Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:
 • Pracownicy działów personalnych i HR odpowiedzialni za legalizację pobytu i pracy cudzoziemców
 • Pracodawcy planujący zatrudnienie cudzoziemców
 • Osoby zainteresowane tematyką pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce
Cel szkolenia:

Celem tego szkolenia jest dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat aktualnych przepisów, procedur oraz najlepszych praktyk związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie przeprowadzać proces rekrutacji, spełniając jednocześnie wszelkie wymogi formalne i prawne.

Program szkolenia:

Pobyt cudzoziemców w Polsce 

 • Polskie tytuły pobytowe i zasada stempla – jak z niej bezpiecznie korzystać?
 • Tytuły pobytowe innych państw (np. Litwy, Chorwacji, Słowacji i innych) – czy są dopuszczalne i kiedy?
 • Prawidłowo monitorowany obowiązek legalnego pobytu – czyli ile tak naprawdę musi pracodawca?
 • Tytuły pobytowe a specustawa ukraińska, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z dokonywaniem powiadomienia w przypadku zezwolenia jednolitego na pobyt i pracę.
 • Najczęściej popełniane błędy w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców.
 • Kryteria legalności pobytu w czasie kontroli PIP i Straży Granicznej – schematy kontroli.
 • Planowane zmiany w legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Polski.
 • Stanowiska organów i orzecznictwo dotyczące legalizacji pracy ważne dla pracodawców.
 • Ustawa mobilizacyjna na Ukrainie i jej wpływ na zatrudnienie w Polsce.
 • Nieważny paszport lub jego brak – czy pracodawca odpowiada za taką sytuację?

Praca cudzoziemców na terenie Polski 

 • Legalizacja pracy cudzoziemców – krok po kroku.
 • Najczęściej spotykane błędy przy legalizacji pracy.
 • Problemy związane z dokonywaniem powiadomień -omówienie na podstawie praktycznych przykładów z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2024 r..
 • Wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia jednolitego na pobyt i pracę – stanowiska organów i problemy związane n.in. ze zmianą pracy, zmianą warunków pracy.
 • Powiadomienie o podjęciu pracy w przypadku otrzymania zezwolenia jednolitego – stanowiska organów i ścieżka działania od dnia 1 lipca 2024 r.
 • Trudności z legalizacją pracy w związku z wykonywaniem usług outsourcingowych po wejściu w życie nowej ustawy o dostępnie cudziemców do rynku pracy.
 • Przypadki, kiedy praca może być wykonywana bez zezwolenia.
 • Ćwiczenia warsztatowe związane z legalizacją pracy – case study.

Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców od Nowego Roku

 • Ustawa o dostępnie cudzoziemców do rynku pracy – na co muszą się przygotować pracodawcy?
 • Legalizacja pracy – nowe warunki otrzymania zezwolenia na pracę
 • Zezwolenie na 3 lata, czy tylko na 1 rok – kogo dotkną ograniczenia?
 • Formy zatrudnienia dopuszczone na mocy nowych przepisów
 • Uzyskiwanie zezwolenia na pracę po nowemu – krok po kroku
 • Nowe sankcje za nielegalne zatrudnienie – jak będą egzekwowane?

 Opodatkowanie i oskładkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców.

 • Ustalanie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczenia i opodatkowania
 • Problem zakwaterowania cudzoziemców – jak rozliczać zakwaterowanie?
 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Miejsce zamieszkania cudzoziemca i centrum interesów
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Zasady ubezpieczenia cudzoziemców
 • Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy

Delegowanie cudzoziemców z krajów trzecich – prawidłowe i nieprawidłowe praktyki w tym zakresie

Planowane zmiany w zatrudnieniu i sprowadzaniu cudzoziemców do Polski – z czym muszą się liczyć agencje pracy e przyszłości?

Prowadzący:

Adwokatka, Ekspertka Business Centre Club ds. Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Przewodnicząca Roboczego Zespołu Legalizacji Pobytu i Zatrudnienia przy Rzeczniku MŚP, Przewodnicząca Komisji ds. Polityki Migracyjnej przy BCC.

Jest także Przewodniczącą Zespołu Roboczego do spraw Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także członkiem Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych. Była członkiem Rady Nadzorczej PFRON. W swojej praktyce zawodowej na co dzień zajmuje się zagadnieniami związanymi z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w tym zatrudnieniem cudzoziemców, pracą tymczasową, outsourcingiem usług oraz ochroną danych osobowych. Z licznymi sukcesami reprezentuje pracodawców przed sądami, organami kontrolnymi, organami ścigania i administracji publicznej.

Prowadzi również szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych także dla organów kontroli. Jest współautorką pozycji książkowych m.in. „Zwolnienia pracowników – wskazówki i bezpieczne rozwiązania” oraz „Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników” (Wydawnictwo C.H. Beck).

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:15
Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkoleń >>> SPRAWDŹ

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu

Kompetea all rights reserved

Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku
690 zł+ 23% VAT/ osoba