Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Administracja Publiczna

Nasze szkolenia i warsztaty dla pracowników Administracji Publicznej łączą w sobie sprawdzone praktyki rynku biznesowego, specyfikę pracy w Jednostkach Administracji Publicznej oraz bogate doświadczenie trenerów i konsultantów realizujących programy szkoleniowe w pracy z grupami pracowników wszystkich szczebli administracyjnych.
Zachęcamy do zapoznania się z Programami szkoleń realizowanych w formułach grup OTWARTYCH i ZAMKNIĘTYCH w poszczególnych obszarach specjalizacyjnych: Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Prawa, Profesjonalizacji umiejętności zawodowych oraz Budowania wizerunku.
Każde szkolenie otwarte dostępne jest także w formule:
  otwartej dedykowanej (w przypadku chęci zgłoszenia na szkolenie kilku osób z jednej jednostki prosimy o kontakt)
  zamkniętej
TEMATTERMINYCENACZAS TRWANIAPROGRAM
Efektywność osobista i stanowiskowa Naczelnika - zarządzanie w strukturze Administracji Publicznej 26-28.01.2022 on-line
28-30.03.2022 on-line
25-27.05.2022 Warszawa
2400 zł netto
2100 zł netto
3 dni / 21h
Efektywny proces szkoleniowy - metodyka projektowania, realizacji i oceny efektywności działań rozwojowych w organizacji09-11.02.2022 on-line
09-11.03.2022 Warszawa
06-08.04.2022 on-line
11-13.05.2022 Warszawa
2690 zł netto
2290 zł netto
3 dni / 21h
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w organizacji – przygotowanie programu profilaktyki systemowej07-08.03.2022 on-line
09-10.05.2022 on-line
1690 zł netto
1490 zł netto
2 dni/ 16h
Bezpieczny offboarding – skuteczne zarządzanie płynnością zatrudnienia i przeciwdziałanie luce pokoleniowej w organizacji07-08.03.2022 on-line
09-10.05.2022 on-line
1690 zł netto
1490 zł netto
2 dni/ 16h
Onboarding – program adaptacji pracowniczej17-18.02.2022 on-line
17-18.03.2022 Warszawa
11-12.04.2022 on-line
19-20.05.2022 Warszawa
09-10.06.2022 on-line
1790 zł netto
1590 zł netto
2 dni/ 16h
Praktyki w zakresie działań antymobbingowych25.03.2022 on-line
13.06.2022 on-line
870 zł netto
750 zł netto
1 dzień/ 7h
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania24.02.2022 on-line
07.04.2022 on-line
09.06.2022 on-line
870 zł netto
750 zł netto
1 dzień/ 7h
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych25.02.2022 on-line
08.04.2022 on-line
10.06.2022 on-line
870 zł netto
750 zł netto
1 dzień/ 7h
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem czasu pracyzapytaj o termin 750 zł netto
650 zł netto
1 dzień/ 7h
Kurs MS Excel – poziom podstawowy31.03-01.04.2022 on-line
19-20.05.2022 on-line
690 zł netto2 dni/ 16h
Kurs MS Excel – poziom średniozaawansowany31.03-01.04.2022 on-line
19-20.05.2022 on-line
690 zł netto2 dni/ 16h
Kurs MS Excel – poziom zaawansowany19-20.05.2022 on-line 850 zł netto2 dni/ 16h
Zarządzanie stresem - trening technik kontroli emocji i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu03-04.02.2022 on-line
07-08.04.2022 on-line
26-27.04.2022 Warszawa
02-03.06.2022 on-line
27-28.06.2022 Warszawa
1550 zł netto
1350 zł netto
2 dni/ 14h
Efektywna praca zdalna (on-line)zapytaj o termin

Warsztaty w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi mają na celu integrować praktyki rynkowe z możliwościami administracji publicznej. Okazuje się bowiem, że obowiązujące przepisy i rozporządzenia są świetną bazą do budowania zaawansowanych rozwiązań nowoczesnej polityki personalnej – trzeba tyko odpowiednio poukładać procesy i uzupełnić o odpowiednie narzędzia.

Wizerunek urzędu jest kształtowany od pierwszego kontaktu na płaszczyźnie pracownik administracji publicznej – interesariusz. Dzięki szkoleniom przygotowanym przez naszą ekspertkę do spraw PR, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą świadomego budowania wizerunku nowoczesnej i przyjaznej instytucji oraz otrzymają szereg rozwiązań, które będą wzmacniać postrzeganie ich jako profesjonalistów.

Podczas szkoleń z naszym trenerem – prawnikiem, posiadającym wieloletnie doświadczenie w szkoleniach dla instytucji rządowych i samorządowych, uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, mobbingu, Nowelizacji KPA, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy ochrony danych osobowych itp. poparte najnowszymi orzeczeniami Sądu Najwyższego.

Kompetea all rights reserved