Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Insights Discovery

Insights Discovery to model opisujący indywidualne preferencje funkcjonowania człowieka – sposób działania, oczekiwania, potrzeby, motywatory. Naczelnym celem testu Insights Discovery® jest poznanie, zrozumienie i akceptacja zachowań swoich jak i innych ludzi w zespole, czy organizacji. Wykorzystywany jest to samorozwoju, budowania zespołów, sprzedaży.

Model opiera się na teorii typów psychologicznych C. G. Junga a dokładniej na trzech zdefiniowanych przez niego wymiarach: Ekstrawersja-Introwersja, Myślenie-Uczucia oraz Doznania-Intuicja. W oparciu o ten podział, Insights Discovery™ wyróżnia osiem typów, za którymi stoją pewne charakterystyczne kompetencje psychologiczne. Model Insights Discovery™ jest łatwy w odbiorze, bowiem przekłada język psychologii na język kolorów symbolizujących określony zespół cech osobowości:

Podstawowy profil indywidualny Insights Discovery zawiera informacje na temat:

 • Ogólnego stylu funkcjonowania
 • Mocnych i słabych stron
 • Wartości wnoszonych do zespołu
 • Komunikowania się
 • Nieuświadomionych aspektów wizerunku
 • Typu antagonistycznego
 • Wskazówek dotyczących dalszego rozwoju
 • Grafy ukazujące styl funkcjonowania zarówno w okolicznościach sprzyjających jak i w stresie oraz pracę adaptacyjną

Insights Discovery jest więc idealny w przypadku chęci rozwoju pracowników, zwiększenia efektywności pracy ze współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, klientami. Dzięki znajomości energii kolorystycznych ludzi, a więc ich stylów funkcjonowania, jesteśmy bowiem w stanie lepiej budować relacje, rozumieć zachowania, po prostu się komunikować.

Dodatkowo profil ten można poszerzyć o rozdział:

 • Zarządzanie – czyli informacji w zakresie własnego stylu przywództwa, rozwoju kompetencji menedżerskich oraz mapy podległego zespołu
 • Skuteczna sprzedaż – czyli informacja o preferowanym stylu sprzedaży, a także całego procesu od identyfikowania potrzeb aż do finalizacji;
 • Rozwój osobisty – będący rozszerzeniem profilu podstawowego o zagadnienia kreatywności, czy zarządzania czasem
 • Pytania wspierające rozwój – stosowane w rekrutacji do określenia samoświadomości i elastyczności kandydata

Przebieg testu:

1. Test Insights Discovery® jest metodą samoopisową i polega na udzieleniu odpowiedzi online na 25 pytań. Czas wykonania testu to ok 20 – 30 minut.

2. Wynik badania czyli profil indywidualnego stylu funkcjonowania omawiany jest z licencjonowanym konsultantem – ok. 1-1,5h. Uczestnik badania otrzymuje raport oraz wskazówki rozwojowe.

Koszt:

900 zł + 23% VAT

Cena uwzględnia test profil podstawowy oraz feedback online.

Przy większej ilości zamówionych testów oraz dodatkowych profili cena ustalana jest indywidualnie.

Kompetea all rights reserved