Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zmiany w umowach cywilnoprawnych od 2017 r.

Cel szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę nt. odróżniania stosunku cywilnoprawnego od stosunku pracy; dowiedzą się jak konstruować umowy zlecenia, aby nie zakwestionowała ich kontrola ZUS czy PIP. Szkolenie obejmuje zagadnienia prawne związane z zawieraniem umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem zmian w 2017 r. Omówione zostaną regulacje dot. jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, problemy związane z oskładkowaniem kilku umów. Na podstawie praktycznych przykładów przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych.

Program szkolenia

Umowa zlecenia, umowa o dzieło a stosunek pracy.

 1. Przekształcenie umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę. Zagrożenia
 2. Umowa zlecenia a umowa o dzieło – różnice prawne i składkowe,
 3. Najczęściej popełniane błędy w umowach zlecenia,
 4. Sposoby określenia wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych,
 5. Minimalne stawki godzinowe od 2017 r.
 6. Uprawnienia PIP dotyczące umów cywilnoprawnych i stosunku pracy od 2017 r.

Zbieg umów cywilnoprawnych

 1. Równoległe zatrudnienie na podstawie dwóch lub więcej umów zleceń u tego samego lub u różnych zleceniodawców,
 2. Umowa zlecenia i kontraktu menedżerskiego na rzecz tego samego lub dwóch zatrudniających,

Zbieg umów cywilnoprawnych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 1. działalność gospodarcza a umowa cywilnoprawna

Prawa i obowiązki zleceniodawcy:

 1. powierzenie sprzętu osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 2. wydatki ponoszone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
 3. świadczenia ponoszone na rzecz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 4. umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem – do kiedy dana osoba ma status ucznia lub studenta?

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie umów cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem umów o dzieło.

Dokumentacja związana z prowadzeniem i rozliczaniem umów cywilnoprawnych

Trener:

Maciej Kasperowicz – Prawnik/Trener z zakresu  prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy. Skończył prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (kierunek Prawo). W latach 2010-2012 prowadził (w Dzienniku Gazecie Prawnej) Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń. Współpracował także z Polską Agencją Prasową. Jest autorem ponad 200 artykułów i publikacji związanych z prawem cywilnym i prawem administracyjnym, które ukazały się w Dzienniku Gazecie Prawnej m.in.: „Ochrona danych osobowych w praktyce”, „Przetwarzanie danych osobowych w zakresie CV i listu motywacyjnego kandydata”

Maciej Kasperowicz posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń  z zakresu prawa i ochrony danych osobowych, m.in. dla organów administracji rządowej, urzędów wojewódzkich a także dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego. Jest także wykładowcą akademickim – prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

Harmonogram godzinowy: 1 dzień

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

590 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Zmiany w umowach cywilnoprawnych
590 zł + 23% VAT/ osoba