Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zarządzenie kategoriami zakupowymi

Adresaci:

Pracownicy i menadżerowie działów Zakupów, Zaopatrzenia, Logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych.

Cel szkolenia:

 • Omówienie elementów i procesu budowania strategii zarządzania kategoriami zakupowymi
 • Odpowiedź na pytanie – gdzie jesteśmy jako jednostka zakupowa i jaką ścieżkę wdrożenia zmian powinniśmy wybrać

Określenie możliwości optymalizacji zarządzania operacyjnego w ramach asortymentu oraz wskazanie dobrych praktyk.

 • Przedstawienie rozwiązań informatycznych, wspierających procesy zakupowe
 • Przedstawienie przykładów, obrazujących poszczególne zagadnienia
 • Przeprowadzenie ćwiczeń utrwalających nabytą wiedzę

Korzyści ze szkolenia:

 • Nabycie wiedzy w zakresie zarządzania kategoriami zakupowymi i budowania strategii asortymentowych
 • Nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy, popartej konkretnymi przykładami, w zakresie dobrych praktyk zakupowych i narzędzi umożliwiających obniżenie całkowitego kosztu nabycia (TCO)

Metody pracy:

 • Prezentacje
 • Analiza przypadków
 • Ćwiczenia praktyczne

Program szkolenia:

1. Transformacja z tradycyjnego działu zaopatrzenia w nowoczesną i efektywną jednostkę zakupową, efektywnie zarządzającą kategoriami zakupowymi, główne zjawiska towarzyszące wdrożeniu zmiany.

 • Wyzwania / problemy organizacji zakupowych
 • Rola zakupów i zarządzania asortymentem w łańcuchu dostaw i strategii przedsiębiorstwa
 • Tradycyjne zaopatrzenie a nowoczesne zakupy
 • Wdrożenie zarządzania kategoriami zakupowymi – zarządzanie zmianą w obszarze zakupów

2. Zarządzanie kategoriami zakupowymi

 • Określenie roli i znaczenia specyfikacji produktowych. Znaczenie drzewa kategorii i indeksu materiałowego.
 • Zarządzanie strategią zakupową i strategiami asortymentowymi.
 • Pozycjonowanie asortymentu (Macierz Krajlica) podstawą budowy strategii zakupowych i zarządzania kategoriami zakupowymi
 • Budowanie strategii zarządzania asortymentem – decyzje w zakresie: liczby dostawców, przedmiotu zakupu, geograficznego obszaru działania, sterowania dostawami  i polityką względem zapasów, podmiotu zakupów, miejsca tworzenia wartości dodanej, charakterystyki powiązań dostawca – odbiorca.
 • Analiza przypadku – strategia zarządzania zakupami zapasów części zamiennych do instalacji produkcyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym w zakresie dotyczącym zarządzania zapasami.
 • Ćwiczenia praktyczne.

3. Strategia zakupowa przedsiębiorstwa – zarządzanie asortymentem.

 • Zarządzanie informacją podstawą zarządzania asortymentem
 • Zarządzanie efektywnością w ramach kategorii asortymentowych – Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI).
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami w zależności od rodzaju asortymentu.
 • Decyzje w zakresie centralizacji zakupów. Organizacja zakupów centralnych i grup zakupowych. Diagnoza i wybór modelu,
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających procesy zakupowe,
 • Przykłady rozwiązań i dobrych praktyk.

Trener:

Ryszard Sobański

Doświadczony menadżer w zarządzaniu procesami zakupów, logistyki i gospodarki magazynowej. W latach 1996 – 2011 pracownik PKN ORLEN, w tym 12 lat na stanowiskach kierowniczych, 3 lata jako Dyrektor w obszarze zakupów. Wdrożył wiele innowacyjnych projektów, takich jak: strategie zarządzania asortymentem (części zamienne do instalacji produkcyjnych, usługi logistyczne), restrukturyzacja magazynów, optymalizacja wsparcia operacyjnego zakupów. Zapraszany jako prelegent na konferencje branżowe, tj. między innymi: LOGISTICS 2010, POLLOG 2010, EUROBUILD 2012, MAINTENANCE 2013. Aktualnie Prezes Zarządu VB Sp. z o.o. , spółki specjalizującej się w konsultingu logistycznym i zakupowym. Szef projektu budowy sieci sprzedaży dla PGE Obrót S.A. Autor zakupowej platformy aukcyjnej. Członek Polskiego Towarzystwa Menadżerów Logistyki (PTML).


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

12 czerwca 2017, Warszawa

Harmonogram godzinowy: 1 dzień

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

690 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Zarządzenie kategoriami zakupowymi
12 czerwca 2017 Warszawa
690 zł + 23% VAT/ osoba