Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

NOWOŚĆ!

Weź udział w poniższym szkoleniu, a otrzymasz prezent – e-MultiBilet Premium do kina, do wykorzystania w sieci Helios, MultiKino, Cinema City oraz kinach studyjnych, na terenie całego kraju, także w weekendy.

Cel szkolenia:

Poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z obciążeniami w pracy oraz obniżania poziomu stresu.

 Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz poznają nowe techniki zarządzania emocjami. Trening ma charakter zajęć interaktywnych – ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych.  Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw.

 Metody pracy:

wykładowo – warsztatowe, z wykorzystaniem m.in. następujących metod szkoleniowych: dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, pogadanka, mapy myśli, demonstracja, metafora, kwestionariusz osobowy, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń.

Program szkolenia:

Moduł 1. POJĘCIE „STRESU” –  POZYTYWNE I NEGATYWNE NASTĘPSTWA JEGO WYSTĘPOWANIA

Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych.

 • Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna)
 • Czym jest stres; rodzaje stresu (eustres, dystres)
 • Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona
 • Przyczyny chronicznego stresu
 • Następstwa długotrwałego stresu
 • „Koło życia” wg Aleksandra Lowena – co blokuje dostęp do naszych mocnych stron

Moduł 2.  ŹRÓDŁA STRESU

Cel: integracja uczestników oraz uruchomienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu.

 • Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
 • Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała)
 • Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”
 • Następstwa chronicznego stresu (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność)

Moduł 3. „JAK STRES WPŁYWA NA MNIE?” – OSOBISTA „MAPA SYTUACJI STRESOGENNYCH” (AUTODIAGNOZA )

Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na stres i radzenia sobie z nim.

 • Jakie sytuacje są dla mnie trudne? – typologia indywidualna
 • Jak reaguję na sytuacje trudne? – schematy, nawyki działania
 • Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla skuteczności radzenia sobie ze stresem
 • Test Martinetta – badanie wieku serca

Moduł 4.  PRZESZKODY W PROWADZENIU HARMONIJNEGO ŻYCIA, UMIEJĘTNOŚĆ ICH PRZEZWYCIĘŻANIA

Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat przeszkód w prowadzeniu harmonijnego życia.

 • Nawyki ograniczające innowacyność i elastyczność myślenia oraz otwartą postawę
 • Rutyna uniemożliwiająca umiejętność przewidywania
 • Budowanie poczucia własnej wartości – jak się nie dać podcinaczom skrzydeł – rola ograniczających przekonań
 • System wartości – ich wpływ na podejmowane decyzje

Moduł 5 .W POSZUKIWANIU RÓWNOWAGI ŻYCIA – MENTALNE PRZYGOTOWANIE DO SYTUACJI TRUDNYCH

Cel: poznanie mentalnych technik pomocnych w przygotowaniu się do trudnych sytuacji.

 • „Karetka pogotowia” – technika radzenia sobie ze stresem w „dysocjacji” – przeżywanie sytuacji stresowej z pozycji obserwatora
 • Elementy zarządzania sobą w czasie, umiejętność planowania, stawiania celów – uniknięcie stresu wywołanego presją czasu
 • „Linia czasu” – ćwiczenie pomagające uświadomić uczestnikowi jego potencjał i mocne strony w sytuacjach stresowych
 • FEEDBACK – twórcza analiza niepowodzeń
 • Energia mentalna – praca nad samooceną, przekonaniami i nastawieniem
 • Docieranie do osobistych zasobów
 • Emocje w kontekście nowych wyzwań (żonglowanie)
 • Sterowanie własną motywacją poznawczą

Moduł 6  TRENING KONTROLI EMOCJI W SYTUACJACH TRUDNYCH, TECHNIKI REDUKCJI DUŻEGO STRESU

Cel: wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu.

 • Ćwiczenia oddechowe – kontrola tętna, rozluźnianie mięśni
 • „Trening MASEK” – warunkowanie obniżonego tętna
 • Trening relaksacji neuromięśniowej
 • Techniki umysłowe – wizualizacje, afirmacje
 • Gimnastyka mózgu – ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe
 • Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową
 • Ćwiczenia i zabawy ruchowe – żonglowanie piłeczkami, ćwiczenia Dennisona, technika Jacobsona

Moduł 7. W POSZUKIWANIU RÓWNOWAGI ŻYCIA – KSZTAŁTOWANIE ANTYSTRESOWEJ OSOBOWOŚCI” NA CO DZIEŃ

Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat stylu życia i jego wpływu na poziom i częstotliwość przeżywanego stresu, wprowadzenie do budowania „antystresowej osobowości” na co dzień.

 • FEEDBACK – twórcza analiza niepowodzeń
 • Efektywne radzenie sobie z przeciążeniem zadaniami
 • Odpoczynek i sen
 • Ćwiczenia fizyczne
 • Energetyzująca dieta
 • Muzyka relaksacyjna
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:30
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Zarządzanie stresem i kontrola emocji w sytuacjach trudnych
14-15.03.2019 Warszawa, 13-14.06.2019 Warszawa, 08-09.10.2019 Warszawa, 03-04.12.2019 Warszawa
1290 zł + 23% VAT/ osoba