Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

test MTQ diagnostyka Kompetea
diagnostyka Test ILM72 Kompetea

Kwestionariusz ILM72

Test ILM72 jest przeznaczony dla menedżerów oraz osób przygotowujących się do roli kierowniczej i weryfikuje przyjęty lub przeważający indywidualny styl przywództwa. Test pomaga również w określeniu obszarów do rozwoju i zaplanowaniu skutecznych interwencji.

test MTQ diagnostyka Kompetea

Kwestionariusz MTQ48

Test MTQ48 bada odporność psychiczną (mental toughness) czyli „cechę osobowości określającą w znaczący sposób, jak ludzie radzą sobie ze stresem, presją, wyzwaniami… niezależnie od sytuacji”. Odporność psychiczna jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.  

test MAPP diagnostyka Kompetea

MAPP

Technika MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential) jest narzędziem służącym do określania potencjału osoby, zwłaszcza w sferze zawodowej, poprzez analizę jej motywacji wewnętrznej tj. posiadanych naturalnych nastawień, upodobań i skłonności.

test Facet5 diagnostyka Kompetea

Facet5

Facet5 to system badania osobowości zawodowej, dający konkretną informację zwrotną jak posiadane kompetencje, mocne strony i potencjał pracownika mogą być efektywnie wykorzystane, jakie obszary wymagają wzmocnienia oraz które wpływają na wydajność zawodową.

Potencjał Zawodowy CCQ

Oparty jest na znanej koncepcji typów osobowości MBTI  i pozwala na ocenę obszarów naturalnych predyspozycji zawodowych. Ma szerokie zastosowanie praktyczne w obszarze rozwoju i doskonalenia efektywności osobistej, zespołowej oraz organizacyjnej.

Insights Discovery

Insights Discovery to model opisujący indywidualny styl funkcjonowania człowieka – każdy jest inny, niepowtarzalny, ma indywidualne potrzeby i oczekiwania, może wnieść inne wartości do firmy. Insights Discovery wykorzystywany jest do budowania efektywnych zespołów, świadomego przywództwa czy skutecznej sprzedaży.

Kompetea all rights reserved