Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Test tabel

TEMATTERMIN SZKOLENIA
stacjonarnego
TERMIN SZKOLENIA
on-line
Efektywna praca zdalna (on-line)-07.09.2020
23.10.2020
Efektywne prowadzenie spotkań on-line-08.09.2020
22.10.2020
DESIGN THINKING – proces tworzenia skutecznych rozwiązań21-22.09.2020 Warszawa-
Komunikacja w zespole - budowanie pozytywnej współpracy21-22.09.2020 Warszawa-
Mindfulness at work. Trening uważności w biznesie.do ustalenia-
"Personal branding" - budowanie marki osobistej, z uwzględnieniem mediów społecznościowych04.09.2020 Warszawa
20.11.2020 Warszawa
21.08.2020
14.12.2020
Savoir vivre w biznesie17.09.2020 Warszawa
19.11.2020 Warszawa
20.08.2020
16.12.2020
Rozwiązywanie sporów, konfliktów i trudnych sytuacji w praktyce menadżera28-29.09.2020 Warszawa
26-27.11.2020 Warszawa
15-16.10.2020
STOP stres! Warsztat z wykorzystaniem techniki mindfulness.zapytaj o termin-
Trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów w biznesiedo ustalenia
Zarządzanie stresem i kontrola emocji w sytuacjach trudnych08-09.09.2020 Warszawa
20-21.10.2020 Warszawa
01-02.12.2020 Warszawa
10-11.09.2020
03-04.12.2020
Zarządzanie sobą w czasie - efektywność osobista20-21.10.2020 Warszawa22-23.10.2020

TEMATTERMIN SZKOLENIA
stacjonarnego
TERMIN SZKOLENIA
on-line
Profesjonalny controlling HR19-21.08.2020 Warszawa
14-16.10.2020 Warszawa
09-11.12.2020 Warszawa
27-29.07.2020
18-20.11.2020
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami12-14.08.2020 Warszawa
07-09.10.2020 Warszawa
16-18.12.2020
Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji02-04.12.2020 Warszawa16 i 21-22.09.2020
Nowoczesne techniki rekrutacji i selekcji kandydatów - praktyczne narzędzia02-04.09.2020 Warszawa23-25.11.2020
HR Business Partner - współpraca z menadżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy 24-26.08.2020 Warszawa
14-16.10.2020 Warszawa
09-11.12.2020 Warszawa
19-21.08.2020
18-20.11.2020
HR Business Partner - zarządzanie coachingowe19-21.08.2020 Warszawa
07-09.10.2020 Warszawa
16-18.12.2020 Warszawa
02-04.09.2020
NOWOŚĆ! Zarządzanie kryzysowe – narzędziowy program interwencyjny przeciwdziałania skutkom kryzysu18-19.08.2020 Warszawa15-16.09.2020
NOWOŚĆ! OFF-BOARDING – derekrutacja kadr w organizacji, narzędziowy program wsparcia
20-21.08.2020 Warszawa17-18.09.2020
Onboarding – program adaptacji pracowniczej24-25.08.2020 Warszawa
19-20.11.2020 Warszawa
22-23.09.2020
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników – warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi27-28.08.2020 Warszawa
12-13.10.2020 Warszawa
16-17.11.2020 Wrocław
08-09.10.2020
Opisy stanowisk pracy05-06.10.2020 Warszawa
07-08.12.2020 Warszawa
10-11.08.2020
16-17.11.2020
Wartościowanie stanowisk pracy
i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji
01-02.10.2020 Warszawa
14-15.12.2020 Warszawa
17-18.08.2020
26-27.11.2020
Trening NIE TYLKO DLA Trenerów - prowadzenie szkoleń wewnętrznych, zebrań, instruktaży, grup roboczych i projektowych24-25.09.2020 Warszawa
19-20.10.2020 Warszawa
17-18.12.2020 Warszawa
-
Zarządzanie talentami27-28.08.2020 Warszawa
22-23.10.2020 Warszawa
10-11.09.2020
23-24.11.2020
Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.020-21.08.2020 Warszawa
26-27.10.2020 Warszawa
17-18.09.2020
Model kompetencji - przygotowanie i wdrożenie w organizacji27-28.08.2020 Warszawa
26-27.11.2020 Warszawa
01-02.10.2020
Sytuacja modelowa w wywiadzie kompetencyjnym, jako podstawa rzetelnej i wystandaryzowanej oceny selekcyjnej24-25.08.2020 Warszawa
17-18.12.2020 Warszawa
15-16.10.2020
Rozmowa oceniająca12-13.10.2020 Warszawa
03-04.12.2020 Warszawa
29-30.10.2020
Kurs Asesora sesji AC/DC28-29.09.2020 Warszawa
03-04.12.2020 Warszawa
05-06.11.2020
„Narzędziownia HR” – najważniejsze procesy i narzędzia w obszarze zzl14-15.09.2020 Warszawa
07-08.12.2020 Warszawa
17-18.08.2020
16-17.11.2020
Tworzenie i wdrażanie efektywnych systemów okresowych ocen pracowniczych01-02.10.2020 Warszawa
14-15.12.2020 Warszawa
27-28.08.2020
26-27.11.2020
Performance Management-zarządzanie wynikami pracy24-25.09.2020 Warszawa
10-11.12.2020 Warszawa
22-23.10.2020
Zarządzanie zespołem rozproszonymzapytaj o termin
Planowanie ścieżek karier30.09.2020 Warszawa09.11.2020
Praktyki w zakresie działań antymobbingowych28.08.2020 Warszawa17.11.2020
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania24.08.2020 Warszawa
21.10.2020 Warszawa
08.09.2020
28.10.2020
01.12.2020
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych25.08.2020 Warszawa
20.10.2020 Warszawa
09.09.2020
29.10.2020
02.12.2020
Zatrudnianie w formie telepracy vs praca zdalna-17.09.2020
12.11.2020
Rozwiązywanie umów o pracę-18.09.2020
13.11.2020

TEMATTERMIN SZKOLENIA
stacjonarnego
TERMIN SZKOLENIA
on-line
Efektywna gospodarka magazynowa z zastosowaniem narzędzi LEAN21-22.09.2020 Warszawa
17-18.12.2020 Warszawa
20-21.08.2020
12-13.10.2020
Strategiczne i operacyjne zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie
24-25.09.2020 Warszawa
26-27.11.2020 Warszawa
22-23.10.2020
17-18.12.2020
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie24-25.09.2020 Warszawa
26-27.11.2020 Warszawa
22-23.10.2020
17-18.12.2020
Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych22-23.09.2020 Warszawa
03-04.12.2020 Warszawa
-
Lean Warehousing-szczupłe zarządzanie nowoczesnym magazynem23.09.2020 Warszawa
16.12.2020 Warszawa
24.08.2020
14.10.2020
Optymalizacja procesu kompletacji24.09.2020 Wrocław
19.10.2020 Warszawa
20.11.2020
Reklamacje w ujęciu B2B i B2C – nowelizacja przepisów od 01.01.202107.09.2020 Warszawa
23.10.2020 Warszawa
03.12.2020 Warszawa
26.08.2020
22.10.2020
16.11.2020
11.12.2020
Reklamacje w przewozie i spedycji – włącznie z nowelizacją 202027.08.2020 Warszawa
19.10.2020 Warszawa
09.07.2020
10.09.2020
18.11.2020

TEMATTERMIN SZKOLENIA
stacjonarnego
TERMIN SZKOLENIA
on-line
Normowanie czasu pracy24-25.08.2020 Wrocław
05-06.10.2020 Warszawa
05-06.11.2020 Wrocław
17-18.12.2020 Warszawa
-

tematcena
Kurs MS Excel – poziom podstawowy4500 zł
Kurs MS Excel – poziom zaawansowany4500 zł
MS Excel w dziale HR4500 zł
MS Excel w logistycezapytaj o cenę
MS Access - poziom podstawowy4500 zł
MS PowerPoint - tworzenie profesjonalnej prezentacjizapytaj o cenę

Kompetea all rights reserved