Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenia on-line oraz webinary w technologii live streaming to nowoczesna, interaktywna forma nabywania kompetencji w czasie rzeczywistym.
 Niezależnie od tego gdzie  jesteś – w domu, czy w pracy, w Polsce czy za granicą – wystarczy komputer albo urządzenie mobilne z dostępem do internetu, by zdobyć nowe kompetencje.

ZYSKUJESZ:

CZAS

który poświęciłbyś na dojazd

PIENIĄDZE

związane z ewentualnym zakwaterowaniem czy dojazdem

NAGRANIE

ze szkolenia (w przypadku realizacji przez BUR) oraz 1h konsultacji z trenerem

CERTYFIKAT

w formie elektronicznej lub papierowej
Jak to wygląda w praktyce?

widzisz i słyszysz trenera prowadzącego szkolenie, w czasie rzeczywistym

widzisz wyświetlaną prezentację

masz możliwość zadawania pytań na czacie oraz przy użyciu mikrofonu

pracujesz w mniejszych zespołach w tzw. breakout rooms – mini pokojach konferencyjnych

trener udostępnia Ci w trakcie szkolenia dodatkowe pliki, ankiety, zadaje pytania, notuje na tablicy etc.

ZAKRES MERYTORYCZNY

Mobbing i dyskryminacja w pracy są kwestiami problematycznymi dla dużej liczby firm. Zjawiska te wpływają niekorzystnie na atmosferę i wydajność pracy. Są także powodem procesów sądowych, co może prowadzić do utraty dobrego imienia firmy, która nie zwalcza mobbingu i zachowań dyskryminacyjnych, a z drugiej może być źródłem odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawców. Przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy, ale jeżeli firma wdraża elementy polityki antymobbingowej i szkoli pracowników z rozpoznawania i zwalczania mobbingu – może zostać zwolniona z konieczności wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień, nawet jeśli pracownik faktycznie został dotknięty mobbingiem (wyrok Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2011 r., sygn. I PK 35/11).

Pojęcie i definicje mobbingu

 • W ujęciu psychologicznym
 • W ujęciu prawnym
 • Czy można prowadzić monitoring pracowników
 • Poczta elektroniczna pracownika – służbowa czy prywatna

Mobbing w organizacji

 • Przyczyny i uwarunkowania mobbingu
 • Przyczyny organizacyjne, w tym cechy zarządzającego organizacją
 • Osobowość mobbera
 • Przejawy i fazy mobbingu
 • Podział zachowań mobbingowych wg Leymanna
 • Uporczywość i długotrwałość zachowań
 • Metody odróżniania konfliktów interpersonalnych od konfliktów o charakterze mobbingu

Rodzaje mobbingu ze względu na schemat relacji (schematy strukturalne)

 • Mobbing na linii przełożony – podwładny (w tym prezentacje audiowizualne jako przykłady)
 • Mobbing na linii podwładny – przełożony (w tym prezentacje audiowizualne jako przykłady)
 • Mobbing pomiędzy współpracownikami (w tym prezentacje audiowizualne jako przykłady)
 • Nękanie a zastraszanie
 • Skutki lobbingu
 • Konsekwencje finansowe
 • Konsekwencje w sferze HR
 • Konsekwencje w obszarze PR
 • Skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej

Obowiązek przeciwdziałania i reagowania na mobbing

 • Roszczenia pracownika związane z mobbingiem
 • Roszczenie regresowe pracodawcy

Zasady ustalania i zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy

Mobbing a dyskryminacja (nierówne traktowanie)

 • Definicja dyskryminacji w ustawodawstwie polskim
 • Dyskryminacja a mobbing

Przebieg szkolenia on-line:

____  09:00 | start

09:10 – 11:00 | blok merytoryczny

11:00 – 11:10  | przerwa

11:10 – 13:00  | blok merytoryczny

13:00 – 13:10  | przerwa

13:10 – 14:30  | panel dyskusyjny *czas trwania zależny od ilości zadawanych pytań

14:30   ____ | koniec

PRELEGENT

Prawnik/Trener z zakresu prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy, z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń m.in. dla organów administracji rządowej, urzędów wojewódzkich i przedsiębiorstw z sektora prywatnego. Wykładowca akademicki.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jaki jest różnica między webinarem a szkoleniem on-line?

Webinary są krótszą (max 4h), nieco mniej interaktywną formą. Podzielone są na część merytoryczną oraz panel dyskusyjny trwający od 1h do 2h, w zależności od liczby zadawanych pytań.

Szkolenie on-line to dłuższa (min. 6h dziennie) bardziej rozbudowana formuła, z możliwością różnych ćwiczeń aktywizujących m.in. pracą w w break-out roomach (mini pokojach), tworzeniem wspólnych whiteboardów. W szkoleniu on-line bierze udział nie więcej niż 15 uczestników.

Czy potrzebny jest specjalny program, aby wziąć udział w spotkaniu?

Nie. Aby wziąć udział w webinarze czy szkoleniu on-line wystarczy posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki. W przypadku webinarów możliwe jest także połączenie poprzez urządzenie mobilne. Szczegółowa specyfikacja wymagań dostępna u Organizatora.

Kompetea all rights reserved

Praktyki w zakresie działań antymobbingowych
03.04.2020
590 zł + 23% VAT
webinar