Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenia zamknięte

Korzyści ze szkolenia zamkniętego

osadzenie” tematu szkolenia w realiach organizacji/ praca na wewnętrznych procesach, dokumentach, rzeczywistych, konkretnych sytuacjach

możliwość określenia poziomu wiedzy Uczestników przed i po szkoleniu/ przeprowadzenie pre- i post-testu

 realizacja szkolenia w preferowanym terminie, miejscu i czasie / to Klient ostatecznie decyduje gdzie i kiedy odbędzie się szkolenie, a także ile czasu może na nie poświęcić

rekomendacja dalszych działań / w ramach raportu poszkoleniowego Klient otrzymuje rekomendacje dalszych działań; często jest to punkt wyjścia do kolejnych projektów czy to w ramach doradztwa, mentoringu, coachingu czy rozbudowanych cykli szkoleniowych

 opłacalność już przy grupach 4-5 osobowych / oszczędność kosztów związana z delegowaniem pracowników na szkolenia otwarte wyjazdowe

Etapy realizacji szkolenia zamkniętego

1. Analiza potrzeb szkoleniowych

  • Wariant I – zdalna: rozmowa telefoniczna z osobą odpowiedzialną za szkolenie po stronie Klienta, ankiety www dla uczestników szkolenia, rozmowa telefoniczna z wybranymi uczestnikami
  • Wariant II* – uczestnicząca: spotkanie z Klientem, wywiady z wybranymi uczestnikami, obserwacja wybranych uczestników w środowisku pracy lub pełen audyt

2. Przygotowanie programu szkolenia

3. Realizacja szkolenia

Na tym etapie pomagamy w zakresie wynajmu sal, sprzętu, rezerwacji miejsc noclegowych, organizacji imprez integracyjnych itp.

4. Raport poszkoleniowy + E-Konsultacja

Raport poszkoleniowy przygotowany przez trenera zawiera m.in. podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet poszkoleniowych, rekomendację przyszłych działań.

Dodatkowo przez okres 30 dni dajemy możliwość E-KONSULTACJI z trenerem, które służą doprecyzowaniu, uzupełnieniu wiedzy ze szkolenia, a także uzyskaniu odpowiedzi na konkretne wątpliwości.

5. Follow-up*

… czyli podążanie za nabytymi umiejętnościami.

W ramach follow-up trener spotyka się z uczestnikami podczas 1-dniowego szkolenia, którego celem jest utrwalenie zdobytej wiedzy, omówienie trudności napotkanych w środowisku pracy, czy wypracowanie nowych rozwiązań.

* opcjonalnie, płatne dodatkowo

Zapytaj o szkolenie zamknięte dla swojej firmy

Imię i nazwisko* E-mail* Firma* Telefon

Potrzeba szkoleniowa/ wstępny zakres merytoryczny*

Czas i miejsce realizacji (ilość dni, preferowany termin i miejsce etc.)

Grupa docelowa (ilość osób, dział/stanowiska ect.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kompetea Sp. z o.o. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłania zapytania.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w celu otrzymywania tych informacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego

Twoje dane są bezpieczne. Zapoznaj się z polityką prywatności.


Kompetea all rights reserved