Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia HR z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Sprawdź tutaj

Cel szkolenia:

Poznanie metod zarządzania sobą w czasie w celu poprawienia efektywności zawodowej i osobistej

 Korzyści ze szkolenia:
 • Poznają bariery psychologiczne, które utrudniają zarządzanie sobą w czasie
 • Dokonają oceny wykorzystywania czasu w swoim aktualnym życiu
 • Nauczą się, w jaki sposób ustalać priorytety i odróżniać rzeczy ważne od nieważnych
 • Będą potrafili poprawnie formułować swoje cele krótko i długoterminowe
 • Nauczą się planować działania konieczne do osiągania celów
 • Dokonają analizy wykorzystania czasu w swojej pracy
 • Poznają bariery, które utrudniają efektywne wykorzystanie czasu w pracy
 • Nauczą się wykorzystywać poznane narzędzia dla planowania i wykonywania działań
 • Nabędą wiedzę na temat możliwości szybkiego i skutecznego pozyskiwania informacji, dzięki technikom pozwalającym na oszczędność czasu
 Metody pracy:

Trening ma charakter zajęć interaktywnych – ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych.  Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw.

Program szkolenia:

Moduł I. STYLE PRACY A PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA CZASEM

Cel: Uświadomienie uczestnikom barier utrudniajacych skuteczne zarządzanie sobą w czasie oraz  analiza własna „rozpraszaczy” czasu

 • Bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić
 • Pozytywne i negatywne nawyki związane z wykorzystaniem czasu
 • Obalamy mity – wielozadaniowość i twórczy bałagan
 • Codzienna rutyna – ile czasu przecieka nam przez palce?
 • Remanent czasu – analiza własna
 • Typologia osobowości wg C.G. Junga – mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem
 • Co zyskasz zarządzając czasem – korzyści z zarządzania sobą w czasie

Moduł II. JAK POPRAWNIE FORMUŁOWAĆ SWOJE CELE

Cel: Poznanie metod dobrze określonego celu oraz docieranie do potencjału

 • Sztuka stawiania celu – SMARTER – kiedy nasze cele są „paliwem”?
 • Pytania kartezjańskie – matryca badania ekologii celu
 • Określenie potencjału, czyli swoich zasobów
 • Docieranie do zasobów na linii czasu

Moduł III. SZTUKA PLANOWANIA DZIAŁAŃ KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWYCH

Cel: Poznanie metod planowania krótko i długoterminowego

 • Strategia Vonneguta – dlaczego myślenie wizjonerskie ma sens?
 • Strategia Disneya – kiedy zastosować w pracy ?
 • Krzywa wydajności pracy – jak ją określić i wykorzystać w planowaniu zadań?
 • Dlaczego warto zapisywać swoje cele?

Moduł IV. STRUKTURALIZACJA CZASU – NAJPIERW RZECZY NAJWAŻNIEJSZE, CZYLI JAK USTALAĆ  PRIORYTETY

Cel: Poznanie metod ustalania priorytetów

 • Hierarchia potrzeb wg A. Maslowa – dlaczego praca czasem nas frustruje?
 • Zasada Pareta – 20/80 – jak ustalić priorytety?
 • Metoda ABC – najpierw ważne czy pilne?
 • Matryca Eisenhowera – gdzie powinno być nasze serce?

 Moduł V. PLANOWANIE PRACY WŁASNEJ – KLUCZEM DO SUKCESU

Cel: Poznanie metod planowania pracy własnej

 • Metoda ALPEN – jak wykorzystać do robienia harmonogramu
 • Zastosowanie Mind Mappingu w planowaniu
 • Kalendarz Covey’a
 • ZEN TO DONE Leo Babauty – innowacyjne podejście ułatwiające organizację pracy
 • Do it Tomorrow Marka Forstera

Moduł VI. NAWYKI NIE MUSZĄ BYĆ ZŁE – JAK WYKORZYSTAĆ NAWYKI DLA ZARZĄDZANIA CZASEM?

Cel: Opracowanie skutecznych metod działania

 • Zasady wspomagające skuteczną organizację pracy

– ”zasada 1”, „zasada 2 minut”, „zjedz tę żabę”
– metoda POMODORO
– listy kontrolne – redukcja codziennego stresu

 • 5 zasad skutecznego działania wg Briana Tracy
 • Dobre praktyki – zarządzanie skrzynką e-mailowa, organizacja plików na laptopie, aplikacje mobilne do zarządzania czasem
 • Zapamiętuj bez problemu – przydatne mnemotechniki
 • Jak maksymalnie wykorzystywać swój umysł – organizacja jednostek pracy umysłowej, przerwy, relaks i koncentracja
 • Odpoczynek i sen
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:30
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie sobą w czasie - efektywność osobista  
16-17.03.2020 Warszawa, 02-03.06.2020 Warszawa, 20-21.10.2020 Warszawa
1290 zł + 23% VAT/ osoba