Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Doradztwo personalne

Planning, risk and strategy in business concept, businessman gambling placing wooden block on a tower with meeting background.vintage tone Retro filter effect,soft focus,low light.(selective focus)

Zespół naszych konsultantów, bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz aktualnych trendach rynkowych, wspiera organizacje w budowaniu, wdrażaniu, reorganizacji działów personalnych lub poszczególnych procesów personalnych. Przygotowujemy przedsiębiorstwa do zmian jakie zachodzą w otoczeniu biznesowym.

Strategia HR

 • Opracowanie/ aktualizacja/ parametryzacja strategii HR
 • Wyznaczanie i parametryzacja inicjatyw strategicznych HR
 • Opracowanie/ aktualizacja polityki personalnej na wybrane lata i polityk obszarowych HR

,,Powiązanie strategii HR ze strategią i potrzebami biznesu jest dla nas priorytetem. Firma może też godzić uwarunkowania strategiczne z potrzebami kadry kierowniczej i pracowników.”

Kształtowanie i rozwój zespołów HR

 • Budowa struktury HR w firmie
 • Kształtowanie i rozwój zespołów HR
 • Budowa rozwiązań HR Business Partneringu; kształtowanie i rozwój zespołów Business Partnerów HR
 • Budowa pozycji biznesowej zespołu HR w organizacji

,,Zespół HR oraz HR Business Partnerzy mają za zadanie wspierać kadrę menedżerską firmy w realizacji celów biznesowych. HR wspiera też menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników.”

Controlling HR

 • Organizacja controlingu HR w firmie
 • Opracowywanie kart wskaźników dla poszczególnych funkcji HR
 • Opis i tworzenie mapy procesów HR
 • Audyt i optymalizacja procesów HR
 • Wdrożenie metodyki zarządzania projektami w HR
 • Analiza ryzyk w HR i procedury zarządzania ryzykiem HR

,,Efektywnie doskonalić można tylko to, co da się zmierzyć i porównać. Sukces też można sparametryzować.”

Kształtowanie kultury organizacyjnej

 • Diagnoza i kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Kodeksy etyki – opracowanie i wdrażanie
 • Kodeksy wartości – opracowanie i wdrażanie
 • Budowanie zaangażowania
 • Systemy motywacji w oparciu o EVP
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Kreowanie klimatu efektywności, dbałości o jakość, innowacyjności

,,Kultura organizacyjna może skutecznie wspierać aktywność i zaangażowanie pracowników. Twórzmy pozytywny klimat, by ludziom chciało się pracować.”

Komunikacja

 • Diagnoza i kształtowanie efektywnej komunikacji, budowa systemów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Budowanie strategii wzmacniania marki pracodawcy na zewnątrz i wewnątrz organizacji, realizacja działań wizerunkowych
 • Badania opinii, satysfakcji i zaangażowania pracowników
 • Budowanie systemowych rozwiązań dialogu z reprezentacją załogi

,,Zaufanie pracowników do kadry kierowniczej rodzi się wtedy, gdy menedżer pierwszy udziela rzetelnej i kompletnej informacji. Pozytywny wizerunek pracodawcy też budowany jest na zaufaniu.”

Etatyzacja

 • Kształtowanie, zmiana, optymalizacja struktur organizacyjnych
 • Audyt organizacyjny
 • Optymalizacja procesów biznesowych
 • Opracowywanie etatyzacji rocznej i wieloletniej
 • Opisy stanowisk pracy – projektowanie/optymalizacja
 • Globalny audyt personalny wszystkich zatrudnionych

Dobór pracowników

 • Procedura rekrutacji i selekcji
 • Prowadzenie Assessment Center
 • Prowadzenie testów predyspozycji zawodowych
 • Programy stażowe
 • Adaptacja zawodowa

,,Dobór odpowiedniej kadry jest kluczem do sukcesu menedżerskiego. Menedżer pracuje poprzez swój zespół.”

Ocena potencjału zawodowego

 • Diagnoza kompetencji
 • Development Center
 • Opracowanie i wdrażanie modelu kompetencji i systemu zarządzania kompetencjami
 • Wdrażanie systemów ocen kompetencyjnych (w tym 180 i 360 stopni)

,,Aby pracownik korzystał w pełni z własnego potencjału zawodowego, najpierw musi go odkryć. Może mu w tym pomóc sprawny system diagnozowania kompetencji.”

Rozwój pracowników

 • Budowanie systemów rozwoju zawodowego
 • Opracowywanie procedur zarządzania szkoleniami i kontraktowania usług szkoleniowych
 • Opracowanie, realizacja i wdrażanie programów coachingowych oraz mentoringowych
 • Budowanie rozwiaząń e-learningowych

,,Każdy pracownik powinien aktualizować wiedzę i doskonalić się aby sprostać wyzwaniom zawodowym nie tylko dziś, ale też w przyszłości. Wyzwaniem HR jest wsparcie rozwoju wszystkich pracowników przy optymalnym poziomie budżetów szkoleniowych.”

Zintegrowany rozwój pracowników

 • Opracowanie i wdrażanie programów zarządzania talentami
 • Opracowanie i wdrażanie programów zarządzania kadrą kluczową (ekspercką)
 • Opracowanie i wdrażanie ścieżek karier, awansów i sukcesji
 • Opracowanie, realizacja i wdrażanie programów trenerów wewnętrznych
 • Systemy zarządzania wiedzą

,,Rozwój kadry o wysokim potencjale jest kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej Firmy na rynku. Najlepsi pracownicy przenoszą firmę z dziś do przyszłości.”

Rozwój przywództwa

 • Budowa systemów zarządzania zmianą
 • Rozwój menedżerów w zakresie zarządzania zmianą
 • Budowania efektywnych profili menedżerskich dla firmy
 • Ocena i kształtowanie stylów menedżerskich

,,Kadra kierownicza jest motorem działań organizacji. Dlatego musi być sprawna i skutecznie przewodzić pozostałem członkom organizacji w kierunku realizacji zamierzeń organizacji.”

Motywowanie i wynagradzanie

 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Opracowanie i wdrażanie polityki wynagradzania i systemów podwyżkowych
 • Opracowanie regulaminów wynagradzania
  Opracowanie i wdrażanie rozwiązań optymalizacji wynagradzania
 • Systemy zarządzania wynikami
 • Systemy zarządzania przez cele
 • Systemy wynagradzania i premiowania
 • System motywowania pracowników
 • Systemy nagród i bonusów

,,Firma osiągając zysk, powinna w części dzielić się nim z członkami organizacji. Tylko dzięki temu zaskarbi sobie lojalność i motywację menedżerów i pracowników.”

Rozwiązywanie umów o pracę

 • Wsparcie restrukturyzacji zatrudnienia
 • Długofalowe, łagodne modelowanie stanu zatrudnienia
 • Programy dobrowolnych odejść
 • Zwolnienia grupowe
 • Outplacement
 • Przeciwdziałanie wysokiej fluktuacji kadry

,,Niezależnie od koniunktury gospodarczej i sytuacji na rynku pracy najlepsi pracownicy powinni pozostawać w Firmie, a najsłabsi odchodzić.”

Aspekty prawne w HR

 • Audyt zgodności z prawem w obszarze HR
 • Przygotowywanie procedur i wzorów dokumentów zgodnych z obowiązujących prawem pracy
 • Opracowanie regulaminów pracy i rozwiązań dot. czasu pracy
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

,,Zgodność z prawem pracy to podstawa budowy wszystkich rozwiązań HR. Polskie prawo pracy jest wyzwaniem nawet dla najlepszych zespołów HR.”

Kompetea all rights reserved