacji i zespołów na bazie kultury organizacyjnej i kodeksów wartości. Poznanie i przećwiczenie metod diagnozowania kultury organizacyjnej i wartości wyznawanych przez pracowników oraz kreowania kultury organizacji wspierającej strategię biznesową, w tym posługiwania się metodami zarządzania przez wartości, zarządzania wiekiem i zarządzania różnorodnością.

 Korzyści ze szkolenia:

Szkolenie na celu usprawnienie działań Uczestników poprzez

 • Zapoznanie się z ideą kształtowania kultury organizacyjnej i wartości w firmie
 • Zapoznanie się przydatnymi w praktyce typologiami kultur organizacyjnych i doborem rekomendowanych typów kultury organizacyjnej oraz zestawu wartości dla firmy
 • Przećwiczenie metod konstruowania badania kultury organizacyjnej i wyznawanych wartości oraz wykorzystanie gotowych metod badawczych
 • Zrozumienie zasad kształtowania rekomendacji zmian w sferze kultury organizacyjnej i wartości w kierunku wsparcia realizacji strategii biznesowej
 • Pogłębienie umiejętności kształtowania kultury organizacyjnej i wdrażania wartości firmowych na bazie rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi (HR) i przywództwa
 • Wzmocnienie kompetencji prowadzenia projektów i wdrażania zmian z uwzględnieniem aspektów wielokulturowych.
 Metody pracy:

Szkolenie realizowane jest metodami aktywizującymi

 • analizy case study,
 • prace grupowe i indywidualne,
 • warsztaty, ćwiczenia,
 • dyskusje moderowane,
 • testy i kwestionariusze diagnozy sytuacji firmy i swojej własnej,
 • symulacje, gra decyzyjna.
Program szkolenia:

Wpływ kultury organizacyjnej na funkcjonowanie firmy i osiąganie sukcesu biznesowego

 • Kultura organizacyjna, elementy kultury organizacyjnej
 • Ważne dla biznesu i strategii firmy aspekty kultury organizacyjnej
 • Kultura organizacji a możliwości osiągania celów strategicznych i sukcesu rynkowego
 • Kiedy kultura organizacyjna pomaga a kiedy przeszkadza strategii, projektom, procesom, innowacjom i wdrażaniu zmian

Predefiniowane modele kultury organizacyjnej – poznanie typologii, diagnoza kultur przykładowych firm

 • Typologie kultur organizacyjnych m.in. Harrisona, Handy, Deala i Kenedy’ego, Hofstede, Frasera, Camerona i Quinna, Mattocka, Schneider’a,Graves’a i ich użyteczność w kształtowaniu postaw i zachowań pracowników i menedżerów w dzisiejszym biznesie
 • Dobór odpowiedniego typu kultury organizacyjnej
 • Style przywódcze w ramach danej kultury organizacyjnej
 • Zachowania pracowników w ramach danej kultury organizacyjnej

Diagnozowanie kultury organizacyjnej w firmie – warsztat

 • Badanie metodami gotowymi – metodologia przygotowania i prowadzenia badań w firmie
 • Prowadzenie badań autorskich – metodologia przygotowania i prowadzenia badań
 • Korzyści z ustalenia typu kultury Organizacyjnej firmy; wyzwania i problemy badania oraz jak im przeciwdziałać
 • Kształtowanie rekomendacji zmian w sferze kultury organizacyjnej

Zmiana kultury organizacyjnej w organizacji – warsztat

 • Priorytety nowej kultury organizacyjnej
 • Projekt faktycznego modelowania kultury organizacyjnej – zakres i wyzwania
 • Analizy wspierające prace nad zmianami kultury organizacyjnej: analiza as is / to be, model 6 ramek
 • Modele wspierające prace nad zmianami kultury organizacyjnej: model percepcji, model 7 kluczy

Nowe wzorce kulturowe w Organizacji w praktyce biznesu – warsztat

 • Rola i standardy zachowań zarządu, menedżerów i służb personalnych w kształtowaniu kultury organizacyjnej
 • Rozwiązania personalne w kształtowaniu odpowiedniej kultury organizacyjnej
 • Nowe wzorce kulturowe na przykładach typologii Camerona i Quinna, Frasera oraz Hofstede

Zarządzanie przez wartości

 • Wartości jako gwarant odnoszenia trwałego sukcesu przez firmy
 • Wartości jako próba uelastycznienia systemu zarządzania przepływem pracy i pracownikami
 • System wartości jako element modelujący postawy, zachowania menedżerów i pracowników oraz jako narzędzie wzmacniające strategię biznesową
 • Wyznaczanie wartości firmy, opis wartości w oparciu o interesariuszy

Wyznaczanie wartości firmy i opracowanie kodeksu wartości w firmie

 • Kształtowanie spójnego zestawu wartości
 • Kluczowe mechanizmy zarządzania wartościami
 • Opracowanie i wdrożenie kodeksu wartości
 • Określenie standardów zawodowych na stanowiskach pracy na bazie wartości

Wartości pracowników a sukces organizacji

 • Wewnętrzne przekonania menedżerów i pracowników a biznes
 • Kotwice Kariery Zawodowej i osobiste wartości pracowników – obserwacja, diagnoza, zmiana
 • Dominujące wartości współczesnych pracowników, zmiany pokoleniowe a trendy zarzadzania wiekiem i zarządzania różnorodnością
 • Specyfika polska a zagranica – zmiany w sferze wartości

Uspójnianie wartości formy z wartościami pracowników

 • Kwestionariusz wstępnej integracji wartości firmy z wartościami osobistymi
 • Opracowanie systemu ocen i systemu rekrutacji na bazie wartości, wartości a osobowość i kompetencje pracowników
 • Opracowanie programu kształcenia z zakresu wartości – szkolenia i inne formy wdrażania wartości m.in. manuale, budowa samokontroli po stronie pracowników
 • Utrzymywanie wartości w organizacji: komisje ds. wartości, audyty wartości, reagowanie na kryzysy wartości

Wartości organizacji wysoko efektywnych i innowacyjnych

 • High Performance Organization & High Performance Team
 • Pracownicy wysoko zaangażowani – ich wybór i kształcenie
 • Kreowanie zespołów wysoko zaangażowanych poprzez odpowiednią kulturę organizacyjną i kodeks wartości
 • Koszyk korzyści dla pracowników wysoko zaangażowanych
Prowadzący:

Irmina Gocan

Dr Irmina Gocan | MBA

Posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR business partner w dużych organizacjach m.in. PSE S.A., PGE S.A., a do niedawna Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego ds. Strategii HR i Rozwoju w Poczcie Polskiej S.A., która jest największym polskim pracodawcą.

W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także systemy pozyskiwania, angażowania i motywowania pracowników. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, opisy stanowisk pracy i wartościowanie, systemy wynagradzania, systemy motywowania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, zwolnień i outplacementu.

WYKSZTAŁCENIE

Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych Laboratorium Psychoedukacji oraz studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.

OBSZAR ZAWODOWY

Doradztwo biznesowe w sferze zarządzania i HR oraz szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. Ma doświadczenie we współpracy z firmami pracującymi w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – od dużych podmiotów do takich, które są na etapie start-up.

Pomagała też zorganizować obszar HR w firmach m.in. prowadziła audyty obszaru HR i obciążenia pracą w Zespołach personalnych, projekty rozwoju i doskonalenia struktur HR, wdrożenia controllingu personalnego i HR Business Partneringu oraz wielu, wielu innych. Inne jej projekty dotyczyły projektowania strategii, doskonalenia struktur organizacyjnych i procesów oraz metod zarządzania w skali całych organizacji.

PUBLIKACJE

Jest autorem wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie pisze o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN), gdzie opisywała kluczowy obszar HR – zasady opracowywania strategii personalnej i polityk obszarowych, w tym systemów retencji i motywowania pracowników.

DZIAŁANOŚĆ NAUKOWA

Jest partnerem merytorycznym i wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników” i Koordynator Programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Controlling Personalny”. Z jej wykładów i warsztatów skorzystało już około 1000 studentów. Od kilku lat prowadzi też zajęcia na Uniwersytecie SWPS.

SZKOLENIA

Łącznie przeprowadziła około 20.000 godzin szkoleniowych. W ramach szkoleń otwartych i zamkniętych inspiruje pracowników takich firm jak AXA, ASTOR, SAMSUNG, PROVIDENT, BOSCH, ORLEN, KGHM, ENERGA, PRAMERICA, QUINTILES, EURONET, LEROY MERLIN, FERROXCUBE, JANSSEN CILAG, GEDEON RICHTER, RUUKKI, IT CONNECT, VOLVO POLSKA, INFOR, SANTANDER CONSUMER BANK, PGD MANAGEMENT, KRAFT FOODS POLSKA, QUALIA DEVELOPMENT, HAMILTON SUNDSTRAND, PKC GROUP POLAND, PHILIPS POLSKA, CORONA CANDLES, GK KĘTY, K-KONSULT, KB FOLIE, IKANO, MAHLE, Spółek Kolejowych, PGL Lasów Państwowych, Poczty Polskiej, NIK, NFGWiOŚ, AQUANET, GDDKiA, GITD, Starostw i Urzędów Gmin, Urzędów Pracy.

więcej
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie przez wartości w procesie kształtowania kultury organizacyjnej
1590 zł + 23% VAT