Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte to działania „szyte na miarę” dla danej organizacji (firmy, fundacji czy jednostki publicznej lub samorządu). Są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – każdy z uczestników za pomocą e-mailowej konsultacji uzyskuje od trenera odpowiedzi na swoje pytania związane z wdrażaniem do praktyki wiedzy i umiejętności ze szkolenia –  dzięki temu przedłużony zostaje czas nauki i wzmocnione jest zaangażowanie uczestników

1. Analiza potrzeb szkoleniowych

Projektując szkolenia zamknięte zawsze dopasowujemy je do potrzeb organizacji, uwzględniając kontekst organizacyjny i rynkowy oraz aktualne cele stawiane przed uczestnikami szkolenia. W tym celu przeprowadzamy anonimowe ankiety on-line dla uczestników, wywiady z menedżerami, przedstawicielami HR, a w szczególnych przypadkach również badania focusowe.

2. Przedstawienie programu i planu szkolenia
3. Realizacja szkolenia
4. Raport poszkoleniowy
5. Follow-up

SPRAWDŹ OBSZARY SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH:

LUB WYŚLIJ FORMULARZ:

Imię i nazwisko* E-mail* Firma* Telefon

Potrzeba szkoleniowa/ wstępny zakres merytoryczny*

Czas i miejsce realizacji (ilość dni, preferowany termin i miejsce etc.)

Grupa docelowa (ilość osób, dział/stanowiska ect.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kompetea Sp. z o.o. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłania zapytania.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w celu otrzymywania tych informacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego

Twoje dane są bezpieczne. Zapoznaj się z polityką prywatności.


Kompetea all rights reserved