Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

"Miałam przyjemność wziąć udział w indywidualnym szkoleniu w formie warsztatów online one-to-one. Pani Ela ma niesamowitą wiedze i dar jej przekazywania w sposób klarowny i zrozumiały, a do tego,  posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie. Pani Ela dobierała konkretne materiały i narzędzia pod moje potrzeby.


Polecam, aby w szkoleniu/warsztatach wzięły wszystkie osoby, które będą współpracować nad kreowaniem programów talentów. O wiele łatwiej jest kreować programy, podejmować decyzje co do kierunku i potrzeb organizacji, gdy wszyscy mówią tym samym językiem."


specjalista ds. HR, Espersen

Kompetea, Zarządzanie talentami, szkolenia HR
5.0
2021-10-17T18:44:03+00:00

specjalista ds. HR, Espersen

"Miałam przyjemność wziąć udział w indywidualnym szkoleniu w formie warsztatów online one-to-one. Pani Ela ma niesamowitą wiedze i dar jej przekazywania w sposób klarowny i zrozumiały, a do tego,  posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie. Pani Ela dobierała konkretne materiały i narzędzia pod moje potrzeby. Polecam, aby w szkoleniu/warsztatach wzięły wszystkie osoby, które będą współpracować nad kreowaniem programów talentów. O wiele łatwiej jest kreować programy, podejmować decyzje co do kierunku i potrzeb organizacji, gdy wszyscy mówią tym samym językiem."

"Wspólnie z firmą Kompetea udało się nam zrealizować indywidualne szkolenie w formie warsztatów online, dotyczące budowania programu zarządzania talentami. Zajęcia prowadziła Pani Ela, która posiada nie tylko ogromną wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną, zdobytą doświadczeniem w zarządzaniu procesami HR. To, czym nas urzekła Pani Ela to przede wszystkim jej zaangażowanie i bieżące odpowiadanie na nasze potrzeby, oraz cierpliwe tłumaczenie i wyjaśnianie naszych wątpliwości. Pani Ela sama wychodziła z inicjatywą i proponowała nam różne dodatkowe zagadnienia, czy lektury.


Dzięki udziałowi w tym szkoleniu udało się nam w znacznej mierze, wspólnie z trenerem, przygotować program talentowy w naszej firmie, a możliwość skonsultowania się dodatkowo w późniejszym terminie, pozwoliła nam na rozwianie dodatkowych wątpliwości, które pojawiły się już po szkoleniu. Serdecznie polecamy wszystkim udział w takiej formie warsztatów, szczególnie z Panią Elą."


Kierownik Zespołu i Specjalista ds. HR, firma z branży informatycznej

Kompetea, Zarządzanie talentami, szkolenia HR
5.0
2021-12-17T11:28:01+00:00

Kierownik Zespołu i Specjalista ds. HR, firma z branży informatycznej

"Wspólnie z firmą Kompetea udało się nam zrealizować indywidualne szkolenie w formie warsztatów online, dotyczące budowania programu zarządzania talentami. Zajęcia prowadziła Pani Ela, która posiada nie tylko ogromną wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną, zdobytą doświadczeniem w zarządzaniu procesami HR. To, czym nas urzekła Pani Ela to przede wszystkim jej zaangażowanie i bieżące odpowiadanie na nasze potrzeby, oraz cierpliwe tłumaczenie i wyjaśnianie naszych wątpliwości. Pani Ela sama wychodziła z inicjatywą i proponowała nam różne dodatkowe zagadnienia, czy lektury. Dzięki udziałowi w tym szkoleniu udało się nam w znacznej mierze, wspólnie z trenerem, przygotować program talentowy w naszej firmie, a możliwość skonsultowania się dodatkowo w późniejszym terminie, pozwoliła nam na rozwianie dodatkowych wątpliwości, które pojawiły się już po szkoleniu. Serdecznie polecamy wszystkim udział w takiej formie warsztatów, szczególnie z Panią Elą."

‘’Trener, Pani Ela posiada wiedzę przekazywaną w przystępny sposób. Szkolenie spełniło nasze oczekiwania. Super, że po szkoleniu są jeszcze dodatkowe godziny w ramach konsultacji, to ułatwia sprawne wdrożenie stworzonych narzędzi’’


Specjalista ds. Personalnych, SEST-LUVE-POLSKA Sp. z o.o.

Kompetea, Zarządzanie talentami, szkolenia HR
5.0
2022-03-22T08:16:53+00:00

Specjalista ds. Personalnych, SEST-LUVE-POLSKA Sp. z o.o.

‘’Trener, Pani Ela posiada wiedzę przekazywaną w przystępny sposób. Szkolenie spełniło nasze oczekiwania. Super, że po szkoleniu są jeszcze dodatkowe godziny w ramach konsultacji, to ułatwia sprawne wdrożenie stworzonych narzędzi’’

Szkolenie z Elą przerosło moje oczekiwanie. Wiedza (swoją drogą gigantyczna!) jest przekazywana w sposób uporządkowany, ważne kroki wdrażania projektu powtarzane kilka razy. Uczestnik jest uważnie prowadzony przez cały proces, Ela pochyla się na zgłaszanymi potrzebami. Obawiałam się szkolenia w formule on- line jednak ku mojemu zaskoczeniu nie byłam ani przez chwilę znudzona i zmęczona mimo, że sporo informacji było dla mnie zupełnie nowych do przyswojenia. Dobrze wykorzystane dwa dni


Główny Specjalista d/s Szkoleń i Budowania Wizerunku Pracodawcy, NITROERG S.A.

Kompetea, Zarządzanie talentami, szkolenia HR
2022-12-09T13:42:07+00:00

Główny Specjalista d/s Szkoleń i Budowania Wizerunku Pracodawcy, NITROERG S.A.

Szkolenie z Elą przerosło moje oczekiwanie. Wiedza (swoją drogą gigantyczna!) jest przekazywana w sposób uporządkowany, ważne kroki wdrażania projektu powtarzane kilka razy. Uczestnik jest uważnie prowadzony przez cały proces, Ela pochyla się na zgłaszanymi potrzebami. Obawiałam się szkolenia w formule on- line jednak ku mojemu zaskoczeniu nie byłam ani przez chwilę znudzona i zmęczona mimo, że sporo informacji było dla mnie zupełnie nowych do przyswojenia. Dobrze wykorzystane dwa dni
3.0
4
Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu nabycie/uzupełnienie wiedzy Uczestników w zakresie efektywnych programów talentowych.

Założeniem warsztatu jest zbudowanie toolboxa kompetencyjnego oraz metodycznego dla osób chcących samodzielnie zaprojektować i wdrożyć program talentowy w organizacji. Uczestnicy dowiedzą się jak wspierać kluczowe stanowiska w organizacji oraz dział personalny w pozyskaniu, utrzymaniu i wydajnym zarządzaniu potencjałem kompetencyjnym pracowników, bez straty na efektywności zespołu.

 Korzyści ze szkolenia:

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować proces zarządzania talentami w organizacji
 • Opracować program ZT wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji
 • Dokonać wyboru modelu wdrożenia programu ZT w kontekście potrzeb organizacyjnych
 • Wybrać właściwą ścieżkę wdrożenia programu w oparcie o diagnozę potencjału Pracownika
 • Koordynować przebieg procesu i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • Zdefiniować korzyści z wdrożenia programu ZT i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
 • Określić i dobrać do programu wskaźniki efektywności (wielowymiarowe)
 • Doskonalić oraz optymalizować proces ZT w zależności od wymagań środowiska wdrożenia
 • Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta organizacyjnego procesu ZT w oparciu o doświadczenia własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu.

NARZĘDZIA

 • Wzorcowy arkusz “MACIERZ ZARZĄDZANIA ROZWOJEM PRACOWNIKÓW _ TALENTY”
 • Szablon “PROJEKTOWANIA UŻYTKOWEGO” programu rozwojowego dla dedykowanej grupy w organizacji (ścieżki: talenty, sukcesorzy, rezerwa kadrowa, kluczowi pracownicy)
 • WZORCE I SZABLONY dokumentacji procesu zarządzania talentami/sukcesją w organizacjach (wizualizacje procesu, formularze i dokumentacja użytkowa, dobre praktyki rynkowe)
 • ARKUSZE WSPIERAJĄCE IDENTYFIKACJĘ I UZASADNIENIE WYBORU grup dedykowanych szczególnym potrzebom rozwojowym dla poszczególnych ścieżek
 • Pakiet materiałów i rekomendacji literatury, artykułów branżowych, programów i aplikacji w obszarze skutecznego zaprojektowania i wdrożenia procesu zarządzania talentami i sukcesją w organizacjach

BONUS

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 3 h, z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystywane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady, prezentacje
 • Instruktarze narzędziowe, symulacje wdrożeń
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Testy, ankiety, kwestionariusze – do wykorzystania w praktyce własnej uczestników
 • Analiza studiów przypadków, praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk rynkowych w ramach tematyki merytorycznej
Program szkolenia:

1. Kontekst zarządzania talentami

• Definicje i wymiary zarządzania talentami
• Pojęcia i cechy talentu organizacyjnego
• Cele wdrożenia programów talentowych do organizacji
• Przegląd podstawowych procesów ZZL – systematyka i możliwości „podpięcia procesów dodatkowych”
• Interesariusze programów talentowych w organizacjach

2. Czynniki determinujące potrzebę podejścia talentowego w organizacjach

• Czynniki demograficzne / zmiana pokoleniowa
• Wzrost podmiotowości pracy ludzi w życiu zawodowym
• Filozofia work-life balance w organizacjach XXI wieku
• Wartości pracowników vs. wartości organizacyjne, wspólnota celów
• Sytuacja rynku pracy (zmiany, wyzwania, kierunki)
• Gospodarka oparta na wiedzy
• Transformacja rynku pracy (z ery przemysłowej w erę informacji)
• Globalizacja i mobilność kadr

3. Rozpoznanie talentów organizacyjnych (czas, przestrzeń, narzędzia)

4. Pracownik „nowych czasów” motywacje, wartości, potrzeby – przygotowanie organizacji do realizowania potrzeb pracowników, w celu budowania środowiska zawodowego, sprzyjającego uwalnianiu potencjału pracowników.

5. Segmentacja talentów – pomysł na niewykluczającą politykę zarządzania talentami

6. Charakterystyka procesu zarządzania talentami

• Projektowanie procesu zarządzania talentami (kryteria, etapy, zasoby, kadry, decyzje)
• Implementacja programu talentowego do organizacji
• Elementy programów talentowych
• Pozyskiwanie talentów
• Rozwój talentów
• Aktywności motywacyjne i podtrzymujące zaangażowanie talentów
• Zatrzymywanie talentów w organizacji (polityka zaangażowania czasowego/zadaniowego)
• Zagospodarowanie pracowników „wychodzących” z programu

7. Ewaluacja i ROI programów talentowych (na etapach projektowania, wdrożenia, kalibracji, aktualizacji, wygaszania)

8. Strategiczne aspekty procesu zarządzania talentami

• Cel projektu wdrożenia zarządzania talentami vs. strategia organizacji
• Wdrożenie programu talentowego i jego wpływ na politykę personalną
• Wybór modelu programu talentowego (pomysł, projekt, wdrożenie)
• Konsekwencje udanych i nieudanych wdrożeń programów talentowych (ścieżki krytyczne)
• Wycena programu i stopa zwrotu dla organizacji na poziomie zasobów (finansowych, ludzkich, organizacyjnych)

ETAPY PROCESU ZARZĄDZANIA TALENTAMI (ujęcie teoretyczne, praktyka rynkowa budowania programów talentowych + rekomendacje)

1.Projektowanie programu/procesu* (implementacja pierwszorazowa/adaptacja kolejnego podejścia)

• Umiejscowienie programu w procesie w komplementarności z innymi procesami ZZL
• Zasady projektowania programów talentowych
• Kryteria wejścia pracowników/kandydatów do programu i regulacja sposobu zwrotu inwestycji
• Konsekwencje właściwie i błędnie zaprojektowanych programów, sposoby weryfikacji i planów naprawczych
• Zarządzanie programami talentowymi, dobór kadr do grupy projektowej związanej z tym procesem
• Ewaluacja projektu projektowania programu (kalibracja, wdrożenie testowe)

2.Pozyskiwanie talentów

• Czynniki wpływające na proces planowania w zakresie ZZL
• Źródła pozyskiwania pracowników (kadrowy rynek zewnętrzny i wewnętrzny)
• Proces rekrutacji pracowników utalentowanych (stanowiska szeregowe, specjalistyczne, kierownicze)
• Narzędzia selekcji i doboru pracowników do programów talentowych
• Praktyczne zastosowanie narzędzi procesów selekcji w kontekstach użyteczności organizacyjnej (możliwości zastosowania, budżet, specjalizacja HR, adekwatność, cel i korzyści z narzędzi, agregacja danych z procesu i monitorowanie przebiegu procesu)

3. Retencja pracowników utalentowanych 

• Aktywności utrzymaniowe pracowników
• Działania podejmowane w celu utrzymania właściwego poziomu retencji pracowników utalentowanych
• Zatrzymywanie talentów poprzez aktywizowanie motywacji autotelicznej – kierunki akcentowania procesów motywacyjnych

4.Motywowanie pracowników w różnych etapach zaangażowania w pracę 

• Rola skutecznego onboardingu w utrzymywaniu poziomu motywacji pracowników/talentów
• Uwarunkowania skutecznego systemu płacowego
• Systemy zarzadzania pracownikami ukierunkowane na efektywność ZPC, ZPE, ZPZ
• Czynniki wpływające na motywację
• Motywacyjne upodmiotawianie potrzeb pracowników, aktywności organizacji w budowaniu środowiska pracy sprzyjającego zaangażowaniu

5. Rozwój pracowników utalentowanych 

• Elementy procesu rozwoju pracowników utalentowanych
• Mechanizmy wspierające kreatywność/ zaangażowanie w organizacjach
• Specyfika procesów rozwojowych pracowników utalentowanych
• Zarządzanie wiedzą, wdrożenia modelu organizacji uczącej się
• Pomiar i ocena efektów w procesach zarządzania talentami

6. Kontrola procesu odejść 

• Możliwość przeciwdziałania tendencjom odejść, motyw organizacji jako „uniwersytetu rynku pracy”
• Przekazywanie następstw stanowiskowych, sukcesja
• Przygotowanie kadr pozostających w zespołach z talentami
• Przeciwdziałanie spadkowi motywacji w procesie odejść (etap spadku zaangażowania, wygaszania,wyjścia)
• Aktywności organizacyjne (formalne i nieformalne) w procesie wyjścia

7. Współczesne wyzwania zarządzania talentami

• Globalizacja
• Demografia
• Model kultury organizacyjnej – gotowość organizacji na zmianę podejścia
• Uwarunkowania organizacyjne zastosowania programów talentowych

8. Efektywny zespół wdrażający programy talentowe

• Modele wdrożeń
• Przygotowanie organizacji, kadry wdrożeniowej, kadry prowadzącej program
• Zarządzanie wiedzą w procesie (alokacja, wymiana)
• Wynagradzanie kadry wewnętrznej prowadzącej/ współpracującej programy talentowe
• Możliwości rozwoju zespołu prowadzącego wdrożenie/ prowadzącego projekty dedykowane

Prowadzący:

Elżbieta Sucharska

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji. Obszar wiedzy fachowej:
Zarządzanie kapitałem pracowniczym, Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

Sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie talentami i polityka sukcesji
23-24.05.2024 Katowice, 24-25.10.2024 Warszawa
1990 zł + 23% VAT/ osoba
1690 zł + 23% VAT/ osoba
06-07.06.2024 on-line, 16-17.09.2024 on-line, 25-26.11.2024 on-line