Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Profesjonalna asystentka czy sekretarka to skarb, bowiem jej praca przekłada się na wiele obszarów dobrego funkcjonowania firmy a także na wizerunek jaki buduje w oczach Gości. Od tego stanowiska wymaga się wiec nie tylko dobrej organizacji, czy opanowania, ale także znajomości biznesowej etykiety. I z tą myślą stworzyliśmy szkolenie dla asystentek i sekretarek. To interaktywne zajęcia, które poza merytoryką dają inspirację, refleksję i są zaproszeniem do dialogu. Uczestnicy otrzymają unikatową wiedzę i praktyczne wskazówki ważne dla wizerunku stanowiska asystentki zarządu/ sekreatrki.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla asystentek, sekretarek, specjalistów ds. organizacji biura.

 Korzyści ze szkolenia:
 • Zdobycie umiejętności i wiedzy na temat zasad budowania i umacniania własnej marki oraz marki reprezentowanej organizacji
 • Kreowanie profesjonalnego wizerunku asystentki/ sekretarki zgodnie z etykietą savoir vivre – poprzez zachowania, piękno słowa oraz wygląd i strój
 • Poszerzenie wiedzy i samoświadomości z zakresu swoich mocnych stron, sposobu komunikacji oraz etykiety w pracy asystentki.
 • Zwiększenie skuteczności w komunikowaniu się z Klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 Metody pracy:

Podczas spotkania wykorzystujemy metody warsztatowe, treningowe i coachingowe. Proponowane warsztaty mają charakter interaktywny. Są one inspiracją do doskonalenia siebie na wielu obszarach. Zajęcia prowadzone będą z udziałem całej grupy z wykorzystaniem filmu i metafory, w formie, ćwiczeń, dyskusji, mini wykładu, przykładów praktycznych, quizu oraz inspiracji.

Program szkolenia dla sekretarek i asystentek:

Być jednocześnie „wizytówką” i „gospodarzem” – tajemnica sukcesu asystentki.

 • Rozumienie swojej roli zawodowej.
 • Cechy osobowe i zawodowe doskonałej asystentki/ sekretarki.
 • Sekretariat jako ważne ogniwo w funkcjonowaniu organizacji – funkcje sekretariatu.

Marka osobista vs marka organizacji 

 • Wizerunek vs marka – podobieństwa i różnice.
 • Etapy budowania marki asystentki wg modelu 4XO.
 • Wpływ poszczególnych elementów wizerunku na wartość reprezentowanej organizacji.
 • Moje „Idealne JA” jak chcemy być postrzegane.

Znać się na ludziach – style komunikacyjne oraz skutki ich stosowania. 

 • Fundamenty – kim jest i co jest ważne dla: choleryka, melancholika, sangwinika i flegmatyka?
 • Jak rozpoznać i jak rozmawiać z danym typem osobowości? – praktyczne wskazówki.
 • Mój temperament a praca asystentki – mocne strony i słabości; jak widzimy siebie, a jak nas widzą inni; co pomaga, co przeszkadza; nad czym pracować w obsłudze klientów wewnętrznych i gości firmy?
 • Temperament a otwartość na zmiany – rozumienie własnych reakcji i zachowań współpracowników.

Organizacja i planowanie jako element warunkujący efektywność i skuteczność realizacji zadań

 • Zasady planowania w oparciu o cele własne i cele stanowiska pracy.
 • Planowanie zgodne z priorytetami – Zasada Eisenhowera zarządzanie i zależność pomiędzy priorytetami.
 • Reguły ważne w planowaniu – Metody efektywnego planowania dnia

Organizacja spotkań i konferencji min: (wybór i przygotowanie miejsca, tworzenie agendy, zaproszenia, obsługa gości, catering, wygląd asystentki podczas spotkania, i inne ważne wskazówki)

Skutecznie rozmawiać z klientami wewnętrznymi oraz kontrahentami i gośćmi firmy. 

 • Wykorzystanie technik komunikacji (sztuka zadawania właściwych pytań, parafraza, odzwierciedlenie, pauza, podsumowanie) w budowaniu właściwych komunikatów wobec:
  • gości,
  • współpracowników,
  • kadry zarządzającej.
 • Dbałość o piękno języka – właściwe słowa we właściwym tonie, mowa potoczna a profesjonalizm, zakresy emocjonalne słów i ich znaczenie w relacjach.
 • Dyplomacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – co można mówić otwarcie, a co warto przemilczeć; jak odpowiadać na pytania, które wymagają poufności lub powściągliwości?

Asertywność w pracy asystentki – nadal miło, nadal grzeczni i skutecznie

 • Fundamenty asertywności – różnice między nadmierną uległością, usztywnieniem w zachowaniu a sztucznością.
 • Orientacja na fakty – czyli rola własnej dyscypliny, przygotowania, znajomości zasad i organizacji pracy w asertywnej komunikacji z pozostałymi współpracownikami.
 • Techniki asertywności w codziennej komunikacji bezpośredniej i pisemnej: z przełożonym, współpracownikiem i klientem:
 • Asertywna prośba
 • Asertywna odmowa z zachowaniem relacji
 • Technika AIKIDO 

Mowa ciała w pracy i jej znaczenie dla kompetencji i osobistej wiarygodności asystentki 

 • Uśmiech i mimiki oddające intencje vs osobista wiarygodność
 • Znaczenie i odbiór kontaktu wzrokowego
 • Ułożenie głowy poziome i pionowe
 • Najczęstsze pozycje stojące i siedzące
 • Głos jako mocny element wizerunku (wysokość i niskość głosu, barwa i tempo mówienia) jak odbierane są te element

Savoir vivre i etykieta biznesowa w pracy recepcji – jak dzięki zasadom bon tonu umacniać markę własną oraz markę organizacji

 • Precedencja – czyli zasady pierwszeństwa podczas powitania, przedstawiania, zajmowania miejsc
 • Komu i kiedy uścisnąć dłoń
 • Tytułowanie w rozmowie – opanowanie struktury i najbardziej znaczących stanowisk, radzenie sobie w przypadku braku znajomości określonych tytułów i stanowisk.
 • Jak elegancko zapowiedzieć i wprowadzić gościa
 • Profesjonalna obsługa gości podczas spotkań i konferencji.
 • Etykieta rozmowy telefonicznej i korespondencji mailowej.

Aparycja i powierzchowność – jak odbierane są te elementy w komunikacji międzyludzkiej.

 • Elegancja i klasa w wyglądzie.
 • Garderoba – wpływanie kolorem i stylem na wizerunek.
 • Kolor, fryzura i długość włosów.
 • Sylwetka, postawa i ich wpływ na odbiór przez innych ludzi.
 • Wykorzystanie odległości między rozmówcami.
 • Dress code w pracy asystentki – Kobiecość to nie frywolność – zasady stroju obowiązujące w różnych sytuacjach – etykieta stroju na arenie zawodowej.
 • Złodzieje wiarygodności, kompetencji i pewności siebie – autodiagnoza oraz sposoby eliminowania.

Podsumowanie i ankiety

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Profesjonalna asystentka i sekretarka - doskonalenie jakości obsługi biura
26-27.09.2024 Warszawa, 09-10.12.2024 Warszawa
1450 zł + 23% VAT/ osoba