Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Wartościowanie stanowisk pracy – ile należy zapłacić za pracę na danym stanowisku?

Wartościowanie pracy jest metodą zarządzania zmierzającą do określenia poziomu trudności wykonywania określonej pracy w organizacji i umożliwia uporządkowanie stanowisk pracy w przedsiębiorstwie pod względem ich wartości. Metodę tę zaczęto stosować w celu stworzenia obiektywnego systemu płacowego, po tym, jak w wielu krajach wprowadzono przepisy antydyskryminacyjne. Niezależnie czy mamy do czynienia z kilkuosobową firmą czy dużą korporacją, proces wartościowania zaczyna się w momencie ustalania wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach, gdzie w sposób intuicyjny lub analityczny odpowiadamy sobie na pytanie ile należy zapłacić za pracę na danym stanowisku? Jest to jednak proces bardzo czasochłonny, wymagający zaangażowania wielu osób, dlatego warto sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie – czy wartościowanie jest w ogóle potrzebne w mojej organizacji? Do najczęstszych sytuacji wymuszających ten proces są:

  • Zmiany w otoczeniu zewnętrznym – na przykład nowelizacja prawa, zmiany regulacji branżowych, nowe produkty na rynku, rozwój konkurencji, ewolucja rynku pracy, zmiana opinii publicznej;
  • Zmiany wewnętrzne, takie jak restrukturyzacja organizacji, wybór nowego dyrektora generalnego lub dyrektora HR, rozwój nowych strategii biznesowych, pozyskanie nowych informacji, na przykład opinii klientów;
  • Poważny problem lub kryzys związany z konkretnym aspektem wynagradzania, na przykład trudności z rekrutowaniem lub utrzymaniem personelu w części organizacji, poważny problem z finansowaniem planu emerytalnego, roszczenia płacowe, trudne relacje pracownicze, niezadowolenie ujawnione w ankietach oceny;
  • Źle funkcjonujący system wynagrodzeń – menedżerowie i (lub) pracownicy nie rozumieją lub nie doceniają niektórych aspektów swoich wynagrodzeń, nie interesują się opcjami dostępnymi w ramach elastycznego systemu wynagradzania lub nie znają wszystkich składników pakietu płacowego.

Jeśli cały proces przebiegnie pomyślnie mamy szansę na osiągnięcie wielu korzyści:

  • uporządkowanie hierarchii stanowisk,
  • ilościowe uchwycenie różnic w trudności pracy na poszczególnych stanowiskach,
  • system wynagrodzeń wspierający cele biznesowe firmy,
  • tabela płac umożliwiająca różnicowanie wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
  • powiązanie wartości stanowisk z ich realną wartością rynkową.

Przeciwko wartościowaniu przemawia nadmierna biurokracja, sztywność kryteriów, duża pracochłonność, możliwość manipulowania punktami w odniesieniu do pewnych preferowanych stanowisk, subiektywność pomiaru według przekonań i opinii zespołu wartościującego.

Jeśli Ty też chcesz doświadczyć korzyści z procesu wartościowania stanowisk pracy, a nie wiesz jak to zrobić, przyjdź na nasz warsztat >>> https://kompetea.pl/szkolenia/wartosciowanie-stanowisk-pracy/ 

Kompetea all rights reserved