Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

BEZPŁATNY WEBINAR Z OBSZARU HR

„Civility – kultura godności w miejscu pracy”

18 września, godz. 13:30

2018/09/18 13:30:00

Podczas webinaru dowiesz się:

 społeczny wymiar CIVILITY – Kultury Godności Pracy
 jaki jest wpływ kultury godności pracy na efektywność i innowacyjność organizacji?
 po czym poznać, że organizacja ma problem z Kulturą Godności Pracy?
 jak skutecznie wdrożyć Kulturę Godności Pracy?
 jak monitorować wskaźniki utrzymania wprowadzonej zmiany kulturowej poprzez model zarządzania? 

FORMULARZ ZAPISU

Webinar jest bezpłatny dla osób, które zapiszą się do naszego newslettera, akceptując poniższe zgody. Zachęcamy do uczestnictwa!

Imię i nazwisko*

Adres email*

Firma*

ZAKRES MERYTORYCZNY

Widoczny na rynku pracy trend humanizacji w obszarze zarządzania ludźmi doczekał się rozwiązania systemowego wspierającego ten proces, jednocześnie osadzonego w polityce równego traktowania pracowników i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) realizowanej w organizacjach biznesowych. Opracowany na Uniwersytecie Johna Hopkinsa pod koniec lat 90-tych PROGRAM CIVILITY (program rozwoju kultury godności pracy) skupia się na wypracowaniu i wdrożeniu w firmach standardów zachowań pracowniczych, pomagających w zbudowaniu i utrzymaniu norm grzeczności i równości, a także zaufania i współpracy.

Badania pokazują, że te z pozoru pozabiznesowe czynniki jak na przykład na przykład poszanowanie praw i uczuć współpracowników, są w stanie przełożyć się na wzrost efektywności firm, a tym samym na progresje wyników biznesowych średnio wyższą o około 10% od średniego wzrostu rynku.

Dodatkowym efektem procesu jest budowanie poprzez PROGRAM CIVILITY bardziej przyjaznego i lepiej motywującego środowiska pracy. Jest to możliwe dzięki wypracowanie norm zachowań, zasad, procedur i regulaminów, aż po wdrożoną politykę godności), które zapobiega powstawaniu w firmach takich negatywnych zjawisk jak chociażby: nierówne traktowanie czy  mobbing.

W Polsce tematyka kultury godności jest co prawda procesowo na etapie startowym (jesteśmy de facto po pierwszych opracowaniach modeli wdrożeniowych przez zespół pod kierunkiem dr Andrzeja Woźniakowskiego), ale zupełnie inaczej wygląda już sytuacja od strony potrzeb rynkowych. Polski biznes i korporacje zagraniczne w Polsce artykułują dzisiaj wyraźną potrzebą przywrócenia w firmach i międzynarodowych korporacjach takich relacji organizacyjnych i interpersonalnych, które (szczególnie na obecnym rynku pracownika) wzmocnią chęć budowania przez pracowników długotrwałej relacji i rozwijania kariery zawodowej z jednym pracodawcą. CIVILITY, w rozumieniu kultury godności pracy, jest doskonałą i adekwatną odpowiedzią na tę potrzebę i tym kontekście mamy nadzieję, że uczestnictwo w naszym WEBINARIUM jest w stanie otworzyć przed Państwem interesującą perspektywę dla rozwoju Waszego biznesu.

PRELEGENCI

Andrzej Woźniakowski

Zdobywał doświadczenie zawodowe jako konsultant m.in. w Cap Gemini Ernst & Young (szef zespołu doradztwa HR), Deloitte, Hay Group (Koordynator praktyki „Building Effective Organization”), następnie jako ekspert w BRAD Management Consulting i AIDA Consulting w sferze strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach, organizacjach oraz instytucjach należących do obszaru administracji publicznej. Pełnił funkcje: Managera HR Thoni Alutec, Dyrektora HR firmy Selena, Banku Pocztowego S.A., Experta HR PSE S.A. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, magister Polityki Społecznej, stypendystą London School of Economics i Oxford University.

Specjalizuje się w problematyce audytu systemów zarządzania w organizacji, tworzeniu strategii HR, systemów wynagradzania i motywowania oraz wdrażaniu rozwiązań z zakresu High Performance Work Systems (HPWS). W okresie ostatnich 2 lat jest mocno zaangażowany w zagadnienia związane z badaniem i promocją Kultury Godności Pracy (Civility). Autor wielu publikacji na tematy związane z HR i wpływem HR na ekonomiczne wyniki firm oraz na ich innowacyjność. Występował na licznych konferencjach i seminariach poświęconych problematyce HR oraz przez 7 lat był członkiem Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Jest członkiem SHRM (Society for Human Resource Management) i Polskiego Stowarzyszenia HR. Ukończył kurs szkoleniowy „Certified Action Learning Coach”.

Andrzej Wielgosz

Trener i konsultant, związany  z obszarem zarządzania ludźmi od 1995 roku. Zrealizował ponad 2.500 dni szkoleniowych, opracował i wdrożył pond 150 programów rozwojowych, w jego portfolio znajduje się również ponad 50 poprowadzonych i zrealizowanych projektów z obszaru doradztwa strategicznego, w tym projektów związanych z budowaniem strategii i rozwoju organizacji. Specjalizuje się w projektowaniu systemowych rozwiązań rozwojowych dla firm i organizacji  oraz w przygotowaniu i realizacji programów dydaktycznych dla kadry menedżerskiej.

Wierzy, że poprzez mądre lenistwo menedżerowie mogą osiągnąć niezwykłe efekty biznesowe – jednakże nie mogą przy tym zapomnieć o poszanowaniu godności drugiego człowieka.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak długo będzie trwać webinar i jak przebiegać?

Webinar podzielony jest na część merytoryczną trwającą ok. 60 minut (omawianie zagadnień w ramach prezentacji/przykładowe case’y) oraz część panelu dyskusyjnego, trwającą ok 20-30 minut w zależności od liczby zadawanych pytań.

Czy potrzebny jest specjalny programu, aby wziąć udział w webinarze?

Nie. Aby wziąć udział w webinarze wystarczy posiadać komputer z dostępem do internetu 512 kbps. Możliwe jest także połączenie z telefonu za pomocą darmowej aplikacji mobilnej: App Store, Google Play. Link przekierowujący do webinaru Uczestnicy otrzymają drogą mailową.

Jakie są wymagania sprzętowe?

Wymagania ze strony platformy webinarowej:

Procesor: dla Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 potrzebujesz co najmniej procesora 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobnego; dla Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) potrzebujesz co najmniej procesora 2 GHz Pentium 4 lub podobnego; Pamięć RAM: dla Windows XP i Windows 7 potrzebujesz 512 MB RAM (rekomendujemy jednak 1 GB). Dla Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 potrzebujesz 1 GB RAM (rekomendujemy jednak 2 GB); Przeglądarka: potrzebujesz Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższego (tylko wersja 32 bitowa); Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome; Programy: najnowsza wersja Adobe ® Flash® Player. Porty 1935, 443 oraz 80 muszą być otwarte.

Czy seminarium będzie nagrywane?

Tak, webinar będzie nagrywany. Dostęp do materiału będą miały jedynie osoby, które uczestniczyły w webinarze.

Ile kosztuje udział w szkoleniu?

Udział w webinarze jest bezpłatny.

Czy istnieje limit uczestników z jednej firmy?

Nie. Na seminarium online może się zarejestrować dowolna liczba osób w ramach jednej organizacji.

Nie zainteresował Cię akurat ten temat? Nic straconego!
Zapisz się do naszego newslettera w polu poniżej, a poinformujemy Cię o kolejnej edycji webinaru z obszaru HR.