Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte to działania „szyte na miarę” dla danej organizacji (firmy, fundacji czy jednostki publicznej lub samorządu). Są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie tego procesu, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu, od momentu badania potrzeb, aż po wdrożenie. Szkolenie zamknięte zawsze bowiem poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami, a zamyka raport poszkoleniowy, zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

1. Analiza potrzeb szkoleniowych

Projektując szkolenia zamknięte zawsze dopasowujemy je do potrzeb organizacji, uwzględniając kontekst organizacyjny i rynkowy oraz aktualne cele stawiane przed uczestnikami szkolenia. W tym celu przeprowadzamy anonimowe ankiety on-line dla uczestników, wywiady z menedżerami, przedstawicielami HR, a w szczególnych przypadkach również badania focusowe.

2. Przedstawienie programu i planu szkolenia
3. Realizacja szkolenia
4. Raport poszkoleniowy
5. Follow-up

SPRAWDŹ OBSZARY SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH:

LUB WYŚLIJ FORMULARZ:

  Imię i nazwisko* E-mail* Firma* Telefon

  Potrzeba szkoleniowa/ wstępny zakres merytoryczny*

  Grupa docelowa (ilość osób, dział/stanowiska ect.)*

  Czas i miejsce realizacji (ilość dni, preferowany termin i miejsce etc.)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kompetea Sp. z o.o. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłania zapytania.*

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w celu otrzymywania tych informacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego

  Twoje dane są bezpieczne. Zapoznaj się z polityką prywatności.

  Kompetea all rights reserved