Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

osoby odpowiedzialne za zwolnienia pracowników; pracownicy działów kadr, działów personalnych, osoby zarządzające

Cel szkolenia:

Tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych ma zastosowanie, jeśli pracodawca chce ograniczyć zatrudnienie w związku z wystąpieniem czynników ekonomiczno-finansowych ewentualnie organizacyjno-strukturalnych. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie obowiązków nałożonych na pracodawcę w związku z uruchomieniem procedury zwolnień, najczęstszymi błędami w przeprowadzeniu procesu zwolnień grupowych a także instrukcji postępowania w zakresie współpracy m.in. z Państwową Inspekcją Pracy czy Urzędami Pracy.

Program szkolenia:

Wstęp dot. zwolnień grupowych

 1. Akty prawne regulujące kwestię zwolnień grupowych
 2. Kryteria doboru pracowników do zwolnień.
 3. Powody uzasadniające rozwiązania umowy, w tym przyczyny rozwiązania umowy niedotyczące pracowników.
 4. Terminy na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych

Porozumienie stron i wypowiedzenie

 1. Kodeksowe sposoby rozwiązania umowy (wypowiedzenie oraz porozumienie stron)
 2. Dopuszczalność rozwiązania umowy przez pracodawcę na mocy oświadczenia o wypowiedzeniu.
 3. Tryb i termin wypowiedzenia.
 4. Wypowiedzenia zmieniające.
 5. Ustawowe ograniczenia w zakresie wypowiadania umów – przykłady.

Współpraca ze związkami zawodowymi

 1. Konsultacje z organizacjami związkowymi
 2. Tryb i sposób konsultacji.
 3. Katalog informacji dla organizacji związkowych.

Regulacje wewnątrzzakładowe

 1. Porozumienie i regulamin zwolnień grupowych.
 2. Obieg dokumentacji w zakresie zwolnień

Współpraca z organami publicznymi

 1. Obowiązki wobec urzędu pracy.
 2. Obowiązki wobec Państwowej Inspekcji Pracy

Świadczenia i inne obowiązki wobec zwalnianych pracowników

 1. Odprawa pieniężna
 2. Zasady wypłaty
 3. Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika
 4. Zgłoszenie zamiaru podjęcia pracy przez pracownika

Zwolnienia indywidualne w trybie zwolnień grupowych

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie – aspekty prawne
890 zł + 23% VAT/ osoba
12.03.2024 on-line, 21.05.2024 on-line