Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Administracja Publiczna

Przedstawiamy Państwu propozycje programowe szkoleń zamkniętych stworzonych wyłącznie na potrzeby Administracji Publicznej.

Nasze szkolenia dla Administracji Publicznej łączą w sobie sprawdzone praktyki rynku biznesowego oraz możliwości jednostek Administracji Publicznej. Zachęcamy do zapoznania się z programami warsztatów w konkretnych obszarach działania – prawa, HR oraz budowania wizerunku.

Warsztaty w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi mają na celu integrować praktyki rynkowe z możliwościami administracji publicznej. Okazuje się bowiem, że obowiązujące przepisy i rozporządzenia są świetną bazą do budowania zaawansowanych rozwiązań nowoczesnej polityki personalnej – trzeba tyko odpowiednio poukładać procesy i uzupełnić o odpowiednie narzędzia.

Podczas szkoleń z naszym trenerem – prawnikiem, posiadającym wieloletnie doświadczenie w szkoleniach dla instytucji rządowych i samorządowych, uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, mobbingu, Nowelizacji KPA, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy ochrony danych osobowych itp. poparte najnowszymi orzeczeniami Sądu Najwyższego.

Wizerunek urzędu jest kształtowany od pierwszego kontaktu na płaszczyźnie pracownik administracji publicznej – interesariusz. Dzięki szkoleniom przygotowanym przez naszą ekspertkę do spraw PR, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą świadomego budowania wizerunku nowoczesnej i przyjaznej instytucji oraz otrzymają szereg rozwiązań, które będą wzmacniać postrzeganie ich jako profesjonalistów.

Kompetea all rights reserved