Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zatrudnianie cudzoziemców w 2017 r.

Powierzenie wykonywania pracy obywatelowi obcego państwa  w Polsce reguluje wiele przepisów. Odrębne procedury dotyczą obywateli państw należących do UE, a inne obywateli pozostałych państw. Niniejsze szkolenie pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie.

Program szkolenia 

Praca cudzoziemców na terenie Polski 

 • Pobyt w Polsce
 • Wykonywanie pracy w Polsce przez obywateli Unii Europejskiej
 • Wykonywanie pracy w Polsce przez obywateli państw spoza UE
 • Wykonywanie pracy w Polsce przez obywateli państw graniczących z Polską
 • Zawody, które nie wymagają zezwolenia
 • Zezwolenie na pracę
 • Kwalifikacje zawodowe uzyskane w innych krajach Unii i ich uznanie w Polsce

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach od 2017 r.

 • Kompleksowa interpretacja nowelizowanych przepisów

Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce 

 • Zasada jednego ustawodawstwa
 • Zasada równego traktowania
 • Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
 • Zasada zachowania praw nabytych
 • Uprawnienia i obowiązki pracowników delegowanych
 • Ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń

 • sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Odpowiedzialność karna
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność na gruncie kodeksu pracy czy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dokumentacja w zakresie zatrudniania cudzoziemców

 • Sposoby tworzenia
 • Wzory dokumentów

Trener:

Maciej Kasperowicz – Prawnik/Trener z zakresu  prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy. Skończył prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (kierunek Prawo). W latach 2010-2012 prowadził (w Dzienniku Gazecie Prawnej) Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń. Współpracował także z Polską Agencją Prasową. Jest autorem ponad 200 artykułów i publikacji związanych z prawem cywilnym i prawem administracyjnym, które ukazały się w Dzienniku Gazecie Prawnej m.in.: „Ochrona danych osobowych w praktyce”, „Przetwarzanie danych osobowych w zakresie CV i listu motywacyjnego kandydata”

Maciej Kasperowicz posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń  z zakresu prawa i ochrony danych osobowych, m.in. dla organów administracji rządowej, urzędów wojewódzkich a także dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego. Jest także wykładowcą akademickim – prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

 

Harmonogram godzinowy: 1 dzień

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

590 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Zatrudnianie cudzoziemców
590 zł + 23% VAT/ osoba