Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenia on-line oraz webinary w technologii live streaming to nowoczesna, interaktywna forma nabywania kompetencji w czasie rzeczywistym.
 Niezależnie od tego gdzie  jesteś – w domu, czy w pracy, w Polsce czy za granicą – wystarczy komputer albo urządzenie mobilne z dostępem do internetu, by zdobyć nowe kompetencje.

ZYSKUJESZ:

CZAS

który poświęciłbyś na dojazd

PIENIĄDZE

związane z ewentualnym zakwaterowaniem czy dojazdem

NAGRANIE

ze szkolenia (w przypadku realizacji przez BUR) oraz 1h konsultacji z trenerem

CERTYFIKAT

w formie elektronicznej lub papierowej
Jak to wygląda w praktyce?

widzisz i słyszysz trenera prowadzącego szkolenie, w czasie rzeczywistym

widzisz wyświetlaną prezentację

masz możliwość zadawania pytań na czacie oraz przy użyciu mikrofonu

pracujesz w mniejszych zespołach w tzw. breakout rooms – mini pokojach konferencyjnych

trener udostępnia Ci w trakcie szkolenia dodatkowe pliki, ankiety, zadaje pytania, notuje na tablicy etc.

To szkolenie dostępne jest także w wersji stacjonarnej >>> SPRAWDŹ <<<

ZAKRES MERYTORYCZNY

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania HR, menedżerów i pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej i płacowej.

 Korzyści ze szkolenia:
 • Przeanalizowane zostaną wspólnie i przećwiczone zasady i konkretne metody wartościowania stanowisk pracy i kształtowania systemu wynagrodzeń zasadniczych adekwatnych do różnych grup zawodowych.
 • Uczestnicy zostaną przygotowani do prowadzenia projektu opracowania, zakomunikowania w Organizacji i realnego wdrożenia wartościowania stanowisk pracy, wraz z ukształtowaniem systemu wynagrodzeń stałych.
 • Przekazana zostanie uczestnikom wiedza w zakresie nowoczesnych, stosowanych na rynku metod wartościowania wraz z ich zaletami i wadami oraz rekomendacjami stosowania zależnie od wielkości, specyfiki i charakteru organizacji i jej stanowisk.
 • Zaprezentowane zostaną sposoby porównywania wysokości wynagrodzeń względem rynku wraz z oceną przydatności dostępnych na rynku raportów płacowych.
 • Przećwiczone zostaną metody prowadzenia projektu wartościowania stanowisk pracy, a także budowania efektywnego systemu wynagradzania z użyciem niektórych gotowych dokumentów do wykorzystania lub zmiany.

Dzień 1. Wartościowanie stanowisk pracy.

Cele dnia :
 • Ustalenie czym dokładnie jest, a czym nie jest Wartościowanie Stanowisk Pracy, do czego może być ono przydatne w organizacji,
 • Poznanie stosowanych na rynku pracy metod Wartościowania Stanowisk Pracy, ustalenie zawartości maksymalnej i optymalnej schematu wartościowania Stanowisk Pracy,
 • Zmierzenie się z wartościowaniem stanowisk pracy – poznanie metodologii wartościowania, wagi i znaczenia poszczególnych kryteriów wartościowania, prawidłowych sposobów wartościowania, wyzwań które się z tym wiążą.
Program dnia :
 1. Wartościowanie Stanowisk Pracy:
  • Definicja, użyteczność, wykorzystanie Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Znaczenie Wartościowania Stanowisk Pracy z punktu widzenia prawa pracy,
  • Wartościowanie Stanowisk Pracy a ocena osób je zajmujących – wyzwania i rozróżnienie.
 2. Metody wartościowania i ich występowanie na rynku pracy:
  • Metody Wartościowania Stanowisk Pracy – kilka metod,
  • Użyteczność poszczególnych metod Wartościowania Stanowisk Pracy zależnie od potrzeb i specyfiki organizacji,
  • Realne stosowanie metod Wartościowania Stanowisk Pracy na rynku pracy, mody i trendy, przykłady schematów wartościowania,
  • Wartościowanie Stanowisk Pracy a mapowanie stanowisk – rozróżnienie, zastosowanie.
 3. Baza Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Opis stanowiska pracy,
  • Inne dokumenty przydatne w Wartościowaniu Stanowisk Pracy,
  • Metody radzenia sobie, jeśli z dokumentów nie płyną użyteczne informacje do Wartościowania Stanowisk Pracy.
 4. Procedury Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Przećwiczenie procedury Wartościowania Stanowisk Pracy kolejnymi metodami (rangowanie, porównywanie parami, klasyfikacja stanowisk, metoda analityczno-punktowa),
  • Przećwiczenie procedury posługiwania się metodami zastępczymi do Wartościowania Stanowisk Pracy (mapowanie stanowisk, carrier map).
 5. Dobór metody Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Kryteria Wartościowania Stanowisk Pracy a późniejsze wyniki wartościowania,
  • Dobór metody Wartościowania Stanowisk Pracy a późniejsze zarządzanie systemem wynagrodzeń,
  • Dobór metody Wartościowania Stanowisk Pracy a możliwości porównywania wynagrodzeń z rynkiem,
  • Wybór metody Wartościowania Stanowisk Pracy dostosowanej do specyfiki branży i charakterystyki stanowisk pracy w firmie.
 6. Uwzględnienie ścieżki kariery stanowiskowej i płacowej w ramach Wartościowania Stanowisk Pracy i jej znaczenie dla późniejszych procesów : rekrutacji i selekcji, oceny okresowej i motywowania oraz prawidłowej polityki płacowej i awansowej:
  • Znaczenie gradacji stanowisk dla doboru, utrzymania i motywacji pracowników oraz ich wynagradzania,
  • Jak prawidłowo uwzględnić gradację stanowisk w Wartościowania Stanowisk Pracy:
   • Awans płacowy w obrębie stanowiska i poza stanowiskiem,
   • Metoda kroków awansowych naturalnych i ryzykownych,
  • Znaczenie gradacji dla późniejszych decyzji personalnych wobec pracownika.
 7. Wyniki Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Wyniki wycen indywidulanych,
  • Finalna wycena stanowiska,
  • Punktacja (wyceny), ranking stanowisk, taryfikacja stanowisk (gradacja),
  • Rola moderatora w Wartościowaniu Stanowisk Pracy.
 8. Instrukcja Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Zakres i forma instrukcji, jej znaczenie w procesie Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Ogólne i szczegółowe wskazówki dla osób wartościujących stanowiska pracy,
  • Zapisy do Instrukcji – przykłady z rynku,
  • Praktyczne posługiwanie się Instrukcją,
  • Rekomendowany wzór i zakres Instrukcji Wartościowania Stanowisk Pracy.

Dzień 2. Warsztat z zakresu wdrażania projektu Wartościowania Stanowisk Pracy w Organizacji.

Cele dnia :
 • Przećwiczenie modelowania etapów projektu Wartościowania Stanowisk Pracy, w tym tworzenia karty projektu Wartościowania Stanowisk Pracy pomocnej w organizacji akcji wartościowania w Organizacji i wdrożeniu wyników wartościowania,
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do zarządzania projektem Wartościowania Stanowisk Pracy i realizacji akcji wartościowania, w tym w zakresie typowych wyzwań i sposobów radzenia sobie z nimi,
 • Ustalenie zakresu wdrożenia wyników Wartościowania Stanowisk Pracy w polityce płacowej firmy.
Program dnia :

Przeprowadzenie projektu Wartościowania Stanowisk Pracy:

 • Cele i korzyści projektu Wartościowania Stanowisk Pracy,
 • Podział ról i odpowiedzialności w projekcie:
  • Osoby zarządzające projektem wartościowania stanowisk pracy – zakres zadań i odpowiedzialność zespołu / stanowiska ds. Wartościowania Stanowisk Pracy
  • Komisja wartościująca – osoby wartościujące stanowiska – wybór osób i znaczenie tego wyboru dla akcji Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Szczególna rola moderatora prac Komisji,
  • Partycypacja zarządu, kadry kierowniczej i pracowników w procesie Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Miejsce i rola reprezentacji pracowników w procesie Wartościowania Stanowisk Pracy,
 • Przebieg projektu Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Etapy projektu i zakres prac Wartościowania Stanowisk Pracy, harmonogram prac,
  • Zakres i forma przygotowania osób wartościujących, moderatora i osób zarządzających projektem,
  • Przygotowanie akcji Wartościowania Stanowisk Pracy, sprawy organizacyjne i formalne,
  • Przeprowadzenie Wartościowania Stanowisk Pracy, dokumentowanie wyników prac,
  • Konstruowanie siatki płac na podstawie wyników Wartościowania Stanowisk Pracy:
   • Ranking stanowisk na podstawie wyników wartościowania,
   • Ustalanie gradów, taryfikacji,
   • Analityka płacowa, porównywanie wynagrodzeń z rynkiem i raporty płacowe (przykłady z rynku, ćwiczenia),
   • Metodyka określania wynagrodzeń adekwatnych do zakresów zadań na stanowiskach pracy i wynagrodzeń na rynku pracy,
  • Polityka kształtowania płac zasadniczych na bazie Wartościowania Stanowisk Pracy:
   • Sporządzanie założeń do systemu wynagrodzeń stałych,
   • Racjonalizacja podejścia do wynagrodzeń w organizacji; polityka kształtowania płac zasadniczych względem rynku – zasady kształtowania, wykorzystanie benchmarków płacowych i raportów wynagrodzeniowych w praktyce, podejście do płac na tle branży i rynku regionalnego,
   • Sporządzenie finalnego taryfikatora i siatki płac oraz zaszeregowania stanowisk,
   • Koszty zmian wynagrodzeń a metody alternatywne, polityka dojścia do minimów i maksimów płacowych,
   • Analiza długofalowych i pochodnych kosztów nowego systemu wynagradzania,
  • Formalne aspekty wdrażania nowego systemu wynagradzania:
   • Komunikacja wyników Wartościowania Stanowisk Pracy, obsługa odwołań od wyników wartościowania,
   • Regulamin wynagradzania lub zapisy do zakładowego układu zbiorowego pracy,
   • Zmiany w dokumentach personalnych dot. warunków wynagradzania (w tym regulaminy wynagradzania i układy zbiorowe pracy oraz indywidualne umowy i pracę),
 • Kluczowe ryzyka i czynniki sukcesu projektu, sterowanie nimi,
 • Realizacja projektu wartościowania własnymi siłami oraz przy współudziale firmy doradczej:
  • Korzyści i ryzyka prowadzenia projektu własnymi siłami oraz przy współudziale firmy doradczej,
  • Koszty, korzyści, harmonogram projektu i podział ról w projekcie prowadzonym przy współudziale firmy doradczej, zakres odpowiedzialności firmy doradczej,
 • Rozwiązania informatyczne w projekcie.

Zasady późniejszej aktualizacji tabel płac a koszty wynagradzania w czasie:

 • Wdrożenie jednolitych sposobów ustalania wynagrodzeń w firmie; taryfikator, tabele płac a ścieżki rozwoju, awansów i karier w organizacji,
 • Korzystanie z rynkowych przeglądów płacowych i benchmarków organizacyjnych:
  • Analiza wynagrodzeń wpisana w stałą praktykę firmy,
  • Okresowe zbieranie i weryfikacja informacji o wynagrodzeniach – raporty płacowe,
 • Wdrożenie mechanizmów aktualizacji wynagrodzeń w firmie z zachowaniem motywacyjnej funkcji podwyżek:
  • Zasady podwyżek płac zasadniczych akcyjnych, okresowych i indywidualnych,
  • Decentralizacja wynagrodzeń w firmie – przygotowanie menedżerów do zarządzania wynagrodzeniami – wady i zalety podejścia.
 • Przygotowanie do negocjacji z reprezentacją pracowników nowego systemu wynagradzania:
  • Aspekty formalne negocjacji,
  • Przygotowanie do negocjacji i strategie negocjacyjne,
  • Porozumienie lub brak porozumienia a wdrożenie nowych rozwiązań płacowych.

Przebieg szkolenia on-line:

Dzień 1 – Dzień 2

____  09:00 | start

09:05 – 10:30 | blok merytoryczny

10:30 – 10:45  | przerwa

10:45 – 12:15  | blok merytoryczny

12:15 – 13:00  | przerwa

13:00 – 14:30  | blok merytoryczny

14:30 – 14:45  | przerwa

14:45 – 16:15  | blok merytoryczny

16:15   ____ | koniec

*każdy dzień w takim samym układzie

PRELEGENT

trener Kompetea Irmina Gocan

Dr Irmina Gocan | MBA

Posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR business partner w dużych organizacjach m.in. PSE S.A., PGE S.A., a do niedawna Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego ds. Strategii HR i Rozwoju w Poczcie Polskiej S.A., która jest największym polskim pracodawcą.

W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także systemy pozyskiwania, angażowania i motywowania pracowników. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, opisy stanowisk pracy i wartościowanie, systemy wynagradzania, systemy motywowania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, zwolnień i outplacementu.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jaki jest różnica między webinarem a szkoleniem on-line?

Webinary są krótszą (max 4h), nieco mniej interaktywną formą. Podzielone są na część merytoryczną oraz panel dyskusyjny trwający od 1h do 2h, w zależności od liczby zadawanych pytań.

Szkolenie on-line to dłuższa (min. 6h dziennie) bardziej rozbudowana formuła, z możliwością różnych ćwiczeń aktywizujących m.in. pracą w w break-out roomach (mini pokojach), tworzeniem wspólnych whiteboardów. W szkoleniu on-line bierze udział nie więcej niż 15 uczestników.

Czy potrzebny jest specjalny program, aby wziąć udział w spotkaniu?

Nie. Aby wziąć udział w webinarze czy szkoleniu on-line wystarczy posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki. W przypadku webinarów możliwe jest także połączenie poprzez urządzenie mobilne. Szczegółowa specyfikacja wymagań dostępna u Organizatora.

Kompetea all rights reserved

Wartościowanie stanowisk pracy i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji
16-17.04.2020
1290 zł + 23% VAT
webinar