Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenia on-line oraz webinary w technologii live streaming to nowoczesna, interaktywna forma nabywania kompetencji w czasie rzeczywistym.
 Niezależnie od tego gdzie  jesteś – w domu, czy w pracy, w Polsce czy za granicą – wystarczy komputer albo urządzenie mobilne z dostępem do internetu, by zdobyć nowe kompetencje.

ZYSKUJESZ:

CZAS

który poświęciłbyś na dojazd

PIENIĄDZE

związane z ewentualnym zakwaterowaniem czy dojazdem

NAGRANIE

ze szkolenia (w przypadku realizacji przez BUR) oraz 1h konsultacji z trenerem

CERTYFIKAT

w formie elektronicznej lub papierowej
Jak to wygląda w praktyce?

widzisz i słyszysz trenera prowadzącego szkolenie, w czasie rzeczywistym

widzisz wyświetlaną prezentację

masz możliwość zadawania pytań na czacie oraz przy użyciu mikrofonu

pracujesz w mniejszych zespołach w tzw. breakout rooms – mini pokojach konferencyjnych

trener udostępnia Ci w trakcie szkolenia dodatkowe pliki, ankiety, zadaje pytania, notuje na tablicy etc.

To szkolenie dostępne jest także w wersji stacjonarnej >>> SPRAWDŹ <<<

Pomimo trudnej sytuacji zdobywanie nowych lub/i rozwój kompetencji jest w dalszym ciągu bardzo ważne. Bycie profesjonalnym HR Business Partner wymaga szczególnych kompetencji społecznych powszechnie zwanych kompetencjami „miękkimi”. Świat się zmienia i zgodnie z modelem VUCA rozwój i dostosowanie się HR jest wymogiem niezbędnym.  Zapraszamy do działań rozwojowych bez wychodzenia z domu/ z miejsca pracy, bez konieczności pokonywania odległości. Rozwój kompetencji w cichej domowej atmosferze lub w otoczeniu miejsca pracy pijąc kawę/herbatę z własnego kubka.

Czym jest VUCA?

Volatility (zmienność),

Uncertainty (niepewność),

Complexity (złożoność),

Ambiguity (niejednoznaczność)

Termin ten został wymyślony przez amerykańską armię, utworzony z pierwszych liter słów opisujących specyfikę sytuacji podczas wojny. Dosyć szybko zaadaptowano VUCA na grunt biznesu – odnosząc go sposobu zarządzania organizacjami w czasach gdy “świat oszalał”

ZAKRES MERYTORYCZNY

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim do osób, które mają objąć stanowisko HR Business Partnera lub są już HR Business Partnerami, ale chcą usystematyzować swoją wiedzę i zdobyć oraz przećwiczyć nowe umiejętności w tym obszarze.

 Cel szkolenia:

Wsparcie HR Business Partnerom wyjść ze „strefy komfortu” celem podniesienia swoich kompetencji społecznych. Pomóc HR Business Partnerom stać się mistrzem w budowaniu zaangażowania oraz we współpracy i wsparciu menedżerów a także:

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • roli HR BP oczekiwanej we współczesnym biznesie
 • zasad i modeli tworzenia skutecznych procesów i narzędzi HR
 • zasad i technik budowania efektywnej współpracy i wsparcia biznesu
 • modeli zarządzania zmianą przy jednoczesnym utrzymania zaufania i zaangażowania
 • kultury organizacyjnej i sposobów jej wspierania i wzmacniania
 • zasad i technik prowadzenia trudnych rozmów bez utraty „dobrych” biznesowych relacji
 • koncepcji ról zespołowych i modeli działania skutecznych oraz efektywnych zespołów

Zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:

 • określenia własnych potrzeb rozwojowych i zaplanowania planu działania
 • doboru techniki działania celem zaspokojenia potrzeb organizacji, zespołów i jednostki ( a także własnych)
 • rozumienie zmian zachodzących w firmie procesów i uwarunkowań
 • definiowania potrzeb biznesu celem stawania się mistrzem w zakresie współpracy na rzecz sukcesów firmy
 • utrzymanie (lub odbudowywanie) zaufania i zaangażowania pracowników w okresie i po zakończeniu zdrożenia zmiany
 • prowadzenia „trudnych rozmów” zarówno z pracownikami, menagerami, jak i Zarządem

Dzień 1. Jakie zadania HR Business Partnera przynoszą wartość organizacji w obecnej nietypowej i trudnej sytuacji – świat VUCA?

 1. Zagrożenia i szanse wynikające z obecnie zaistniałej sytuacji – model VUCA?
  • Zagrożenia i konieczne kierunki działania w obszarze HR – wyzwania dnia dzisiejszego w  świecie VUCA
  • Emocje i nastroje wokół nas i jak HR może tym zarządzić?
  • Co HR BP powinien wiedzieć czyli prawa i obowiązki pracodawcy w obecnej nietypowej i trudnej sytuacji ?
 1. HR – Kluczowe role i zadania HR Business Partneringu zadania w obecnej nietypowej i trudnej sytuacji ?
  • Role i zadania HR Business Partnerów z perspektywy całego biznesu i poszczególnych zespołów(różne organizacje, różne oczekiwania, role i zadania – przykłady rynkowe).
  • Rozwiązywanie problemów biznesu i doradztwo strategiczne – przykładowy model.
  • Współpraca z menedżerami w sprawach operacyjnych i personalnych – przykładowy model.
 2. Kierunki rozwoju HR Business Partneringu na świecie.
  • Trendy HRM w Polsce i na świecie.
  • Model Davida Ulricha.
  • Procesy HR realizowane w organizacjach i stosowane narzędzia model Ivancewicza.
  • Rozwiązania strukturalne i podział ról w HR z uwzględnieniem HR BP, współpraca pomiędzy Zespołem HR a HR Business Partnerami.
  • Praktyczne stosowanie HR Business Partneringu – analiza case studies.
 3. Kompetencje HR Business Partnerów strategicznych i HR Business Partnerów operacyjnych oraz modelowe ścieżki karier na stanowiska HR Business Partnerów.

Dzień 2. Jak zdobyć silną pozycję we współpracy z menedżerami realnie wnosić wartość biznesową?

 1. Idea Human Performance Improvement w pracy HR Business Partnera.
  • Rozumienie biznesu podstawą działań HR Business Partnerów – zakres informacji  o organizacji niezbędny HR Business Partnerom (strategia firmy, rozumienie zachodzących w firmie procesów i uwarunkowań).
  • Oczekiwania menedżerów wobec współpracy z HR Business Partnerami – pożądane konkretne efekty biznesowe.
  • Human Performance Improvement – cykl zarządczy skierowany na efekty w służbie HR Business Partnerów – przykładowy model.
  • Ścisłe określanie problemów i oczekiwanych efektów jako klucz do pracy z biznesem– analiza case studies.
 2. Zarządzanie zmianą i budowa zaufania w procesie rozwoju, zmian i restrukturyzacji – wsparcie liderów zmian przez HR Business Partnerów.
  • Zarządzanie zmianą – metody wdrażania zmian w organizacji przez skutecznych liderów.
  • Proces przygotowania i wdrażania zmian. Projektowanie cyklu przewodzenia zamianom wg Chip’a i Dan’a Heath.
  • Menedżerowie w zmianie – zadania, osobiste odczucia i postawy, systemy wsparcia przez HR Business Partnerów.
  • Pracownicy w zmianie – zadania, osobiste odczucia i postawy, systemy wsparcia przez menedżerów i HR Business Partnerów.
  • Utrzymanie(lub odbudowywanie) zaufania i zaangażowania pracowników w obecnej nietypowej i trudnej sytuacji w Polsce i na świecie.
 3. Jak integrować wartości pracowników z wartościami firmy i wzbudzać lojalność wobec firmy?
  • Kultura organizacyjna i klimat organizacyjny – pole integracji organizacji i wdrażania pozytywnych zmian przez HR Business Partnerów
  • Analiza spójności kultury organizacyjnej na podstawie case studies kwestionariusza wg Camerona i Quinna.
  • Sfera wartości firmy jako wyznacznik wyboru, motywowania i wynagradzania, oceny i rozwoju, a także zwalniania pracowników w firmie.

Dzień 3. Jak pomóc menedżerom efektywnie zarządzać zespołem i rozwijać przywództwo w firmie?

 1. Wyzwania dla HR Business Partnera w zakresie wsparcia zarządzania zespołem.
  • Dzień z życia menedżera – oto dlaczego menedżerowie mają trudności w zarządzaniu zespołami.
  • Oczekiwania wobec menedżerów w zakresie operacyjnego zarządzania ludźmi a wyzwania HR Business Partnera w obecnej nietypowej i trudnej sytuacji w Polsce i na świecie.
  • Standardowe problemy menedżerów z trudnymi pracownikami – wsparcie HR Business Partnerów.
  • Cykl życia pracowników w organizacji i związane z tym wyzwania menedżerów i HR Business Partnerów – od rekrutacji do awansu (lub do zwolnienia).
 2. Projektowanie programów i wsparcia rozwoju menedżerów przez HR Business Partnerów.
  • Style menedżerskie i przywództwo – oczekiwania wobec menedżerów a wyzwania HR Business Partnera.
  • Trudności menedżerów z komunikacją, uzyskiwaniem jakości, efektywności i innowacyjności osobistej a kryzys przywództwa– interwencje HR Business Partnerów.
  • Cel : inspirujące przywództwo – programy rozwoju menedżerów.
  • Przygotowanie menedżerów do prowadzenia coachingu menedżerskiego i wsparcia podwładnych.
  • Nowy obraz przywództwa w obecnej nietypowej i trudnej sytuacji w Polsce i na świecie w oparciu o model VUCA.
 3. Jak pomagać budować efektywną komunikację i efektywne zespoły ?
  • Definiowanie fazy pracy zespołu i pomoc HR Business Partnerów w kształtowaniu efektywnej współpracy zespołowej.
  • Koncepcje preferencji osobistych oraz zarządzanie kompetencjami – wkład HR Business Partnera do doboru członków do zespołu i kształtowania podziału zadań.
  • Koncepcje ról zespołowych a efektywność zespołu – wsparcie budowy, integracji i optymalizacji pracy zespołowej przez HR Business Partnera.
  • Zasady motywującej komunikacji w rozwijaniu pracowników i efektywnych zespołów– jak HR BP może pomóc zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich?
  • Zespoły rozproszone, zespoły on linowe- jak utrzymać motywacje w przypadku pracy zdalnej?
 4. Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników? Wdrażanie rozwiązań High Performing Organization HR Business Partnera.
  • Idea High Performing Organization i High Performing Team jako cel pracy HR Business Partnera.
  • Warunki powstania i działania wysoko efektywnych zespołów oraz adekwatny system motywacji .
  • Warunki brzegowe skutecznych systemów motywacyjnych wg „dobrych praktyk” stosowanych w organizacjach.
  • Główne bariery wysoko efektywnego działania zespołów i ich sposoby ich niwelowania.
  • Dzielenie się wiedzą i współpraca bez barier podstawą synergii zespołowej.
  • Organizacje uczące w perspektywie działań dostosowanych do obecnej nietypowej sytuacji w Polsce i na świecie zgodnie z modelem VUCA.

Przebieg szkolenia on-line:

Dzień 1 – Dzień 2 – Dzień 3

____  09:00 | start

09:05 – 10:30 | blok merytoryczny

10:30 – 10:45  | przerwa

10:45 – 12:15  | blok merytoryczny

12:15 – 13:00  | przerwa

13:00 – 14:30  | blok merytoryczny

14:30 – 14:45  | przerwa

14:45 – 16:15  | blok merytoryczny

16:15   ____ | koniec

*każdy dzień w takim samym układzie

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jaki jest różnica między webinarem a szkoleniem on-line?

Webinary są krótszą (max 4h), nieco mniej interaktywną formą. Podzielone są na część merytoryczną oraz panel dyskusyjny trwający od 1h do 2h, w zależności od liczby zadawanych pytań.

Szkolenie on-line to dłuższa (min. 6h dziennie) bardziej rozbudowana formuła, z możliwością różnych ćwiczeń aktywizujących m.in. pracą w w break-out roomach (mini pokojach), tworzeniem wspólnych whiteboardów. W szkoleniu on-line bierze udział nie więcej niż 15 uczestników.

Czy potrzebny jest specjalny program, aby wziąć udział w spotkaniu?

Nie. Aby wziąć udział w webinarze czy szkoleniu on-line wystarczy posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki. W przypadku webinarów możliwe jest także połączenie poprzez urządzenie mobilne. Szczegółowa specyfikacja wymagań dostępna u Organizatora.

Kompetea all rights reserved

HR Business Partner w rzeczywistości VUCA
13-15.05.2020
1390 zł + 23% VAT
webinar